Leden van de OR


De Ouderraad is het bestuur van de Oudervereniging en bestaat uit de volgende leden:

Paulien Jansen Holleboom (unit 3.8)
Lisette Mocking (unit 3.7 & Secretaris) en Jurrie Knobben (unit 3.7 & Voorzitter)
Miranda Roelofzen (unit 2.6 )
Heleen Bosgoed  (unit 2.5)
Mark Burger (unit 2.4)
Clemens Geurtsen (unit 1.3)
Ingrid Tijs (unit 1.2 & penningmeester)
Rob Tijs (unit 1.1)

Vanuit het team zitten Ellen Woertman en Dyane Arendsen in de Ouderraad.

De Ouderraad is ook bereikbaar via: or.esmoreit@gmail.com 

Iedere ouder neemt zitting in de OR voor een termijn van 4 jaar en kan deze termijn 1 maal verlengen met nog eens 4 jaar. De ouder is groepsouder van de bewuste groep kinderen en gaat aan het eind van het schooljaar mee naar de volgende groep. De groepsouder van groep 8 zwaait aan het eind van het schooljaar af. Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden er door de zittende leden van de OR, ouders van de jongste groep benaderd , middels persoonlijke vraag of vraag in de groep, wie enthousiast is om deel te nemen aan het OR-team.