Op school wordt niet alleen geleerd, maar ook geleefd, gevierd en leuke activiteiten gedaan. Deze activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerst, de Oranjemarkt en de schoolreisjes komen echter niet vanzelf tot stand. Basisschool Esmoreit heeft een Oudervereniging die het schoolteam helpt om deze activiteiten te organiseren. Naast genoemde activiteiten proberen we ook bij te staan met raad en daad om de leer- en speelomgeving van onze kinderen zo aangenaam mogelijk te maken.

Net als bij iedere andere vereniging heeft de Oudervereniging leden en een bestuur. Alle ouders met kinderen op onze school kunnen kiezen om lid te worden van de oudervereniging en om jaarlijks de vrijwillige ouderbijdrage te betalen waarmee de vereniging haar activiteiten kan bekostigen.
Het bestuur van de Oudervereniging wordt 'de Ouderraad' genoemd (OR) en bestaat uit 8 ouders. Ieder jaar zwaait de 'unit 3.8 ouder' af en worden ouders van kinderen uit unit 1.1benadert om een 'unit1.1 ouder' toe te voegen. Zo ververst het bestuur zichzelf jaarlijks.

Eén maal per jaar (eind november/begin december) is er een algemene jaarvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden, het jaarverslag en het financieel jaarverslag gepresenteerd worden en vooruitgeblikt wordt op het nieuwe schooljaar. 

De Ouderraad onderhoudt een goed contact met het schoolteam en met de ouders en teamleden van de Medezeggenschapsraad (MR). 

Mocht u contact willen opnemen met de OR kunt u gebruik maken van het algemene mailadres or.esmoreit@gmail.com of één van de OR leden aanspreken. Een ledenlijst met contactinformatie staat elders op deze website.