De Ouderbijdrage
De Ouderbijdrage is een vrijwillige jaarlijkse bijdrage die ouders betalen aan het Schoolfonds. Vanuit het Schoolfonds worden o.a. de schoolreisjes, Sinterklaas, de musical, het schoolkamp en de kerstactiviteit betaald. Ook zijn er bijdrages voor bv. de bedankjes op de laatste schooldag en de diverse lief&leed attenties.

De Ouderbijdrage bedraagt € 40 per jaar en wordt in twee termijnen (november en april) geïnd door de Penningmeester. Dit gaat middels een tikkie die gedeeld wordt in de verschillende groepsapps.  Kinderen die vanaf 1 januari instromen betalen € 20.  Kinderen die na mei instromen betalen pas een bijdrage in het volgende jaar.

Tijdens de openbare jaarvergadering geeft het bestuur van de Oudervereniging een overzicht van activiteiten en de besteding van de Ouderbijdrage in het afgelopen jaar. Tevens doet de kascommissie (bestaand uit 2 ouders) verslag van de controle van de boekhouding.

De Ouderbijdrage wordt geïnd op vrijwillige basis. In geval ouders deze niet willen/kunnen betalen kunnen zij dit aangeven bij de Penningmeester. Ouders/voogden van schoolgaande kinderen in de gemeente Raalte kunnen eventueel een beroep doen op Stichting Leergeld Salland indien zij bepaalde voorzieningen niet kunnen betalen en een (oorspronkelijk) aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 130% van het bijstandsinkomen ligt. DIt geld echter niet voor de vrijwillige ouderbijdrage.
Kijk op http://www.leergeld.nl/locaties/salland voor meer informatie.