De Ouderraad vergadert dit schooljaar op de volgende dagen: 

11 0ktober
22 november 
21 februari – jaarvergadering
11 april
7 juli

In de regel start iedere vergadering om 19.30 uur in de koffiekamer van de school. Een deel van het overleg is een vertegenwoordiging van directie en leerkrachten aanwezig. Heeft u punten die de Ouderraad moet bespreken in haar overleg, laat het ons weten. Dat kan persoonlijk of via ons mailadres or.esmoreit@gmail.com. 

De vergadering van 21 februari betreft de Algemene Ledenvergadering. 

Op 21 februari houden wij, de Stichting Schoolfonds en Oudervereniging van basisschool Esmoreit onze jaarvergadering.  Tijdens deze vergadering presenteren wij het financiële jaarverslag en het secretarieel jaarverslag. Deze worden nadien op de site geplaatst. Heeft u hier vragen of opmerkingen over of wilt u meer weten over onze activiteiten, kunt u ons altijd bereiken op ons mailadres: or.esmoreit@gmail.com