De Ouderbijdrage
De Ouderbijdrage is een vrijwillige jaarlijkse bijdrage die ouders betalen aan het Schoolfonds. Vanuit het Schoolfonds worden o.a. de schoolreisjes, Sinterklaas, de musical, het schoolkamp en de kerstactiviteit betaald. Ook zijn er bijdrages voor de Eerste Communie, het Vormsel, de bedankjes op de laatste schooldag en de diverse lief&leed attenties.

De Ouderbijdrage bedraagt € 40 per jaar en wordt in twee termijnen (november en april) geïnd door de Penningmeester. De ouders geven bij voorkeur hiervoor een machtiging af. Kinderen die vanaf 1 januari instromen betalen € 25, kinderen die na mei instromen betalen pas een bijdrage in het volgende jaar.

Als uw kind instroomt in de kleuterklas ontvangt u een machtigingsformulier van de groepsleerkracht. In andere gevallen zal de penningmeester u benaderen met het verzoek om een formulier in te vullen. In geval u een machtiging wenst af te geven en u heeft geen formulier ontvangen, dan kunt u deze hier downloaden en ingevuld en getekend inleveren bij de groepsleerkracht of bij de penningmeester van de Oudervereniging.

Tijdens de openbare jaarvergadering geeft het bestuur van de Oudervereniging een overzicht van activiteiten en de besteding van de Ouderbijdrage in het afgelopen jaar. Tevens doet de kascommissie (bestaand uit 2 ouders) verslag van de controle van de boekhouding.

De Ouderbijdrage wordt geïnd op vrijwillige basis. In geval ouders deze niet willen/kunnen betalen kunnen zij dit aangeven bij de Penningmeester. Ouders/voogden van schoolgaande kinderen in de gemeente Raalte kunnen eventueel een beroep doen op Stichting Leergeld Salland indien zij bepaalde voorzieningen zoals de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen en een (oorspronkelijk) aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsinkomen ligt. Kijk op http://www.leergeld.nl/locaties/salland voor meer informatie.