______________________________________________________________________________________________________________________
Vergadering OR Esmoreit 13 februari 2024
Aanvang 19.30.
Vergadering zonder team.

Welkom
Beginnen met het heugelijke feit dat een ouder weer terug is. Welkom terug.
Evaluatie sinterklaas
De week voor dat sinterklaas aan kwam was er een strooimoment. De pepernoten
zijn door de OR verzorgd.
Sinterklaas had op 5 december tijd om in Luttenberg op school te komen.
Sinterklaas kwam dit jaar aan in een oldtimer auto. De staf uit het raam! Een mooi
gezicht!
De fanfare zorgde voor de muzikale sfeer op het plein.
Cadeautjes voor de onderbouw werden uitgezocht bij Blitz spul in Lemelerveld. De
cadeaus werden vlak na de herfstvakantie uitgestald in de schatkamer en elk kind
kon 3 wensen aangeven. De bestelling werd gedaan en de cadeaus werden door de
OR in een zak klaargezet per klas.
De bovenbouw kinderen kregen 5 euro in een envelop en maakten surprises en
gedichten voor elkaar. De tentoonstelling van de surprises vooraf maakt dat de
kinderen met trots het werk van elkaar kunnen bewonderen.
Bedankjes/ geldbedrag werden gegeven aan de chauffeur, de fanfare en de
leerkrachten.
Evaluatie kerstwandeling.
Vanwege het stormachtige weer hebben we besloten om de wandeling te
verplaatsen naar de manege. Dit was een supermooi alternatief.
We konden gebruik maken van de grote bak voor de wandeling en de keuken voor
alle versnaperingen. We hadden chocolademelk, koffie, thee en een plak
krentewegge te koop voor de ouders. En alle kinderen kregen na inleveren van een
tegoedbon een broodje knakworst en ranja of chocolademelk met slagroom.
Helaas is er niet zo veel gekocht door ouders.
De volgende keer willen we meer reclame maken voor de verkoop. Veel ouders
wisten ook niet dat ze mee naar binnen mochten.
Vooraf hebben een aantal extra ouders geholpen bij het uitzetten van de wandeling
en het versieren. Lampjes konden geleend worden bij stichting Luttenbergsfeest.
De wandeling werd mede mogelijk gemaakt door ouders die een rol hadden in het
kerstverhaal, de schapen met lammetjes van de familie Heuven en het koor Pallet
voor de muzikale omlijsting.
Bedankjes werden gegeven. Manege werd bedankt voor de hulp en de gastvrijheid.
In de nieuwsbrief werd hier aandacht aan besteed door de tip te geven van de
autopuzzelrit.
Punt waar we nog mee zaten: Het opruimen van de manege werd mede gedaan
door extra ouders. Ouders die hielpen met opruimen konden we niet uitnodigingen
voor de kerstborrel. Dat voelde ongemakkelijk.

Witte donderdag
De paaswerkgroep wordt opgestart. Kraam met koffie, thee verkoop voor doel fancy
fair en de vrije gift pot voor de ouderraad. Het kan een moment zijn om reclame te
maken voor inhoud en doel van de ouderraad!!
Het goede doel wordt donderdag in de leerlingenraad besproken.
NL doet
Het duikelrek is besteld bij speelmaatje. In week 10 is de levering.
15-16 maart is NL doet. Handleiding gekregen.
Plaatsing tussen de bomen in het apenbos was als optie gegeven door school. Op
deze plek zit je wellicht met boomwortels. Alternatieve plek werd geopperd voor de
school op het gras. Dit overleggen met team.
Een klein groepje neemt initiatief verder in het plaatsen van het duikelrek. Er wordt
bekeken of het op de dag zelf of dat voorbereidingen eerder al getroffen worden.
Goed om dit te communiceren wanneer de verwachting is dat het duikelrek in
gebruik genomen kan worden zodat we er een leuke opening van kunnen maken
tijdens de NL doet dag of later!
Subsidie is aangevraagd en geldbedrag van 350 euro is gekregen. We weten nog
niet of we ook moeten verantwoorden.
Planning
Vrijdag
Bovenbouw zal tussen 13-14 uur starten met de NL doet dag
Zaterdag
9 uur start: 
10.15 uur koffie/thee
12.15 uur lunch
Laatste keer naar paasvuur!!
14.15 uur einde
Nog besluiten of er wel of geen opening van duikelrek is deze dag!!!


Secretarieel jaarverslag
Is akkoord bevonden.
Financieel jaarverslag
Ingrid gaat de jaarverslagen maken van afgelopen 2 jaren. Volgende vergadering
opnieuw erop.
Kvk registratie leden OR

Een aantal leden zijn nu geregistreerd bij KVK. In UBO moeten de leden nog
geregistreerd worden. We hebben een aanmaning gekregen van de belastingdienst,
omdat ze daar nog niet ingeschreven staan. Dit kan zodra bij KvK de gegevens
verwerkt zijn.
Het geregistreerde postadres is van de penningmeester. Het bezoekadres moet nog
gewijzigd worden naar het schooladres, hiervoor moet toestemming gevraagd
worden aan de directie.
Uittreksels zijn opgevraagd bij KVK en betaald.
Afgesproken werd dat elke eerste vergadering van het nieuwe schooljaar tijd
gemaakt moet worden voor de aanpassing van de registratie bij KvK en UBO.
Oudervereniging blijft bestaan
De Penningmeester gaat een mail naar notaris sturen om de gegevens te wijzigen.
De school geeft de oudervereniging de machtiging om schoolgeld te innen.
De vereniging blijft in stand. De stichting wordt opgeheven. Scheelt bankkosten.
Overeenkomst is er nu niet met school. Een voorbeeld overeenkomst is aanwezig.
Wanneer de vereniging blijft bestaan en de stichting wordt opgeheven vinden we het
belangrijk dat in het financiële jaarverslag duidelijk komt te staan dat er van de
ouderlijke bijdrages de kindgebonden activiteiten betaald worden. En dat van de
verdiensten van de ouderraad aan subsidies, giften, verkoop andere schoolse
middelen als het duikelrek en bijvoorbeeld de laatste oudervergadering betaald
wordt. Wellicht goed om hier t.z.t. advies over in te winnen.
Schoolreisjes budget
Vanuit de leerkracht van groep 5 kwam de vraag wat het budget per kind is voor het
schoolreisje. Het bedrag wat per kind uitgegeven kan worden kunnen we moeilijk
bepalen. De ouderbijdrage is 2 x 20 euro per jaar. Niet alle ouders betalen deze
bijdrage. Tijdens de laatste inning hebben van alle leerlingen die op school zitten (ca
180??) voor 24 kinderen de bijdrage niet betaald.
(even heel zwart wit gezegd zou je kunnen zeggen dat er dus voor 1 hele klas niet
betaald is voor de activiteiten als sinterklaas, kerst, pasen, schoolreisje etc).
De ouderbijdrage is niet meegegaan in de inflatie, dit is al jaren hetzelfde bedrag.
Schoolreisjes zijn de laatste jaren duurder geworden. Eigenlijk zou de bijdrage
omhoog moeten.
We bekeken bijvoorbeeld groep 5:, zij gaan naar het Avonturenpark in 2018/2019
was het bedrag in de 300 euro, in 2022 iets in de 400 euro en in schooljaar 2023
koste hetzelfde schoolreisje ongeveer 600 euro. En natuurlijk zijn de
leerlingenaantallen niet allemaal gelijk, maar het laat wel zien dat het reisje duurder
is geworden.
Door het bedrag dat ouders betalen aan bijdrage 8 jaren lang, wordt het mogelijk om
de schoolreisjes van groep 1 (wat een minimale bijdrage vraagt), maar ook het
schoolreisjes van groep 8 (in verhouding een duur kamp en musical etc.) uiteindelijk
te kunnen betalen. Dus in verhouding lijkt het voor de jongste kinderen veel wat
ouders betalen, maar voor de oudste kinderen is dit zeker niet het geval.
Er is al een te kort. De voorspelling is dat het te kort groter gaat komen. Dit zal
binnen de MR en directie een bespreekpunt moeten gaan worden!!
We zijn het erover eens dat er in de nieuwsbrief of op een andere manier aandacht
aan geschonken moet gaan worden naar alle ouders toe. Welke manier is hiervoor
goed???
Oranje markt.
Koningsdag valt op de eerste zaterdag van de meivakantie. 3 leden zijn op vakantie.
Zou het haalbaar zijn om het door te laten gaan? Kunnen andere ouders hulp
bieden? Wie maakt een voorstel pol voor in de ouders app?
Wat doet de ouderraad?
Informeren over de ouderraad in de nieuwsbrief. De voorzetter maakt een opzetje.
T-shirts schooltoernooi
Tijdens de komende voorjaarsvakantie is er een schoolhandbaltoernooi.
Zijn de t-shirts klaar voor komende week?

Volgende vergadering 9 april.

_________________________________________________________________________________________________________________
Notulen vergadering OR 21 november 2023

Besproken werden de volgende onderwerpen met het team:
Stand van zaken sporttenues
Vanuit het team is contact gezocht met Reflex Bedrijfskleding in Nijverdal. We willen graag
kwalitatief goede, blauwe shirts, wit broekjes en blauwe sokken met het logo van Esmoreit erop.
Voor de leerlingen en het team om te kunnen gebruiken tijdens sport toernooien.
Levering kan snel.
Een ouder heeft contact gezocht om mee te willen denken over de sponsoring. Hij wil het wel gaan
uitzetten met andere sponsoren. Donderdag ochtend wordt dit onderwerp besproken tijdens het
overleg met de leerlingenraad. Na donderdag kan de bestelling gedaan worden. 40 stuks. Kindermaat
152, en maat L, XL. Team kan dan ook gebruik maken van de tenues.
Sint
Alles loopt. Cadeaus voor de onderbouw staan op zolder en zijn dubbel gecheckt. De bovenbouw
heeft lootjes getrokken en hebben 5 euro meer naar huis.
Komende week wil het team een strooimoment verzorgen. Pepernoten zullen op school gebracht
worden hiervoor.
5 december wordt het sinterklaasfeest gevierd op school. We zijn afhankelijk van de scouting hoe
laat sinterklaas aan gaat komen. Mag best wel wat eerder dan 8.45 uur, de kinderen moeten lang
wachten.
Boodschappen moeten nog gedaan worden en de traktatie geregeld voor de fanfare en leerkrachten,
De fanfare komt sinterklaasliedjes spelen op het schoolplein. Nog 25 euro regelen.
Een mooie oude auto wordt geregeld, klein bedankje regelen hiervoor.
In ieder geval 2 ouders zijn aanwezig op 5 december.
Kerst
Dit jaar organiseren we de kerstwandeling door het dorp. Om 18.00 begint de wandeling en rond
20.00 uur is het afgelopen.
Ouders zijn gevraagd om te helpen. Inventarisatie moet nog plaatsvinden. Jozef, Maria en echte baby
hebben zich aangemeld.
Palet zorgt voor een mooi koortje. De midwinterhoorn blazers kunnen komen.
Samen gesproken over de route tijdens de kerstwandeling. De oude route en een alternatieve route
werden besproken.
Tijdens de laatste kerstwandeling was er nog geen schaapskooi. We zouden deze misschien leuk
kunnen betrekken. De laatste jaren wordt deze voor de kerst ingericht met een beeldengroep.
Het is de gewoonte om een klein rondje om de kerk / door het bos te lopen.
Handig om de route uit te tekenen?
Wanneer de laatste groep vertrekt, komt de eerste groep alweer terug.
Eindpunt lijkt het handigst op school. Kinderen kunnen dan nog een activiteit in de klas doen. De
eerste groep moet nog een uurtje bezig gehouden worden. School regelt de organisatie van de
groepjes en de activiteit in de klas.
Kleding moet uitgezocht worden bij de poppenschuur.

Vraag vanuit KOOS: mogen de peuters ook meedoen? Akkoord.
Er is budget vanuit KOOS. Overleg hierover hebben.
Wat gaan we aanbieden in de kraam? Koffie, thee, ranja, chocolademelk voor een klein bedrag. Het
is de verwachting dat niet alle ouders zullen komen, waarschijnlijk voornamelijk onderbouw. En zij
komen vooral de kinderen ophalen. Zij zullen niet heel lang blijven hangen.
Willen we nog meer opbrengst? Dan zouden we nog extra’s kunnen verkopen; Kerststol?
Krentenbrood? Kerstkransje? Doosje chocolade? Broodje knakworst?
Vergaderdata met team
De vergaderdata voor het hele jaar staan ingepland en rond 20 uur sluit het team aan. Afgesproken
werd dat het team niet standaard aansluit, maar op aanvraag aansluit bij de vergadering.
Goede voorbereiding is dan belangrijk om in te schatten of team nodig is bij de vergadering.
Evt. zou digitaal aansluiten ook kunnen.
Financien
We zien een daling in de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage. Sinds een paar inningen doen
we de vrijwillige ouderbijdrage middels tikkie in de groepsapp. Moeten we ouders persoonlijk gaan
benaderen en vragen.
Minder komt binnen en alles wordt duurder, de balans is er niet. Moeten we activiteiten gaan
minderen om kosten omlaag te brengen? De bankkosten is een grote kostenpost.
Moeten we meer geld gaan verdienen?
In een buurtdorp worden mensen persoonlijk benaderd door de OR als ze niet betaald hebben.
In de nieuwsbrief ouders informeren over stichting leergeld.
De bijdrage mag niet verplicht gesteld worden door school.
In 2020/2021 kregen we van 8 leerlingen a 40 euro geen inkomsten.
In 2022/2023 kregen we van 32 leerlingen a 40 euro geen inkomsten.
Idee: Enquete houden? Is bijvoorbeeld het tijdstip van inning goed?
Goed stukje in de nieuwsbrief waarin we open zijn over:
- de terug loop van de bijdrage
- uitleg over waar de bijdrage aan besteed wordt.
Eerste inning vrijwillige bijdrage
Eerste inning van november is uit gegaan.
We gaan er nu laagdrempelig mee om. Vrijwillig. Ouders actief benaderen wanneer ze niet betalen.
Enquete?
NL doet
Nl doet gaan aanmelden. Op tijd stukje tekst aanleveren voor in de nieuwsbrief.
We gaan opnieuw voor 2 dagen NL doet. Op vrijdag met de kinderen van de bovenbouw en op
zaterdag met ouders en kinderen samen.
Duikelrek
Op de website van Speelmaatje staan de eisen beschreven van het duikelrek. Het liefst op gras. Waar
moet het duikelrek komen?
Doel om tijdens de NL doet dag het duikelrek te plaatsen.
De buitenkeuken staat nog op de planning om gemaakt te worden. Zitten er ook eisen aan een
buitenkeuken?

Speelboom op het grasveldje
De boom heeft rottingsverschijnselen, maar er hoeft nog niets aan gedaan te worden.
Schuren zouden we zelf mogen doen. Er wordt elk jaar gecheckt door Speelmaatje of de toestellen
nog voldoen.
Bij de schommels groeien paddenstoelen, deze mogen we zelf weghalen. Mooi klusje voor de NL
doet dag.
Volgende vergadering: 13 februari 2024

_________________________________________________________________________________________________________________
Ouderraad Notulen 9 oktober 2023 – met team
Besproken werden de volgende punten:
Welkom aan onze nieuwe leden!
Sinterklaas:
Offerte gekregen van de scouting. Sinterklaas is flink duurder geworden. Gezamenlijk akkoord voor de offerte
gegeven.
Voor de onderbouw:
Cadeautjes voor de schatkamer zijn ingekocht. Bestelling moet nog opgehaald worden.
Voorstel aan de leerkracht om de schatkamer 1 november of 9 november in te richten. Exel bestand voor de
wensen ligt klaar.
Voor de bovenbouw:
Elk kind krijgt 5 euro. Besloten om deze eerst uit de eigen fysieke kas te halen en tip om evt bij bedrijven klein
geld te wisselen.
Kerstmis:
21 december is de kerstviering.
In de werkgroep van het team zijn de opties doorgenomen. Er werd nog niets besloten met elkaar.
Kerkdienst met buffet, musical opgevoerd door leerkrachten, kerstwandeling in het donker, kerstbakjes maken
en ‘s avonds buffet.
De wandeling lijkt wel het leukst, is veel werk, veel vrijwilligers nodig. Zouden we de kinderen van groep 8
kunnen betrekken? En het kerstverhaal wat aanpassen, naar de moderne tijd trekken?
Besluit vanuit het team wordt teruggekoppeld aan de werkgroep.
Adventskrans werd eerder opgehangen in de gang. De laatste jaren is dit niet meer gebeurd. De vraag vanuit
het team om deze na sinterklaas weer op te hangen.
Ouderavond:
Het afgelopen schooljaar stond de ouderavond ingepland met het onderwerp sociale media. De eerste keer
werd afgelast door ziekte van de presentator. De tweede keer werd afgezegd door te weinig aanmeldingen.
Het onderwerp lijkt goed. Het team gaat dit schooljaar opnieuw een ouderavond inplannen met hetzelfde
onderwerp. Wellicht dat februari/ maart een goede optie is?
Er werd gesproken of online, fysiek of beide een optie zouden kunnen zijn? Een pol opstarten wat de voorkeur
heeft bij ouders?
Schoolshirts:
Binnenkort is er een volleybaltoernooi. Hoe staat het met de actie van de schoolshirts? In de kinderraad werd
aangegeven dat de kinderen graag een t shirt, broekje en sokken zouden willen voor de sporttoernooien.
De opdracht kan voor het bestellen kan zo uitgezet worden, maar er is nog geen sponsor gevonden. De wens is
er om iets gezamenlijks te doen met ouders voor de kinderen. Geopperd werd om opnieuw een oproep te
doen in de nieuwsbrief voor een sponsor, met daarin een concreet bedrag of opties.
Vanuit het team komt de vraag of de ouders actief het bedrijfsleven willen benaderen om sponsor te worden
van de sportkleding
Liefst de actie klaar voor de crossloop in januari.
Idee voor op de wensenlijst: shirts voor alle kinderen om bijvoorbeeld tijdens een schoolreisje te kunnen
dragen. Idee om daarvoor een sponsorloop te organiseren? Moeder van een leerling bedrukt zelf shirtjes, zij
wordt benaderd.
Betaling cadeautjes groep 8:
Een ouder van vorig jaar gaf aan dat ze een herinneringsmail kreeg dat de afscheidscadeautjes groep 8 2023
nog niet betaald waren. Dit wordt doorgegeven aan het team. Uitgezocht wordt of de OR de gewoonte heeft
om een deel mee te betalen.
Flessenactie opbrengst:
Er is nog geen reactie gekomen vanuit de COOP.

Bedankje voor Luttenberg in alleman tzt.
Rabobankclubactie:
De opbrengst van de actie is nog niet bekend.
Bedankje voor Luttenberg in alleman tzt.
Duikelrek:
Offerte van het duikelrek is niet meer aanwezig/geldig.
Er wordt opnieuw een offerte aangevraagd bij speelmaatje voor het duikelrek en de plaatsing.
Nadenken over een goede plek op het plein. Rubbertegels of zand eronder? Valruimte? Speelmaatje vragen om
advies.
Boomstam speelplein:
De boomstam die voor de school ligt is aan vervanging toe. Is er nog garantie van de oude stam? Evt offerte
voor nieuwe boomstam via speelmaatje vragen. Er is een reservering gedaan voor onderhoud van het plein in
onze ‘spaarpot’.
Onderhoud schoolplein:
Vraag vanuit OR Heeten: Hoe is het onderhoud geregeld van het schoolplein? Wie schaft de materialen aan?
(bezems, bladblazer, grasmaaier)
Reactie sturen naar de OR Heeten: School betaald de materialen. De klusjes worden door een vrijwilliger
gedaan en door ouders tijdens de NL doet dag. Ouders doen onderhoud aan speeltrekkers etc.
Overname website beheer:
Het beheren van de website wordt dit schooljaar overgenomen door een andere ouder.
Balans opmaken:
Om wat meer feeling te krijgen bij wat we eigenlijk per activiteit uitgeven willen we dit op een rij gaan zetten.
Hiermee kunnen we dan wellicht ook een inschatting gaan maken of de bijdrage per kind voldoet. Een afspraak
hiervoor werd ingepland.
Ouderbijdrage:
Opbrengst tweede inning ouderbijdrage schooljaar 2022/2023 moet nog uitgezocht worden.
Nieuwe inning in november 2023.
Foto’s groep 8:
De gewoonte was er om alle kinderen in groep 8 tijdens het afscheid een usb stick te geven met foto’s van alle
jaren en een filmpje en foto’s van het afscheid. Deze foto’s werden door de leerkrachten op de server geplaatst
en daarvan afgehaald. De laatste jaren worden foto’s niet meer bewaard op de server, maar opgeslagen in
schoolsUnited en daarna vervolgens door de leerkracht van de telefoon verwijderd.
Er zijn veel beperkingen met foto’s maken qua regelgeving en niet alle ouders willen dat het kind op een foto
komt.
Voor de huidige groep 7 en 8 zijn USB-sticks aanwezig. Hoe gaat we hier in de toekomst mee om? Er werd
gesproken om ouders te tippen om de foto’s zelf van schoolsUnited af te halen. Als groepsouder zou je het bij
kunnen houden? Is dat een taak voor de groepsouder, of voor de ouder zelf?
Zou een QR code een optie zijn om geen usb stick meer te hoeven aanschaffen?
Tekenfund.nl:
We kregen post van tekenfund. Ze bieden de mogelijkheid om geld voor een goed doel of eigen project te
kunnen verdienen door kinderen een tekening te laten maken en ouders hiervan iets te laten kopen. Het lijkt
heel erg op het kunstproject. Besloten werd om hier niet aan mee te doen.
Lief en leed:
Een meester wordt binnenkort vader.
Een juf gaat met pensioen aan het einde van het schooljaar. Team houdt ons op de hoogte.
Volgende vergadering: 21 november 2023

____________________________________________________________________________________________________________________
Notulen Ouderraad
12 september 2023
De eerste vergadering van het schooljaar 2023/2024 zonder team.
Nieuwe ouderraad leden
Welkom aan de nieuwe leden ! 
Een ORlid is de komende maanden op vakantie. In groep 3 zullen Andere OR leden zo nodig
informatie delen in de groepsapp.

Besproken werden de volgende onderwerpen:
Voorstel nieuwe vergaderdata aan het team:
Hieronder staan de voorstel data aan het team voor de vergaderingen van aankomend
schooljaar.
Is dit haalbaar voor het team?
10 oktober
Voorstel agendapunten: Coöp flessenactie, sinterklaas, kerst, nieuw lid, opnieuw
oppakken informatieavond in samenwerking met MR en team? stichting/vereniging, KvK,
verloop financiële zaken.
21 November
Voorstel agendapunten: kerst, sint, NL doet aanmelden.
13 Februari
Voorstel agendapunten: open jaarvergadering met jaarverslagen, evaluatie kerst en
sinterklaas, pasen, oranjemarkt, schoolreisjes, NL doet kinderdag en ouders.
9 april
Voorstel agendapunten: evaluatie NL doet, evaluatie pasen, veel tijd nemen om samen
oranjemarkt door te nemen en af te stemmen, schoolreisje, musical, laatste schooldag.
5 Juli
Vergadering zonder team bij Spoolder.
Voorstel agendapunten evaluatie schoolreisjes, afsluiter met bedanken klassenouder,
acties laatste schooldag. Musical.
Zo nodig agendapunt: Lief en leed?

Belangrijke data voor de ouders om alvast in de agenda te zetten voor bieden hulp
komend schooljaar:

- PR rabo club actie september 2023
- Vanaf november aanmelden NLdoet
- Eerste inning vrijwillige bijdrage in november
- Schoolreisjes op tijd aanmelden in samenspraak met leerkracht
- Sinterklaasviering op 5 december? 
- Kerstviering school op 21 december? Wat wordt er georganiseerd?
- NL doet 15-16 maart
- 28 maart witte donderdag (pasen op school, in de ochtend helpen en tijdens de fancy
fair)
- Tweede inning vrijwillige bijdrage in april
- 27 april Koningsdag zaterdag – oranjemarkt (ochtend, begin middag)
- 16 juli eindmusical groep 8 (helpen met de catering in Elckerlyc vanaf 18.15 uur)
- 19 juli laatste schooldag (helpen in de ochtend)
- Augustus/september aanvraag Rabobank club actie

Raboclub actie
Aanmelding is gedaan door Ingrid. Stemmen kan vanaf nu als je lid bent van de Rabobank. OR lid zal
reclame maken voor het stemmen op ons voor het duikelrek. Dit kan tm 26 september.
Nieuwsbrief, alleman, facebook, groepsapp.
Doel voor komend schooljaar
Zou mooi zijn als het duikelrek dit schooljaar gerealiseerd kan worden bijvoorbeeld tijdens NL doet.

In de ijskast blijft nog staan:
- De buitenkeuken
COOP flessenactie
Betaling is nog niet gedaan door COOP, komt binnenkort.
TZT: stukje met bedankje in de nieuwsbrief, de alleman en Facebook.
Pasen
Vraag van een ouder: Vinden alle kinderen een gekookt ei lekker in de ochtend? Het is een traditie
om een gekookt eitje te leveren zodat ze eitje tik kunnen doen en daarna een bolletje ei kunnen eten
samen. Willen kinderen deze traditie behouden of moet er een verandering komen?
Bijvoorbeeld een multicultureel ontbijt. Met team bespreken.
Idee geopperd om eieren in de broedmachine te laten uitkomen op school. Een OR lid heeft een machine.
Kinderen bovenbouw verantwoordelijk stellen?
TZT goed doel voor de kuikens verzinnen, verloten fancy fair bijvoorbeeld?
Wat vindt het team hiervan?
Financiële zaken
Bankzaken voor de stichting en de vereniging is geregeld voor de penningmeester.
Er is een nieuwe betaalpas. Bankkosten zijn rond de 40 euro per maand.
Acties komende tijd:
- penningmeester met directeur school overleg heeft gehad betreffende om mogelijkheid de stichting op te heffen.
De vereniging moet blijven bestaan, verantwoordelijk voor de inning en keuzes in geld.
Schoolgeld is van school. Wij hebben de bevoegdheid om te innen en te beheren uit kunnen
geven.
Belangrijk is dat er inzichtelijk wordt gemaakt welke kosten niet aan de kinderen zijn besteed.
Binnenkort vervolg hierover afspreken en het verder afhandelen.
- Regelen schoolkassa?
- KVK-administratie: aanmelden nieuwe leden en UBO-register regelen.
- Financiële jaarverslagen
- 40 euro is de jaarlijkse financiële bijdrage in twee termijnen. Dit is nog niet officieel
vastgesteld door de MR. Actie om dit vast te leggen samen met de MR.
- Er is een achteruitgang in het betalen van de vrijwillige bijdrage. Wat is de reden? Kunnen
mensen het betalen? Of is het slordigheid?
Tip aan het team om Stichting leergeld een keer aan te halen in de nieuwsbrief. Andere
instanties die iets kunnen betekenen zijn wellicht Caritas (is noodfonds werkgroep in
Luttenberg), stichting jeugd en gezin, digitale spreekuur van Bibliotheek Salland in Elckelyc
(zij kunnen wellicht iets betekenen wanneer ouders digitaal niet vaardig zijn om leergeld aan
te vragen?)
- Financiële jaarverslagen zijn in de maak.

De volgende vergadering isop 10 oktober, 19.30 uur op school! 
____________________________________________________________________________________________________________________
Ouderraad Notulen 7 juli 2023 – laatste vergadering van het schooljaar zonder team
Besproken werden de volgende punten:
Pannenkoeken bakken unit 1
Afgelopen week kwam vanuit de juf de vraag of ouders komende donderdag willen
pannenkoeken bakken. Tot nu toe weinig respons.
Tip bij gebruik whats app in de groep
Peilingen/pol kun je gebruiken om bijvoorbeeld hulp van ouders in te schakelen.
Ouderavond
In de afgelopen tijd stond de ouderavond ingepland met het onderwerp sociale media. De
eerste keer werd afgelast door ziekte presentator. De tweede keer werd afgezegd door te
weinig aanmeldingen. Volgend jaar wordt het opnieuw gepland. Hoe komt het dat er weinig
aanmeldingen zijn? (tijd van het jaar? kort voordien datum aangereikt? Onderwerp?
Belangstelling ouders?)
Schoolreisjes
ï‚· Groep 1 en 2: naar de blekkershoek geweest. Prima dag!! Eten via Tijenraan was te
veel voor het aantal kinderen. Tip om voor volgend jaar minder kinderen op te geven
voor het eten. 60 kinderen waren mee, 50 opgegeven en was nog te veel. In
handboek opnemen 
ï‚· Groep 3 en 4: naar de Flierefluiter geweest. Ging goed. Alles is op rekening gegaan.
Appels en versnaperingen meegenomen. Ranja kon aldaar getapt worden. Voor
herhaling vatbaar. Kinderen goed vermaakt. In totaal waren er 300 kinderen
aanwezig op de dag, was goed te doen.
ï‚· Groep 5: naar het Avonturenpark geweest. Geslaagde dag. Goed weer erbij. Hulp van
fietsouder gehad. Pinpas vergeten, in handboek opnemen dat de pinpas
meegenomen moet worden.
ï‚· Groep 6 en 7: schoolreisje naar Avonturenpark staat nog gepland. Het idee was eerst
om een educatief reisje te plannen. Plan technisch kon dit niet en werd er voor het
Avonturenpark gekozen. Tip: volgend schooljaar aan het begin van het schooljaar al
beginnen met de leerkrachten te vragen waar ze naar toe willen.
ï‚· Groep 8: kamp naar Lochem is prima verlopen. Geen bijzonderheden. De kinderen
hebben een goede week gehad. Voor volgend jaar is de week alweer besproken.
Ouders zijn verder niet betrokken geweest.
Tip: Schoolshirts voor alle klassen om aan te kunnen doen op schoolreisje.
Afscheid groep 8
Musical: voorbereiding loopt goed. Ouders OR komen helpen met de catering tijdens de
musical, rond 18.30 uur aanwezig.
Voorbereidingen door de ouders in de klas goed verdeeld, loopt. Mailadres is aangemaakt
met daarin alle mails die verstuurd zijn, dit kan zo door de volgende klassenouder
overgenomen worden.

Voorstel data OR vergaderingen nieuwe schooljaar:
12 september eerste vergadering zonder team 
10 oktober 
21 november 
13 februari 
9 april 
5 juli 

OR leden:
Groep 1: nieuwe ouder benaderen 
Keuze voor vereniging – stichting:
Penningmeester blijft hierover met directeur school in contact. Keuze gaan maken om verder te kunnen met
vervolgacties!
KVK en rekeningen Rabobank:
Bij Kvk staat oud OR lid nog als lid. Daardoor kan huidig secretaris nu ook niets regelen t.a.v.
bankrekeningen. Zij gaan samen een keer zitten om het te regelen. Bestuursleden
inschrijving nazien en wijzigen bij KVK etc. Overschrijven bankrekeningen en adressen etc.
Mijn plein schoolkassa:
Informatie werd doorgestuurd in de app. Bankkosten zijn nogmaals gestegen, nu betalen we
elke maand 4 euro extra voor bankkosten en ook elke transactie kost geld. Dus de
schoolkassa lijkt wel aantrekkelijk.
Overlijden ouder leerkracht:
Kaartje afgegeven namens de ouders.
Flessenactie opbrengst:
Binnen 6 weken hopen we een reactie te ontvangen.
Rabobankclubactie:
Sparen voor duikelrek is ingediend voor komend jaar. In september PR hiervoor opstarten.
Tweede inning ouderbijdrage:
Reminder uit doen voor de tweede inning.
Evaluatie oranjemarkt:
Was geslaagde editie. Schoolplein was mooi gevuld met kleedjes. Catering deden wij. Muziek
van muziekale mensen uit het dorp en de fanfare maakte het gezellig. Vlag hijsen door
afzwaaiend lid van de OR. Hulp bij schminken en poffertjes bakken. We hebben zelf met de
snoepjurken gelopen. Kinderen vinden dit leuk!
Puntje ter verbetering m.b.t. de catering:

We hadden de derde pot koffie niet op tijd klaar. Tip om de derde koffiepot rond 9 uur
alweer aan te zetten en de overige koffie in de rode koffiekannen.
Financieel jaarverslag 2021/2022:
Moet nog. 
Laatste schooldag:
21 juli. Cadeautjes worden geregeld voor de leerkrachten, WPO-er ook. Tijdschrift bon is het
idee 
Ijsjes, ranja, koffie en thee regelen 
Koffie 9.30 uur aanzetten, tafel buiten klaar zetten. 11 uur zijn ouders uitgenodigd. Kinderen
en leerkrachten uitnodigen om ijsje te komen eten aan de Wispelweg 
Wij nemen afscheid van 2 leden van de ouderraad.
OR leden die stoppen worden bedankt.

____________________________________________________________________________________________________________________
Notulen OUDERRAAD 11 april 2023
Besproken werden de volgende onderwerpen:
Evaluatie Nl doet
Dit jaar hebben we weer meegedaan aan de NL doet dagen, dit keer 2 dagen. Op vrijdag
middag was vanaf 13.00 uur goede hulp van de bovenbouw bij het schoonmaken en
opruimen binnen op school. De ouderraad zorgde voor ranja en een snoepje. Op zaterdag
was er een mooie opkomst van helpende ouders. PR is gedaan d.m.v. de nieuwsbrief, de
groepsapp, de Alleman en facebook.
De vooraf bedachte klusjes konden allemaal afvinkt worden. Het weer was ,ondanks dat er
de avond ervoor sneeuwval was, goed. De tijdsplanning was korter dan vorig jaar, dit was
prima. Van 9 – 14 uur. De ouderraad zorgde voor wat lekkers bij de koffie. School zorgde
verder voor de catering en de lunch. Er waren veel verschillende klussen waardoor iedereen
wat kon doen. Van de foto’s is een filmpje gemaakt om alle helpers te bedanken.
Van het oranjefonds hadden we een subsidie gekregen van 350 euro. De motivatie hiervoor
was het maken van een buitenkeuken. De buitenkeuken moet nog gerealiseerd worden. We
kregen een steekproef voor de verantwoording van het budget. De verantwoording is
goedgekeurd. De timmertafel was klaar en werd afgeleverd op school.
Volgend jaar zijn beide dagen weer voor herhaling vatbaar.
Evaluatie fancy fair
De ouderraad verzorgde een bolletje en een gekookt ei voor elk kind. Chocolade eitjes
werden buiten op het plein verstopt en gezocht.
De fancy fair was ouderwets gezellig. Er waren leuke activiteiten te doen. De kinderen waren
trots op de eigen gemaakte kunstwerken. Er is een mooi bedrag verzameld voor het
zwembad ’t Siel in Luttenberg. De ouderraad heeft door verkoop van koffie en thee ook geld
kunnen inzamelen voor het zwembad. Het geld moet nog overgemaakt worden naar het
zwembad.
De kinderen konden het ingezamelde geld overhandigen aan het bestuur van het zwembad.
Voor het bewustzijn lieten zij zien waar het geld aan besteed gaat worden. Een mooie dag!
Ouder informatieavond
Het onderwerp van de ouderavond is mediawijsheid. De avond zal 10 mei plaats vinden in
Elcerlyck. Er zal een presentatie gegeven worden en er zal ruimte zijn voor vragen van
ouders en leerkrachten. Het team organiseert de avond dit jaar samen met KOOS. Vanuit het
team komt de vraag of ouders willen helpen met catering. Graag om 19.30 uur aanwezig om
te helpen.
Financieel jaarverslag
Het verslag is nog niet af, er zit geen deadline aan. Controleurs zijn gevraagd.
Schoolreisjes
De ouders van Unit 1 hebben met de leerkracht overleg gehad om naar de Blekkershoek te
gaan.

De ouders van Unit 2 hebben met de leerkracht overleg gehad. De Krieghuusbelten was
gebruikelijk voor corona, maar i.v.m. het feit dat niet alle kinderen een zwemdiploma
hebben nog een bespreekpunt. Alternatief zal worden besproken.
De ouder van Groep 5 zal met de leerkracht het schoolreisje naar het Avonturenpark
bespreken.
De ouders van Groep 6 en 7 hebben contact gehad met de leerkracht van de unit. De
leerkrachten willen een educatief uitje laten aansluiten bij 4 keer wijzer. De leerkrachten
zullen iets uitzoeken.
Voor groep 8 zal er een kamp geregeld gaan worden.
Inning ouderbijdrage
Er is niet gecheckt of alle ouders een bijdrage hebben geleverd. Is wellicht minder dan vorige
jaren. Moet de ouderbijdrage omhoog? Volgend jaar gaan we de balans opmaken.
De bijdrage is over de 8 jaren verdeeld dat het kind op school zit.
Laatste schooldag
21 Juli is de laatste schooldag.
De vraag vanuit het team of we samen met de ouders de vakantie willen inluiden.
We zullen een kraam met koffie, thee voor de ouders en ijsjes voor de kinderen verzorgen.
Sporttenue
Er is een wens voor nieuwe T-shirts voor o.a. de sporttoernooien waar de kinderen aan mee
doen. Er is een oproep in de nieuwsbrief is gekomen voor sponsors.
Een ouder heeft aangegeven te willen sponsoren, niet alleen. Het team zal oudes actief
benaderen.
Flessenactie Coop
De flessenactie bij COOP is van start gegaan. We kunnen nu het statiegeld gaan doneren aan
de ouderraad. Het geld voor de maanden April, Mei, Juni.
We willen PR maken hiervoor zodat ouders en kinderen zullen doneren. Stukje in de
nieuwsbrief aanleveren, stukje alleman, filmpje maken met een aantal kinderen voor
facebook.
Oranje markt
Oranjemarkt gaat dit jaar weer door.

__________________________________________________________________________________________________________________
Notulen jaarvergadering OR 21 februari 2023
Besproken werden de volgende punten:
- Secretarieel jaarverslag
Het secretarieel jaarverslag van het schooljaar 2021/2022 werd doorgenomen en akkoord bevonden.
Het verslag kan website geplaatst worden.

- Financieel jaarverslag
Verslag is in de maak. Twee onafhankelijke ouders zijn benaderd om het verslag te controleren.
Financiële jaarverslag wordt de volgende keer besproken.

-Evaluatie Sinterklaas
Voor het eerst weer zonder corona maatregelen. Sinterklaas kon fysiek komen en de fanfare en
brandweer zorgden voor een mooie aankomst. Veel ouders kwamen kijken bij de aankomst. Het was
een gezellige dag. Voor de onderbouw was in de aanloop naar sinterklaas toe een schatkamer
ingericht, waar de kinderen de cadeautjes konden uitzoeken. Een cadeautje miste helaas in de
onderbouw, dit werd fijn door de leerkracht opgelost.

-Evaluatie kerst
De kinderen hadden een kerstdiner in de avond. 1 ½ uur was voor de kinderen prima. In de
bovenbouw werd er samen gegeten en daarna nog een activiteit gedaan. Ouders bleven bij de kraam
van de ouderraad wat eten. Was gezellig. Koffie en thee waren gratis dit jaar, volgend jaar kunnen
we hier wel een klein bedrag voor vragen. Zodat we meer opbrengst zullen hebben.
Nieuwe kerstboom is goed bevallen! Het was een gift van familie Bosgoed, waarvoor onze dank!

-Pasen
6 April wordt door de werkgroep een bolletje met ei verzorgd. Paaseitjes zullen verstopt worden
door de paashaas. Het team is samen met de kinderen bezig om een geschikt doel te bedenken.
Ideeën zijn welkom! De kinderen gaan weer iets maken om te verkopen tijdens de fancy fair.
De ouderraad mag weer staan met een kraam om koffie, thee en ranja te verkopen voor eigen
opbrengst of voor een ander doel.

-Oranje markt
De oranjemarkt werd voor corona elk jaar op koningsdag 27 april gehouden. De markt is er voor de
gezelligheid, maar ook om inkomsten te kunnen generen om een keer iets extra’s te kunnen doen.
We hebben besloten dit jaar een oranjemarkt te organiseren.
Om 8 uur wordt alles klaargemaakt. De oranjemarkt begint om 9.30 uur met het hijsen van de vlag.
Om 12.00 uur is het afgelopen en kunnen de helpers nog samen wat eten en drinken. We hebben de
taken bekeken en tijdens de volgende vergadering gaan we deze verder verdelen. De PR taken zijn al
wel verdeeld en gaan nu van start.
De fanfare heeft al contact gezocht met de vraag of de oranjemarkt door gaat en of de fanfare mag
spelen tijdens de oranjemarkt.

 -Inning vrijwillige ouderbijdrage December
We gaan bekijken hoeveel bijdragen zijn betaald. Het lijkt ons handig om de financiële balans in kaart
te brengen en een indicatie van kosten te hebben per activiteit.

-Schoolreisjes
We willen op een rijtje gaan zetten wat we kunnen gaan uitgeven. Besloten werd om dit jjaar nog op
de oude voet verder te gaan en volgend jaar te bekijken of het anders moet ivm de stijgende kosten
en dalende inkomsten.
Aan alle klassenouders de oproep contact gaan zoeken met de leerkracht voor het schoolreisje.
Goed om een keer uit te zoeken of het interessant is om het schoolreisje op een ander moment te
organiseren i.v.m. de kosten.

-School shirts
Het team zoekt een sponsor voor school shirts voor de sporttoernooien. Niet besproken, maar
wellicht ook voor schoolreisjes?) Tip om een oproep te doen in de nieuwsbrief.

-Hangjongeren rondom Koos
Er is contact met een wijkagent vanuit school. De leerlingenraad heeft contact gezocht met de
wijkagent en deze komt binnenkort een keer langs.
Er hangen geen camera’s.

-NL Doet
10 en 11 Maart organiseren we 2 NL doet dagen. We hebben een subsidie van 350 euro mogen
ontvangen van het Oranjefonds.
10 Maart in de middag zullen de kinderen van groep 5 tm 8 klusjes gaan doen op school. De
ouderraad zorgt voor ranja en wat lekkers.
11 Maart zullen ouders en andere vrijwilligers gevraagd worden om mee te helpen. Kinderen zijn
natuurlijk ook welkom! De taken zijn bekeken en er is afgestemd met school. De ouderraad zorgt
voor wat lekkers bij de koffie. School zorgt voor de lunch tussen de middag.
Een oproep zal worden gemaakt voor de nieuwsbrief van school, voor in de groepsapp en in de
alleman.
Dagplanning is van 9-14.15 uur
Vanuit het team is een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van zaadjes. Het is niet bekend wanneer
deze binnen zullen komen.
Een aantal buitenklussen staan al op een lijstje. Aanvullingen op tijd doorgeven zodat er een
afvinklijst opgehangen kan worden en het duidelijk is wat er allemaal moet gebeuren.
Besproken werd dat bij slecht weer binnen klussen kunnen zijn: Kelder opruimen, Ramen wassen
binnen, schoonmaken, Fietsjes controleren.
ï‚· Buitenkeuken
Er is nog geen begin gemaakt aan de buitenkeuken. Het liefst zouden we duurzame materialen
gebruiken. De kosten van deze materialen zijn duurder. Er zal eerst een inventarisatie moeten komen
van de materialen en de kosten.
ï‚· Timmertafel
Salland Wonen bood eind december een hoog/laag tafel aan. Via de Raalter Uitdaging werd een
match gemaakt tussen de ouderraad en Salland Wonen. Een ouder heeft het onderstel van de
hoog/laag tafel gebruikt om er een timmertafel van te maken waar kleuters en bovenbouw aan
kunnen werken. De timmertafel is zover klaar voor een eerste check door de leerkracht.

Volgende vergadering: 11 april 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering dinsdag 22 november 2022
Besproken werden de volgende onderwerpen:
-Mededelingen vanuit het team:
-Welkom
Welkom aan nieuw lid. We zijn blij met de versterking.

-Indelen oudergesprekken
De ouders met meer kinderen op school hadden de mogelijkheid om op een eerder tijdstip in
te schrijven voor de oudergesprekken. In de meeste groepen geen geluiden gehoord van
ouders. In een enkele groep werd opgemerkt dat waarschijnlijk niet alle ouders zich hebben
gehouden aan het voorstel om ouders met meer kinderen voor te laten gaan.

-Toestemming foto’s groep 8
- Om alle foto’s van groep 8 op USB-stick te kunnen zetten zal er een AVG formulier
opgesteld worden en ondertekend door de ouders. Het team gaat hiermee aan de
slag.
- Er worden nieuwe eindcadeaus aangeschaft voor eind groep 8, dit wordt gedaan
door de werkgroep van groep 8. Er wordt gekeken of het goedkoper is om voor de
huidige groep 7 en 6 de eindcadeaus er al bij te bestellen.
- Er werd door ouders en kinderen van de huidige groep besloten om 1 gezamenlijke
fuif te organiseren dit jaar.

-Sinterklaas
- De kinderen uit de onderbouw heeft zelf uit de schatkamer van Sinterklaas 3 opties
kunnen aangeven voor het wensenlijstje. De cadeautjes zijn besteld bij Blitz spul in
Lemelerveld en liggen inmiddels ingepakt in zakken klaar.
- De kinderen van de bovenbouw hebben 5 euro gekregen en de lootjes zijn
getrokken.
- De strooipieten zijn in de nacht langs geweest.
- Vanaf 28 November worden de surprises meegenomen naar school en
tentoongesteld op de kluisjes.
- 5 December komt Sinterklaas aan met de brandweerauto. Er wordt gekeken of het
mogelijk is of er een piet gered kan worden vanaf het platte dak van school.
- De peuterspeelzaal viert op een andere dag het sinterklaasfeest.
- De fanfare zorgt vanaf 8.15 uur voor een gezellig sfeertje op het schoolplein aan de
Wispelweg. (Denken aan 25 euro voor de fanfare). Vragen of ze de trommels mee
nemen.
- Ranja, bekers en speculaasjes liggen klaar op zolder. De leerkrachten redden zich
hier zelf mee.
- De leerkrachten maken de foto’s en zullen deze verspreiden via SchoolsUnited.
- Iets lekkers voor 25 personen (team, brandweer, fanfare) moet worden opgehaald bij
COOP rond 8.15 uur. Team vangt de fanfare en brandweer op om binnen koffie te
drinken.
- Wil team zorgen voor leuk bedankje (bijvoorbeeld foto?) voor de brandweer?

-Kerst
22 December wordt kerst op school gevierd.
Vanuit het cultuurpotje van school wordt de vertellende piano uitgenodigd om een
voorstelling te verzorgen. Kinderen gaan de normale tijd (14.15 uur) naar huis en zullen op
een later tijdstip uitgenodigd worden om opnieuw op school te komen voor het kerstdiner.
De kerstwerkgroep gaat een overleg plannen om het plan te maken voor de kerstkraam van
de ouderraad en de inzamelingsmogelijkheid van lege flessen.

-NL doet aanmelding
Het snoeien van de bomen op het plein is uitgesteld tot zomer 2023.
Samen een lijstje maken met de werkzaamheden die gedaan kunnen worden.
Vanaf 1 november kan de aanmelding gedaan worden bij NLdoet.
Afgesproken dat 2 dagen we 2 dagen gaan aanmelden. Door de penningmeester wordt
uitgezocht of de aanvragen gesplitst kunnen worden.

-Lief en leed
Lief en leed te delen: Een leerkracht gaat de tweede helft van het schooljaar in de invalpool
werken (mits er een vervanger komt) en bekijken wat er nog meer bij haar past. Team is
bezig met ideeën verzamelen voor afscheid. De klassenouder zal namens de klas iets gaan
verzorgen.

-2e persoon kascommissie
Persoon zal worden benaderd.

-Terugkoppeling flessenactie.
Online aanmelden van de flessenactie kan via de site van de COOP Nederland.
COOP verdubbelt het budget.
Januari zou een mooi tijdstip zijn van inzameling bij COOP. Aanvraag gaan rondmaken.
Tevens optie bieden om flessen te gaan inzamelen tijdens het kerstdiner bij de kraam en tot
de actie bewaren op zolder. Voor in de Nieuwsbrief, alleman, social media een stukje
aanleveren.

Volgende vergandering: 21 februari 2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen Ouderraad
11 Oktober 2022

De eerste vergadering van het schooljaar 2022/2023 samen met afgevaardigden vanuit
het team.
De voorzitter heet het team welkom.
Besproken werden de volgende onderwerpen:
Mededelingen vanuit het team.
- De twee nieuwe teamleden zijn goed gestart. Mooie aanvulling op het team. Het team
houdt contact met oud-collega’s om te horen hoe ze het hebben.
- De vaste conciërge is gestopt met het werk, zijn aanwezigheid en handige handen
worden gemist. Er draait nu een pilot binnen MijnPlein waarbij een conciërge is
aangenomen voor verschillende scholen. De conciërge zal binnen Esmoreit 1 middag
per week aanwezig zijn voor klusjes. De conciërge is inmiddels begonnen. Tevens is
er administratieve ondersteuning ook voor 1 middag per week.
- In school zijn een aantal dingen vernieuwd afgelopen zomer. Lockers ipv kapstokken,
nieuwe vloer, nieuwe prikborden, schuifdeuren. In de herfstvakantie wordt er nog
geschilderd. CO2 melders zijn geplaatst. In unit 1 en peuterlokaal komt nog een
nieuwe vloer.
- De eerste MR vergadering van dit schooljaar is geweest waarin de nieuwe begroting
is goedgekeurd. Het leerlingaantal blijft het komende jaar stabiel, waarmee het aantal
FTE’s ook stabiel zal blijven.
- Er werd gepraat over het landelijke nieuws betreffende de hoge energierekeningen
van schoolgebouwen en de ventilatieplicht m.b.t. corona. Over de potjes en uitgaves
en de opbouw van reserves. MijnPlein heeft een filmpje op LinkedIn geplaatst over de
kosten van de oude schoolgebouwen.
Genoemd werden alternatieven als de mogelijkheid van Inbreiding, financiering door derden,
leaseconstructies.
Wat is de rol van de gemeente? De bestuurders van MijnPlein zijn hierover volop in gesprek.
- Het lerarentekort is een groot probleem. Het is een realistische mogelijkheid dat in de
toekomst een groep naar huis gestuurd wordt. Collega’s vangen deels ziekte en/of
scholing op, maar dit moet niet ten koste gaan van de energie- / werk privé balans.
- De website wordt ge-update. De ICT-er die er was binnen het team wordt gemist.
Vanuit het team komt de vraag om het kopje Ouderraad ook te updaten waar nodig.
Hier staat nog veel oude informatie.
- Wanneer er onveilige signalen zijn vanuit de ouders over leerlingen zijn dan graag
inbrengen.

Mail MR
GMR wil activiteitenoverzicht ontvangen en ze willen weten waar de vrijwillige ouderbijdrage
aan besteed wordt.
De nieuwe voorzitter van de MR is gekozen. Contact zoeken voor gezamenlijke afspraak en
reageren op bovenstaande vraag.

Werkgroep Sinterklaas
Is inmiddels opgestart. In de herfstvakantie worden de cadeaus uitgezocht. Er zal een
schatkamer worden gemaakt voor de onderbouw.

Werkgroep kerst
Dit jaar heeft het team gekozen voor het kerstdiner in de avond. (dit lijkt de beste optie ivm
corona) Voor de ouderraad wordt op deze manier de mogelijkheid geboden om een kraam
buiten zetten en de kas te spekken.

Nieuw ouderraad lid
Ouder is nog niet opnieuw benaderd. Nog oppakken en kortsluiten.

Rabobank clubsupport actie
Via de groepsapp en de alleman is aan PR gedaan om ouders en andere betrokkenen te
laten weten dat we graag in aanmerking wilden komen voor een supportbedrag van de
Rabobank. We hebben met deze actie 202,88 euro en 76,08 euro ontvangen voor het
schoolfonds en de vereniging.
We willen nog meedoen aan de prijs verdubbelaar 6 tm 17 Oktober.
Onderwerpen bij de aanvraag: Duikelrek, inventaris buitenkeuken, activiteiten rondom de
leerplein, Kerstboom.

Sponsor clicks
Een andere mogelijke manier om aan inkomsten te komen is sponsor clicks. Voorwaarden
worden uitgezocht en daarna evt. met directie opgenomen.

Onkruid schoolplein
De volgende vraag kwam binnen bij de ouderraad: Zou er aandacht aan het onkruid
geschonken kunnen worden aan de rand van de school? Het team pakt dit op.
Net als het snoeiwerk van de bomen.

Kerstboom
De kerstboom is helaas verdroogd deze zomer. We gaan kijken voor een vlaggenmast
kerstboom.

Vereniging en/of Stichting
We willen een keuze maken over het stoppen met de vereniging i.v.m. bezuinigen van
bankkosten. De opties moeten besproken worden met de directie. Bekijken hoe we de
administratie inzichtelijk en overzichtelijk kunnen houden omdat er dan op 1 rekening
inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage en inkomsten van de subsidies en eigen acties
OR zullen binnenkomen.

Tijdstippen indelen oudergesprekken
Sinds afgelopen jaar is er een nieuw systeem. Ouders kunnen online een keuze aanklikken
voor een tijdstip dat openstaat. Voor ouders met meerdere kinderen zou het praktisch
kunnen zijn wanneer er bijvoorbeeld eerdere openstelling komt om een tijd te kiezen. Team
pakt dit op.
Er is een verschuiving geweest van de tijdstippen van de gesprekken, van de avond naar de
middag. De gesprekken zijn nu in de middag gepland om de werkdruk van de leerkrachten te
verlichten.

Groene vingers
Een leerkracht is met een groep in de tuin bezig geweest.
Natuurmonumenten, Lidl heeft acties. Wanneer ouders acties zien graag doorsturen naar het
team.

NL doet dagen
Agelopen jaar hebben we 1 dag meegedaan. Landelijk zijn er 2 dagen. Voorgelegd werd er
of het een optie is om de start van NL Doet op vrijdag te doen voor de kinderen en de
zaterdag voor de ouders. Een andere optie is om ouders en kinderen samen op vrijdag te
laten helpen i.v.m. evt. in vaarwater zitten van andere verenigingen.

De subsidie zal weer aangevraagd worden door de OR. De aanvraag kan in november
gedaan worden tot 31 Januari. Doelen van vorig jaar opnieuw opvoeren.
Klussen alvast inventariseren.

Nieuwe vloer
Kinderen worden vrijgelaten of ze we of geen pantoffels willen dragen.

Flessenactie bij COOP
Het punt van de flessenactie staat al een hele tijd op de actiepuntenlijst. Met Richard
kortsluiten hoe dit op te pakken. Voor de volgende vergadering uitzoeken hoe het zit en dan
22 november in de vergadering inbrengen.
December/ Januari zou een mooi tijdstip zijn van inzameling bij COOP.
Dan ook kenbaar maken in nieuwsbrief, alleman, social media.
Tevens flessen in laten zamelen tijdens het kerstdiner bij de kraam?? Werd als optie
genoemd.
Volgende vergadering:  22-11-2022

________________________________________________________________________________________________________________
Notulen Ouderraad
13 september 2022
De eerste vergadering van het schooljaar 2022/2023 zonder team.

Besproken werden de volgende onderwerpen:
Nieuwe vergaderdata voorstellen aan het team:
11 oktober – voorstel agendapunten sinterklaas, kerst, nieuw lid, informatieavond ism MR
en team
22 November – voorstel agendapunten kerst, sint, informatieavond ism team en MR, NL
doet aanmelden.
21 Februari , voorstel agendapunten open jaarvergadering met jaarverslagen, evaluatie
kerst en sinterklaas, pasen, oranjemarkt, schoolreisjes, NL doet kinderdag voorstellen 10
maart en 11 maart met ouders
11 april – voorstel agendapunten, evaluatie pasen, oranjemarkt, schoolreisje, musical,
laatste schooldag,
7 Juli – vergadering zonder team bij Schoenmaker. Voorstel agendapunten evaluatie
schoolreisjes, afsluiter met bedanken klassenouder.

Belangrijke data om alvast in de agenda te zetten voor bieden hulp:
Vanaf 8 november aanmelden NLdoet
Eerste inning vrijwillige bijdrage in november
Sinterklaas 5 december
Kerstviering school 22 december
NL doet 10 - 11 maart
6 april witte donderdag (pasen op school, in de ochtend helpen en fancy fair)
Tweede inning vrijwillige bijdrage in april
27 april Koningsdag – oranjemarkt (ochtend, begin middag)
18 juli eindmusical groep 8 (helpen vanaf 18.15 uur oid)
21 juli laatste schooldag (helpen in de ochtend)
Augustus/september aanvraag Rabobank club actie

Voor de verschillende activiteiten werden verschillende werkgroepjes gemaakt.
Binnen de werkgroepen worden eigen vergaderdata gepland/ appgroepen aangemaakt.
De werkgroep Sinterklaas zal binnenkort van start gaan, contact met team is hierover
inmiddels opgestart.

Nieuw ouderraad lid
Een nieuwe ouder is gevraagd, nog geen terugkoppeling gekregen.

Pilot evaluatie betalingsmethode ouderlijke bijdrage.
De pilot is naar onze mening goed verlopen. In de groepsapp werd een bericht gestuurd met
de vraag voor een vrijwillige ouderlijke bijdrage en vervolgens werd er een betaalverzoek
verstuurd. Voor de penningmeester is het gemakkelijker en minder werk.
Voor de corona tijd werd de betaling middels automatische incasso geïnd en zat de
penningmeester er strak op. Wanneer ouders niet in de gelegenheid waren geweest om te
betalen werden ouders opnieuw persoonlijk gemaild met de vraag voor betaling en werd er
eigenlijk altijd door alle ouders betaald.
Nu met de open vraag in de groepsapp wordt door vrijwel iedereen betaald. Een aantal ouders
hebben niet betaald, maar dit is minimaal. Het is een vrijwillige bijdrage. In november en in
april zijn de inningen.
Reminder sturen in de app zien als zijnde herinnering, betalen blijft vrijwillig.
Bij de instromers is het bedrag gelijkgetrokken met het bedrag wat we vragen voor de overige
kinderen en dit is prima wat ons betreft. Eerder was het bedrag voor de instromers voor alleen
de tweede inning 25 euro, nu 20 euro.
Voor het gemak de appberichten kopiëren in het handboek. Tekst handboek aanpassen.
Website aanpassen.
De pilot werd akkoord bevonden door alle OR leden. We gaan dit jaar verder.

Rabobank club actie
Rabobank actie is gestart. Ingrid heeft deze aanvraag gedaan op stichting en de vereniging.
Op social media. In de alleman staat het bericht. Sluiting is 27 september. Eind september app
nogmaals herhalen.

Vereniging en/of Stichting
Hoe gaan we verder. Blijven we een Vereniging en een Stichting, of kan 1 van beide gestopt
worden. We zitten hierover te denken ivm de kosten die we moeten maken voor het houden
van de rekening. De kosten bedragen zo’n 10 a 12 euro per maand voor betaling aan
Rabobank. De inkomsten zijn gering op dit moment. Ingrid overlegd met team hierover
alvorens een besluit te nemen. Verdere acties mbt Kvk etc kunnen daarna afgerond worden.
Volgende vergadering: 11-10-2022

______________________________________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering dinsdag 10-5-2022
Besproken werden de volgende onderwerpen:

ï‚· Ontbinden stichting / vereniging
We hebben als ouderraad een stichting en een vereniging.
Vanuit de stichting bekostigen we activiteiten voor de leerlingen zoals schoolreisjes, kerst,
sinterklaas, musical, schoolkamp. Deze worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage.
Als vereniging zijn we kosten kwijt aan bv ouderavond, overige vergaderkosten.
Deze betalen we van inkomsten die we genereren uit bv kerstactiviteit, oranjemarkt.
Voor beide zijn er bankrekeningen, met de nodige bankkosten. Deze bankkosten zijn hoge
posten, geld dat we liever aan andere leerling gerelateerde zaken willen uitgeven.
Besproken werd of het kan om de stichting te ontbinden, en als vereniging verder te gaan.
Of dit mogelijk is en hoe een en ander er dan uit moet gaan zien, wordt verder opgepakt
door onze penningmeester en de adjunct-directeur.
ï‚· Schoolreisjes
De schoolreisjes voor dit schooljaar zijn weer gepland.
Groep 1 en 2 gaan 23 juni naar de Blekkerhoek.
Groep 3 en 4 gaan 30 mei naar de Flierefluiter
Groep 5, 6 en 7 gaan 30 juni naar het Avonturenpark
ï‚· Laatste schooldag
15 juli is de laatste schooldag
OR zal dan koffie/ thee verzorgen op het plein vanaf 11.30
De kinderen krijgen uit school een ijsje. Groepsouder groep 8 vraagt kinderen uit groep 8 om
te helpen. OR t.z.t. overleg wie kan helpen met opbouw en wie aanwezig kan zijn met koffie
schenken.
ï‚· Kvk administratie
Even afwachten wat er uit eerder benoemd punt ten aanzien van stichting/vereniging komt.
Dan zal dit punt verder opgepakt worden.
ï‚· Evaluatie NLDoet
Het was een leuke dag. Team, OR en ouders en andere vrijwilligers die deel hebben
genomen waren enthousiast.
Afgesproken is om dit volgend jaar weer te organiseren. Wellicht kan dit door school ook in
de schoolagenda opgenomen worden, zodat ouders kunnen zien wanneer de datum is.
ï‚· Groepsouder unit 1.3
Voor volgend jaar zijn we naast een groepsouder voor unit 1.1 ook voor unit 1.3 een nieuwe
groepsouder nodig.

Besproken werd wie we hiervoor zouden kunnen benaderen. Hier is een naam uit voort
gekomen. Degene wordt benadert door OR-lid.
ï‚· Moederdag/vaderdag activiteit.
In het kader van Moederdag en Vaderdag is er door de leerkrachten van de onderbouw een
Moederdag- en vaderdag ochtend op school georganiseerd voor de ouders van de kinderen
van unit 1 en 2. Een leuke activiteit voor kind en ouder.
De ochtend voor de moeders is op 11 mei. De ochtend voor de vaders volgt nog.
Er bereikten de OR en ook het team berichten dat sommige ouders het tijdstip ( de ochtend)
een lastig moment vinden, doordat ze dan een vrije ochtend of dag moeten nemen om
hierbij aanwezig te kunnen zijn.
Team geeft aan voor dit moment gekozen te hebben, zodat het onder werktijd valt van de
leerkrachten.
Team neemt de aangegeven punten mee en gaat overleggen of de vaderdag activiteit op
deze manier of andere wijze vormgegeven gaat worden.
ï‚· Evaluatie algemene ouderavond.
De ouderavond over Vierkeerwijzer en Unitonderwijs was een mooie avond.
OR leden die aanwezig waren vonden het mooie, inspirerende onderwerpen. Het
Vierkeerwijzerconcept, uitlegt door de bedenker zelf, was een mooi onderwerp.
De avond was goed voorbereid door team-, MR- en OR- leden samen. De opzet van de
avond was goed, stukje informatie en daarna in groepjes uiteen om met elkaar over vragen/
stellingen te discussiëren. Alle vragen en opmerkingen die er die avond ter tafel kwamen
zijn door het team verzameld en worden middels een nieuwsbrief beantwoord.
Gesproken over om na te denken over nieuwe thema’s voor een volgende ouderavond.
Het thema social media werd geopperd.
ï‚· Evaluatie koningsspelen
De kinderen hebben een leuke dag gehad. Er werden allerlei spelen gedaan, waarbij de
kinderen groepsdoorbrekend bij elkaar in groepjes zaten.
Het is mooi om te zien hoe de kinderen dan op een goede manier van groep 1 t/m groep 8
met elkaar samenwerken.
ï‚· Evaluatie Pasen
Ook dit was een leuke dag. ’s Ochtends eieren zoeken en in de middag de fancy fair, waar de
kinderen van alles bedacht hadden met als resultaat een mooie opbrengst voor het goede
doel.
ï‚· Laatste vergadering
Dit was de laatste vergadering van dit jaar samen met leden van het team.
De allerlaatste vergadering van dit schooljaar met alleen OR-leden, waarbij tevens het
afscheid van OR-lid van groep 8 plaats vind, is op vrijdag 1 juli om 19.00 bij cafe Spoolder.

___________________________________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering dinsdag 8 maart 2022
Besproken werden de volgende onderwerpen:
ï‚·Voor het eerst weer een fysieke vergadering in school. Het was fijn om elkaar
op deze manier weer te zien en te spreken.

ï‚·Update NL doet zaterdag 12 maart
- De subsidie is binnen via NL doet. 350 euro. We willen proberen hier een jaarlijkse
activiteit van te maken.
- Klussen hebben we op een rijtje. Deze op A3 schrijven zodat de helpers kunnen
inzien wat er moet gebeuren. En kunnen afvinken;).
- Verf is geregeld bij Marc Oortwijn.
- Catering /lunch wordt gefinancierd door school. Koffie/thee kan via school. Er wordt
cake gebakken voor bij de koffie.
- We vragen jeugdgroep AKSIE voor potgrond in de kweekbakken? 19 maart hebben
zij de potgrondactie. Aksie vragen of ze zakken bij school willen leggen. Rekening
kan naar school.
- Tuinplan? Is er een plan voor het stukje grond bij het beeld? Moet alles omgespit
worden? Of een aantal banen? Dit punt werd niet besproken, goed om zaterdag te
overleggen
- Timmertafel wordt door een vader gemaakt. Wensenlijstje hiervoor zal gemaakt en
doorgesproken worden.
- Buitenkeuken wordt door een vader gemaakt. Wensenlijstje hiervoor zal gemaakt en
doorgesproken worden.
- Via de nieuwsbrief, Facebook, Instagram, klassenapp, alleman is gezorgd voor PR.
Er zijn tot nu 6 ouders die hebben aangemeld buiten de ouderraad om. Deze week
opnieuw alle charmes in de strijd gooien om mensen te vragen.. en op de dag zelf
berichten via social media verspreiden.
- Gereedschap ideeën om mee te nemen a.s. zaterdag:
Bezem
Kruiwagen
Schroevendraaiers
Krammen, spijkers
Schop, schoffel, hark, driepoot
Snoeischaren
Electrische heggenschaar
Boormachine met schroeven, pluggen etc, hamer, tangen
Hamer voor straatwerk
Aanhangwagen
Schuurpapier
Schoonmaakmiddel, emmers, doeken
Gereedschap van onze elektricien.

ï‚·Ouderavond
Datum: Dinsdag 19 april
Thema voor de informatieavond: 4 keer wijzer/werken in 3 units.
Voorbereidingsgroep bestaat uit 2 leden van de MR, 2 leden van de OR en team.
Bespreekpunten voor de voorbereidingsgroep: Locatie? Uitnodiging? Strekking en
planning van de avond.
Ouders komen met voorstellen voor overleg.
OR helpt met de catering.

ï‚·Activiteiten:
- Witte donderdag, 14 april.
We zullen de boodschappen voor deze dag verzorgen. Eieren laten koken. Eieren
verstoppen op het plein en in het bos. Er wordt gevraagd of iemand de paashaas wil
spelen.
Het thema Beestenboel heeft de opening 29 Maart en de afsluiting tijdens de fancy
fair op witte donderdag. Ouders worden uitgenodigd vanaf 12.30 -13.45 uur.
Er is nog geen geschikt doel gevonden voor de fancy fair. Er wordt gedacht aan een
lokaal doel m.b.t. de oorlog in de Oekraïne.
Andere optie voor een doel zou nog onze eigen OR kunnen zijn, een leuke activiteit,
cultureel uitje o.i.d. voor alle kinderen?
Graag rondhoren in het dorp over een geschikt doel wat de kinderen aanspreekt.
De OR mag tijdens de Fancy fair een marktkraam hebben staan om ranja, koffie en
thee en koekjes voor eigen kas te verkopen. We zouden er een melkbus bij kunnen
zetten voor een vrije gift. Idee om een bord te maken bij de kraam met daarop uitleg
over wat de OR doet. Team laten weten of we dit doen.

ï‚·Koningsspelen
Op 22 april worden de Koningspelen georganiseerd. Het ontbijt is besteld. Spelletjes
bedacht en aangevraagd. Groep 8 is de leiding van de groepjes. De 4-jarigen mogen
komen, er is een extra juf beschikbaar. Ouders zullen gevraagd worden zo nodig.

ï‚·Koningsdag
Koningsdag valt dit jaar midden in de vakantie. Besloten werd dat we dit jaar geen
oranjemarkt organiseren. Een alternatieve dag wordt overwogen, maar lijkt ons geen
goed idee.

ï‚·Schoolreisjes:
- Unit 1. Blekkershoek
- Unit 2. Met leerkrachten overleggen, checken of er kinderen zijn zonder
zwemdiploma. Krieghuusbelten of Flierefluiter of ander idee?
- Unit 3 en unit 4.7. Voorstel om naar het Avonturenpark te gaan. Met leerkrachten
overleggen. Mailen naar Avonturenpark. Op woensdag is het minder druk.
- Groep 8: kamp
- Advies gegeven aan het team om voor volgend jaar alvast een keer te bespreken
wat te doen met de schoolreisjes, aangezien de units groter worden. Hoe wordt de
verdeling. Per unit of per leeftijd?
Unit 1: groep 1, 2, 3
Unit 2: groep 4,5,6
Unit 3: groep 7,8

ï‚·Overleg MR is niet doorgegaan vanwege corona besmettingen op dat moment.
Tijdens de voorbereidingsavond van de ouderavond met MR samen een nieuw
overleg inplannen.

ï‚·Voor groep 8 lopen er verschillende acties. De fuiven zijn ingepland. Elckerlyck en
Aksie zijn geregeld. Stick om foto’s op te slaan is aan meester Niek gegeven. De
overdracht voor volgend jaar wordt aangepast.

ï‚·De flessenactie op poten zetten komende tijd. Idee om een week lang lege flessen
actie op school te hebben. Daarnaast actie bij COOP. Ipv de kledingactie een
flessenactie.
Volgende vergadering: 10-05-2022
_________________________________________________________________________________________________________________
Notulen online vergadering Ouderraad 18 Januari 2022
Open jaarvergadering
Besproken werden de volgende punten:
Dit is een open jaarvergadering. Ouders werden uitgenodigd middels een uitnodiging op de
website.
Evaluatie Sinterklaas
Sinterklaas werd heel positief ontvangen. Hij mocht fysiek komen. Er was geen
georganiseerde aankomst. Kinderen en leerkrachten waren enthousiast. Kinderen waren blij
met de cadeaus.
De onderbouw heeft dit jaar een verlanglijstje mogen maken. Elk kind kon kiezen uit een
aantal cadeaus en een top 3 maken. I.v.m. de leveringstijden van cadeaus is dit al voor de de
sinterklaastijd gedaan. Sommige kinderen wisten nog wat ze hadden gevraagd.
De plaat met de cadeaus waaruit gekozen kon worden zichtbaar ophangen in de
sinterklaastijd is een puntje voor volgend jaar.
Ouders zijn verder niet betrokken geweest bij het feest door het corona gebeuren.
Evaluatie Kerst
Net als vorig jaar werd door de overheid een week voor de kerstvakantie besloten om in
lockdown te gaan en dit betekende dat de school een extra week dicht is gegaan. De
kinderen hebben 3 weken kerstvakantie gehad.
Het was sfeervol op school in de week voor de vakantie en de kinderen hebben genoten van
een alternatief kerstfeest georganiseerd in de unit.
Ouders zijn niet betrokken geweest.
Nieuw administratiesysteem ParnaSys.
School werkte met het administratiesysteem .com. Begin van het schooljaar moest
overgegaan worden op een nieuw systeem, ParnaSys. Dit is ook in MR gedeeld. Als er
inhoudelijk vragen zijn dan kan erover in gesprek gegaan worden bij de directie.
Veel scholen gebruiken dit systeem, het werkt vlot. Achter de schermen heeft een leerkracht
veel extra administratie. Alle leerlingenzorg, toets, gesprekken, vervolgstap met rapporten
etc. In het nieuwe systeem kan alle informatie met elkaar verbonden worden. Het is op
schoolniveau en op leerling niveau te gebruiken. Dit is positief.
Vanaf unit 2 Tm 4 is het in te zetten. Het systeem van unit 1 ‘mijn kleutergroep’ is te
koppelen aan ParnaSys.
Op google kun je van alles vinden over ParnaSys. Leerkrachten worden online geschoold om
te kunnen werken met het systeem.
Studiedagen en toewerken naar 3 units.
ParnaSys was een studiedag.
Verder zijn er studiedagen ingepland om van 4 naar 3 units te kunnen gaan. Eerder al werd
ook verteld dat dit eraan zit te komen. De school zal vanwege krimp en ook door
ontwikkeling in visie naar 3 units gaan toewerken komend jaar. Leerkrachten gaan praktisch

met elkaar aan de gang. Het vraagt tijd en overleg om dit goed te doen. Scholing wordt
gevolgd om goede keuzes te kunnen maken.
Het volgende schooljaar zal starten met 3 units.
Groep 1, 2,3 zullen samengaan in unit 1, groep 4,5,6 zullen samengaan in unit 2, en groep 7,8
zullen samengaan in unit 3.
Groep 3 houdt wel het eigen programma. Dit moet ook bij groep 3 blijven. Als het kind al
heel erg toe is om bijvoorbeeld al te gaan lezen als 5 of 6 jarige, kan een kind gebruik maken
van de tools en kunde die er binnen de unit beschikbaar zijn. Een kind kan ook een stapje
terug doen als het hier behoefte aan heeft.
De overgang van unit 1 naar unit 2 zal wel een hele stap zijn voor de kinderen.
Sommige kinderen kunnen dan een verlenging krijgen of een versnelling en dit kunnen ze
gemakkelijker inzetten is het idee.
Leerkrachten werken door dit systeem veel meer samen wat een positieve uitwerking heeft
voor de kinderen.
Het team heeft Helder Onderwijsadvies hulp gevraagd bij het ondersteunen van de realisatie
van de plannen. En er wordt geïnformeerd en bekeken of PO een systeem is om mee te gaan
werken. PO is een systeem waar de leerlijnen doorlopend zijn samengesteld, het zal mogelijk
een ondersteuning gaan bieden bij het kunnen volgen van de ontwikkelingen van de
leerlingen. Het geeft concrete doelen om handelingsgericht, doelgericht onderwijs te
kunnen gaan geven. PO kan weer gekoppeld gaan worden met ParnaSys. Het zou fijn zijn om
een systeem te hebben waarin effectief geadministreerd kan worden.
Binnen Mijnplein wordt er nog niet met een dergelijk systeem gewerkt.
Evaluatie Corona
Kinderen vinden het fijn om weer op school te zijn na 3 weken vakantie (lockdown). Ze
waarderen het extra om elkaar te ontmoeten. De leerkrachten merken dat kinderen sociaal
emotioneel vooral op zoek zijn naar balans en grenzen en dit is soms even weer aftasten.
Het woord leerachterstand wordt liever niet gebruikt. De kinderen hebben veel geleerd in
deze periode.
Het team geeft aan dat de steun van ouders goed heeft gedaan en gevoel van vertrouwen
heeft gegeven. Er moest ineens van alles gewijzigd en geregeld worden door het team.
Esmoreit heeft geen weerstand gevoeld van ouders en dit was erg prettig om dingen voort
te kunnen zetten. Ze hebben binnen de mogelijkheden de tijd kunnen besteden aan de
dingen die nodig waren.
De corona tijd heeft ervoor gezorgd dat er verschillende activiteiten niet door konden gaan.
Ook activiteiten om de kas van de ouderraad aan te vullen konden niet doorgaan. Er gaan
meer kosten uit dan dat aan inkomsten binnen komt. Je ziet dat de krimp impact en de
hogere kosten voor de te organiseren activiteiten ook impact hebben.
Het team geeft aan dat het gesprek mogelijk is om samen na te denken en te zoeken naar
nieuwe inkomstenbronnen.
We moeten voorkomen dat ouders de vrijwillige bijdrage niet meer willen /kunnen betalen.
Het is goed om samen na te denken over andere activiteiten die we kunnen doen samen met
de school. Vervolgactie: gesprek aan gaan met team hierover.

Ouderklusgroep
NL doet dag is onderdeel van het oranjefonds. Op 11/12 maart willen we een onderhoud en
snoei dag organiseren. Tot 31 januari kan een subsidie aangevraagd worden. Dit willen we
gaan doen.
De enthousiaste vader wordt gevraagd om aanspreekpunt te worden van de klusgroep. Wij
als OR kunnen de communicatie naar de groepen doen. Na dat de vader is gesproken In de
groep app een uitnodiging sturen waarin ouders zich kunnen aanmelden om mee te helpen
tijdens de NL doet dag.
Ideeën voor aanvraag subsidie: buitenkeuken
Er zal een bericht in alleman en in de nieuwsbrief geschreven worden met de vraag of
leerkrachten, ouders, opa’s/oma’s etc willen helpen.
Voor eind januari zouden we ook een aanvraag kunnen indienen bij de regiobank. Zij hebben
de actie: Wat wenst u voor de buurt? De leerkracht inventariseert ideeën vanuit het team.
(Duikelstang, buitenkeuken). De aanvraag zal worden gedaan.
Ouderinformatieavond
Het onderwerp: Informatie over het werken met het unit onderwijs, 4 keer wijzer,
uitwisselen van ervaringen over de corona perikelen, zijn er verbeterpunten, Ipv rapporten
een portfolio., wat vinden ouders belangrijk dat er in het rapport komt te staan.
Het team wil het liefst een avond waar iedereen fysiek aanwezig kan zijn. Lastig om nu
plannen te gaan maken vanwege de maatregelen. Het plan is nu om de avond te organiseren
in de 1 e helft van de maand Maart. Als het door corona niet kan, dan zal worden besloten om
de avond online te laten plaatsvinden in groepjes.
In de volgende nieuwsbrief zal hier informatie over gegeven worden.
Nog niet gesproken over hoe de koppeling met MR en OR zal zijn, dit vindt directie wel
belangrijk.
De ouders geven aan dat meedenken over hoe het vormgeven van het inhoudelijke stuk van
de informatieavond meer iets voor de MR is.
De vergadering ging verder zonder team en besproken werden de volgende punten:
- Notulen vorige keer werden besproken en geaccordeerd.
- Overleg MR in februari gepland. Agenda voorbereiden is het doel.
De vergadering staat gepland voor 15 februari. We willen elkaar graag fysiek zien.
We zouden met afgevaardigden kunnen vergaderen. 1 of 2 personen vanuit ons, ipv
allemaal. We besluiten eerst de persconferentie af te wachten, dan te bekijken wat
wijsheid is. Agendapunten die eerder al bedacht waren zijn:
Kennismaken en de rol duidelijk maken aan elkaar, gezamenlijke informatie avond.
Iedereen gaat nog verder nadenken over punten.
- Bespreken jaarverslag. Deze werden geaccordeerd.
- Bespreken financieel jaarverslag
Betalingen moeten op rekening en de factuur moet inzichtelijk zijn.

Ingrid heeft het penningmeesterschap overgedragen gekregen. De kascontrole is
gedaan van afgelopen jaar en ook van het jaar daarvoor.
- De inningen zijn gedaan. Er is door ouders voor 151 kinderen een betaling gedaan. Er
zijn 166 kinderen op school. Namen zijn gecheckt en zal opnieuw een verzoek
gestuurd worden in de groesapp voor een inning. Minder ouders hebben een
betaling gedaan dan dat er eerder via de automatische incasso geint wordt.
Nadenken over of het innen op deze manier wel een goed ysteem is.

Volgende vergadering 8 maart 2022


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering- Vergadering 26 oktober 2021  

 
Opening door de voorzitter
Voor het eerst weer fysiek inclusief het team.
Besproken werden de volgende punten met het team:

Voorstellen Nieuw OR lid.
Lid is nu actief benaderd door de ouderraad zelf, dit heeft goed gewerkt.

Bedankje
Bedankje van teamlid voor de bloemen voor het 25 jarige jubileum.

Gezamenlijke activiteiten MR en OR
Door corona is een onnatuurlijke afstand ontstaan tussen het team en ouders. Esmoreit vindt het belangrijk om samen met de ouders in contact te zijn.

Gezamenlijke ouderavond:
Voorstel vanuit MR is om in januari de gezamenlijke ouderavond te organiseren. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn het werken in units, 4 keer wijzer, rots en water.
Nu wordt er gewerkt in 4 units, maar het werken met 3 units wordt verder uitgewerkt.
Goed om ouders mee te nemen in het proces en de keuzes uit te kunnen leggen. Ook ruimte voor vragen vanuit ouders.
Doelstelling is met MR, OR en team gezamenlijk de ouderavond te organiseren. Het zou mooi zijn om dit gezamenlijk voor te bereiden.
Vraag vanuit het team: komen met voorstel wie wil helpen voorbereiden vanuit OR.

Overleg OR- MR:
Voorheen was het gebruikelijk om 1 of 2 keer per jaar samen met MR een vergadering te
hebben. Dit doordat OR regelmatig op de stoel van de MR ging zitten, dit is niet meer.
Vanuit het ouder deel van de OR en MR is het misschien wel een keer prettig samen te
overleggen. Voorstel datum:

Kluswerkgroep
Klusjes blijven liggen op school en op het plein. Wanneer er een bedrijf moet komen om
de klussen uit te voeren kost dit geld. Geld wat dan niet aan de kwaliteit van het onderwijs besteed kan worden.
Voorheen was er een ouderklusgroep. 1 of 2 keer per jaar werd er dan een dag georganiseerd waarbij ouders en leerkrachten gezamenlijk de klussen oppakten.
Zou het iets zijn om dit als OR weer op te gaan zetten? Vader van leerling uit unit 1 wil graag mee helpen / initiëren.
Structurele Klussen zijn o.a.
- Helpen met thema’s: aankleding in school, ramen,
-Buiten onderhoud van groen, dit kost veel geld wanneer een bedrijf dit zou moeten doen.
-klassenindeling veranderen en kast verplaatsen etc.
-Fietsen, karren e.a. repareren
Wensen school
Verrijdbare timmertafel maken
Buitenkeuken realiseren
Dakpannen schuurtje
Ideeën die worden geopperd:
Is het ook een idee om er een NL doet project van te maken?
Opa en oma’s vutters benaderen?
Stage voor leerlingen van Carmel?
Wie wil de kluswerkgroep helpen opstarten?
Stukje in nieuwsbrief, app naar ouders uit doen etc.

Corona maatregelen
Zie extra nieuwsbrief van vandaag. Regels zijn vaag. Volgende week is er opnieuw een persconferentie.

Uitval van personeel. Inval poule is leeg. De hele week een andere invaller.
Goede onderwijsassistenten / leerkrachten zijn welkom.
Het kan gebeuren dat groepen naar huis gestuurd worden.

Kerstviering:
Het team heeft gekozen voor de kerstwandeling. Dit is buiten en gezellig omdat iedereen
(ouders, kinderen, team) kan meedoen. Hetzelfde als andere jaren proberen is het
voorstel. De schaapskooi kan wellicht ingezet worden voor de levende kerstgroep? De kerstwerkgroep vanuit OR is terughoudend, er moet veel geregeld worden en wat alsde regels weer aangescherpt worden?
Voorstel vanuit OR: kerstdiner voor de kinderen en kraampje voor ouders op het plein met versnaperingen.
Het team zal overleggen koppelt terug.

Kerstboom
Zaterdag gaan we een kerstboom met kluit uitzoeken en in de tuin planten.
Besproken werden de volgende onderwerpen met de ouders:
-Notulen dd 07-09-2021
Akkoord. Mag op de site geplaatst worden zonder actielijst.
-Mededelingen
-Stemmen op de Rabobank club actie. Tot 25 oktober konden alle leden van de Rabobank stemmen. Nu afwachten.
-Ledenadministratie stichting / oudervereniging KVK
App gedownload en blijkt dat het een verouderde versie is. Vanuit KVK heeft de penningmeester een brief ontvangen.
Voor ons van is het van belang dat we allemaal gegevens moeten aanleveren. KVK aanpassen en daarna alle UBO’s wijzigen.
Wat is er nodig voor KVK; naam en bsn nummer
Voor UBO: naam en bsn nummer en kopie legitimatiebewijs
Afgesproken werd dat:
Iedereen gaat zelf proberen om zichzelf toe te voegen op de website kvk
05075625. Is kvk nummer vereniging
05075623 Is kvk nummer stichting staan 3 ouders in. Voorstel de 3 nieuwe ouders gaan erin.
OR.esmoreit@gmail.com

-Lid worden van de oudervereniging
We zouden kunnen uitzoeken of we contributie kunnen vragen aan ouders.
Bijvoorbeeld 5 euro p jaar. Verdiepen hoe dit opgepakt zou kunnen worden. Welke informatie geven we aan
ouders? Een aansprekend verhaal schrijven voor ouders.
-Sinterklaas
22 november komt de strooipiet; We gebruiken ons eigen pak, zorgen zelf voor pepernoten. Schmink voor de piet is aanwezig.
2 december is het sinterklaasfeest op school. Fanfare is gevraagd. Aankomst nog regelen. Boodschappen worden besteld. Peuters hebben apart het feest.
Sinterklaas heeft een brief gestuurd naar de onderbouw en zij hebben 3 voorkeurscadeautjes aangekruist. Cadeautjes zijn in bestelling bij Blitz Spul in Lemelerveld.
1 November gaat de bovenbouw lootjes trekken. Het geld voor de bovenbouw is aangevraagd.
-Uitlenen
De kerk zou graag het Sinterklaaspak en de Pieten pakken lenen voor de
sinterklaasviering 5 december. Gaan we akkoord?
Antwoord: We gebruiken het bijna niet meer, kerk mag het eenmalig gebruiken.
Evt vervolg leenvragen tegen vergoeding of borg.
Feestavond
idee activiteit doen


volgende overlegdatum: 18 januari 2022
_____________________________________________________________________________________________

Notulen ouderraad 7 september 2021

1 e vergadering schooljaar 2021/2022 - Zonder afgevaardigden van het team
Besproken werden de volgende punten:

Opening door de voorzitter
Opmerkingen vanuit de notulen d.d. 2-7-2021

Laatste schooldag:
De bestelde ijsjes waren niet klaargelegd bij de Coöp. De bestelling was via mail gedaan. De volgende keer goed om een reminder te sturen of door te bellen op de dag van bestelling, het loopt wel vaker niet helemaal zoals gewenst.
De kinderen, met name van de bovenbouw, gingen om 12 uur naar huis. Veel wisten niet van een gezamenlijke start van de vakantie en het eten van een ijsje. Is dit duidelijk genoeg gecommuniceerd door de leerkracht?
Er was geen eind toespraak door de directeur en de cadeaus voor de leerkrachten werden niet overhandigd.
Laatste schooldag op de volgende vergadering met team bespreken en dit punt in het draaiboek aanpassen.

Ouderbijdrage:
De ouderbijdrage van 2020/2021 is via betaalverzoek geïnd. De meeste ouders hebben betaald.
Hoe gaan we met de inningen verder? Er zijn twee opties met voor- en nadelen:
1. Op de oude manier via automatische incasso. Voordeel: Wanneer de machtiging
is afgegeven, is er akkoord om de komende 8 jaren te innen. Nadelen: Vooral bij
de nieuwe leerlingen is dit even een werkje voor de penningmeester. Het
boekhoudprogramma is een verouderd systeem, hoe lang draait het programma
nog op de huidige computersystemen.
2. Bij een tikkie/ betaalverzoek via de Rabobank is er meer vrijheid om wel of niet te
betalen. Hoe vervelend vinden wij het als we achter ouders aan moeten? Is deze
kans aanwezig? We kunnen vragen aan ouders om een vinkje in de app wanneer
degene betaald heeft (als check en ‘sociale’ controle). Het betalen via
betaalverzoek is meer van deze tijd denken we.
Besloten werd dat we de inningen via een betaalverzoek verder gaan uitproberen.
Komend jaar gaan we zien als pilot.
Om ouders op de hoogte te brengen over de ouderbijdrage willen we ouders van
nieuwe kinderen een brief meegeven of via app op de hoogte stellen.
De ouders van de kinderen die al op school zitten zullen we op de hoogte moeten
gaan brengen van de pilot aankomend jaar.

De regel is nu dat ouders van instromers (kinderen die vanaf januari naar school
gaan) eenmalig 25 euro betalen bij de laatste inning van het schooljaar. Alle andere
ouders betalen 2 x 20 euro per schooljaar.
Besloten werd: De ouders van instromende kinderen gaan vanaf nu 20 euro betalen.
Hiermee maken we het minder omslachtig voor de penningmeester.
In November zal de eerste inning plaatsvinden. In April zal de tweede inning plaatsvinden.

Taak klassenouder unit 1:
Groepsapp aanmaken
Update van nieuwe leerlingen vragen aan de leerkracht en nieuwe ouders
verwelkomen in de groepsapp
Nieuwe ouders op de hoogte stellen van je taak als OR lid en informatie delen over
bijvoorbeeld de ouderlijke bijdrage, verwijzen naar de website voor de notulen, de
open vergadering etc.

Werving nieuw OR lid:
We besloten om eerst zelf mensen te gaan benaderen.
Wanneer dit niet tot een nieuw lid leidt zullen we de vraag in de app gaan stellen ‘wie is er enthousiast voor ons leuke vrijwilligerswerk en heeft belangstelling om ons OR
team te versterken?’
Al pratende komen we tot de conclusie dat we in onze ‘vacature’ denken aan een persoon met affiniteit voor cijfers en boekhoudkundige kwaliteiten zodat deze persoon over 2 jaar de rol van penningmeester kan gaan overnemen.

Schoolreisje:
Groep 5,6,7 zijn samen naar het Avonturenpark geweest. Dit is erg goed bevallen,
iedereen heeft genoten. Optie ook voor aankomend jaar??

Mededelingen
- Kast opruimen op zolder is gedaan.
Besloten werd:
- In de notulen een actielijst opnemen met namen erbij alleen inzichtelijk voor de OR
leden. Actiepuntenlijst uit de notulen halen zodat er geen namen op de website
komen.
Verdeling werkgroepen komend schooljaar werd bekeken en opnieuw gemaakt.


-Sinterklaas: De juffen stuurden informatie over het idee om een
schatkamer te maken waar elk kind een eigen cadeau kan kiezen. Instromers kunnen dan niet kiezen. Ellen mailen om bij elkaar te komen op korte termijn. 
-Koningsdag Valt midden in de meivakantie. Doen we dit? Enquête onder de ouders?
Wordt er meegedaan aan de landelijke koningsspelen? Is het een idee om een kleedjesmarkt na schooltijd te doen. Samen met team bespreken.

To do:
Lief en leed
Bos bloemen voor OR lid team 50 jaar is gegeven.

Rondvraag en afsluiting
Voor ouders van groep 8 is een eigen mailadres aangemaakt:
esmoreit-groep8@outlook.com wachtwoord is:
Op de website staat een mailadres van de OR. Gerrold beheert deze. Er komt eigenlijk nooit een mail in.
Vereniging en stichting
De vereniging heeft nu minimale inkomsten. De kledinginzameling is weggevallen en
de oranjemarkt. Zouden ouders lid kunnen worden van de vereniging zodat we op die
manier inkomsten kunnen genereren? Volgende keer bespreken.
Oppakken plan om geld via de Rabobank in te zamelen. Evt ook nog voor flessenactie.


Volgende vergadering:  26 oktober
___________________________________________________________________________________________________________________
Notulen ouderraad 2 juli 2021
Data vergaderingen schooljaar 2021/2022
7 september (zonder team)
26 oktober
18 januari – open vergadering
8 maart
10 mei
1 juli (zonder team) laatste vergadering bij Spoolder
Musical; 6 juli rond 18.30 uur.
Vanaf 18.45 inloop. Muntverkoop, betalen met munten. Iedereen krijgt een muntje bij
binnenkomst. 19.15 uur begint de musical. Iedereen zit op 1 ½ meter afstand. Alleen de
ouders. Live stream voor de thuisblijvers.

Schoolreisjes
Unit 1 blekkershoek kinderen allemaal goed vermaakt. Alles corona proof, patat in aparte
bakjes, snoep verpakt. Fruit uitgedeeld vonden de kinderen ook lekker.
Unit 2 bij de Flierefluiter was ook goed alternatief. Ranja was onbeperkt en patat met snack
en ijsje werd omgeroepen en stond klaar. Ipv een keer snoep een appel uitgedeeld en dit
werd heerlijk opgegeten. Ondanks de hete dag konden we niet zwemmen. Vanuit de directie
werd besloten om dit niet te doen, omdat een aantal kinderen nog geen zwemdiploma
hadden.
Unit 3 en 4.7 naar het Avonturenpark in Hellendoorn. Een regen ochtend. Op de fiets iets
later vertrokken. Kinderen hebben het mooi gehad. Ranja vanuit de schenkkannen. 8 of 10
helpers (juffen en ouders) op 59 kinderen.
Groep 8 heeft een top kamp in Lochem scoutinggebouw. 3 nachten. Dinsdag tm vrijdag.
Holterberg over de heenweg. Geen valpartijen gehad onderweg. Zelf eten gekookt.
Spooktocht gehad. Zwemmen in openluchtbad, klimmen in klimbos, kanoën.

Laatste schooldag; cadeautjes zijn geregeld, 126 ijsjes zonder groep 8 (150), ranja, snelfilter
koffie 500 gram, koffiemelk, thee, koffiemelk, bekers worden geregeld. Vanaf 11.30 uur
klaarzetten van de koffie. Koffie moet een uur lopen.
Groep 8 vragen om te helpen.
Betalingen laatste inning:
Via de app een tikkie is goed bevallen. Namenlijst mag niet meer worden aangeleverd door
school. Elke klassenouder graag een namenlijst aanleveren aan onze penningmeester. De
penningmeester gaat bekijken of de betalingen door iedereen zijn gedaan.
Woensdag 12.15 uitzwaaien groep 8.
Afscheid leerkracht groep 5 regelt de klassenouder.
Afscheid leerkracht groep 4 invaller checken met de leerkracht.


____________________________________________________________________________________________________
Notulen online OR vergadering - Vergadering 18 mei 2021

Besproken werden de volgende onderwerpen:
Welkom aan iedereen.

 Update schoolactiviteiten
De sportdag is vrijdag 11 juni gepland. Human race, obstakel run. 4 jarigen worden
uitgenodigd. Er zal een leerkracht extra komen.

Schoolreisjes
Vervoer i.s.m. de coronamaatregelen
Er is contact geweest met de GGD. Ouders mogen kinderen vervoeren. Inzittenden
verzekering; navragen bij de chauffeurs. De leerkrachten van unit 1 gaan zelf rijden. De
leerkrachten van unit 2 worden gevraagd door het team. De kinderen uit unit 3 en 4 gaan op
de fiets.
Voor unit 1 is het schoolreisje op 10 juni gepland naar de Blekkershoek. 2 auto’s minder, de
leerkracht rijdt zelf. Denk aan de autozitjes.
Voor unit 2 is het schoolreisje op 16 juni gepland naar de Flierefluiter. Autozitjes moeten
mee. Vanuit het team wordt overlegd of de leerkrachten uit unit 2 zelf rijden. Boodschappen
etc regelen we kort voor de 16 e .
Voor unit 3 en groep 7 is het schoolreisje op 1 juli gepland naar het Avonturenpark. De
leerlingen gaan op de fiets. Nog een aantal dingen regelen.
Het kamp voor groep 8 gaat in principe door en is gepland; 15 t/m 18 juni. Er moet gecheckt
worden of de gemeente van de accommodatie toestemming geeft. De leerkracht neemt
hierover contact op met de gemeente.

Musical
De rollen voor de musical zijn verdeeld. 6 juli staat de musical gepland in Elckerlyck. Vorig
jaar is de musical in twee keer uitgevoerd en dit is toen goed verlopen. We wachten de
ontwikkelingen af mbt de corona maatregelen.

Laatste schooldag
9 Juli is de laatste schooldag. Groepsvertegenwoordiger van unit 1 regelt de bedankjes, ijsjes
en evt andere boodschappen. Navragen hoeveel vaste leerkrachten er zijn. De voorzitter is 9
Juli om de bedankjes op school te zetten of te overhandigen, afhankelijk van wat mag.
De 1 ½ meter regel zal blijven en of we iets mogen organiseren met ouders zal t.z.t. moeten
worden bekeken. Richtlijnen OMT zijn leidend. Contact met de directie kort voor de laatste
schooldag.

Uitzwaaien groep 8
Groep 8 uitzwaaien zal door team geregeld worden volgens richtlijnen OMT.
Verkeerscommissie
Een ouder is benaderd en de commissie is hiermee aangevuld.

Planten kerstboom
In kader van de duurzaamheid een kerstboom planten. Zal in het najaar gebeuren. Op
hetzelfde plekje als waar de boom normaal staat. Iets verder de tuin in.

Formatie volgend jaar
Het leerlingen aantal krimpt naar een formatie voor 7 groepen. De school krijgt geld per
leerling en het is niet mogelijk om formatie te betalen voor 8 groepen. De directie levert nu
blijvend uren in. De afgelopen 2 jaren heeft de directie al op deze manier gewerkt. Helaas
moeten er daarnaast FTE ingeleverd worden bij de leerkrachten.
Volgende week is er een teambijeenkomst en dan wordt uitgesproken hoe de formatie er
voor volgend schooljaar uit komt te zien. MR is al op de hoogte. Na de teambijeenkomst
zullen de ouders ook geïnformeerd worden. Volgend jaar is er wel weer een WPO stagiaire.
De krimp zorgt er dus ook voor dat de school van 8 groepen/ 4 units terug zal moeten gaan
naar 3 units. Aankomend schooljaar zal gebruikt worden om uit te zoeken hoe dit eruit moet
komen te zien. De verschillende opties zullen bekeken moeten worden (welke leeftijden
passen het best bij elkaar? Peuters?). Het zal lastig zijn om dit te moeten veranderen, maar
het zal toch moeten. Het voordeel van het unit onderwijs is dat 2 leerkrachten en evt een
onderwijsassistente voor een unit staan en niet zoals bij combinatieklassen, 1 leerkracht.
Onze kinderen zullen door meerdere leerkrachten worden gezien.
Leerkracht zal steeds meer de rol krijgen als begeleider van een kind en zorgt niet alleen
meer voor kennisoverdracht.
In een klein groepje uitleg geven is effectiever gebleken dan aan de hele klas uitleg geven.
De andere kinderen zijn zelfstandig aan het werk en /of worden geholpen door de andere
leerkracht die rondloopt.
In de meest mooie droomschool heb je grotere ruimtes, instructie plekken en stilteruimtes.
Hoe ons schoolgebouw geschikter gemaakt kan worden moet over nagedacht worden. Het
gebouw zal met zo weinig mogelijk middelen aangepast moeten worden.
Voor het team is het een zoektocht. Wat past bij Esmoreit? Het is niet meer zo dat het kind
automatisch naar groep 2 of 3 gaat. Dit zijn zaken die losgelaten moeten worden. Steeds
meer kijken per situatie wat een kind nodig heeft en dan in overleg met ouders.
Concluderend: Doelen voor volgend schooljaar zijn o.a.
- Geld besparen in FTE
- Onderzoeken wat het beste is en toewerken naar een school met 3 units, in verdeling
leerlingen, formatie en aanpassingen in schoolgebouw.
- Portfolio’s uitwerken om de ontwikkelingen van de kinderen te volgen (niet meer met
cijfers)
- 4 keer wijzer, samenwerking zoeken met andere scholen. Hoe kun je met minder
middelen hetzelfde effect hebben.
- Verder met de ontwikkelingen vanuit het schoolplan, ondanks corona op de goede weg.

Corona maatregelen
Elke leerkracht heeft 25 zelftesten gekregen en wordt verzocht om zichzelf 2 x p week te
testen. De testuitslag is 48 uur geldig. Niemand wordt gecontroleerd. Eigen
verantwoordelijkheid.

Team lief & leed
- Leerkracht unit 2.3 is 25 jaar werkzaam binnen Esmoreit (5 juni).
Groepsvertegenwoordiger zorgt voor presentje.
- Eerder was al het jubileum voor de leerkracht van unit 1 en 2.
Het feestje voor haar wordt in gedachten gehouden.
- De onder directrice is aankomend jaar 25 jaar werkzaam. De datum horen we nog.
- Er zal een collega vertrekken. Hiervoor zal een presentje geregeld moeten worden.
- De begeleidster van de peuters stopt na 35 jaar werkzaam te zijn geweest. Doen we
hier vanuit de OR nog iets aan? Presentje?

Rondvraag
Doorgeven van nieuwe overleg data nieuwe schooljaar aan het team. Hopelijk kunnen we
weer fysiek bij elkaar zitten.
Iedereen wordt bedankt!

Groepsvertegenwoordigers
Ouderbijdrage innen of niet?
Schooljaar 2019 /2020: de eerste inning geïnd, tweede bijdrage niet geïnd.
Eerste bijdrage 2020/2021 niet geïnd.
Moeten we de ouderbijdragen nu gaan innen?
Nu lijken de activiteiten wel weer door te gaan, kamp en schoolreisjes. Het sinterklaasfeest is
wel doorgegaan, met Pasen hebben we bijgedragen, de leerkrachten hebben een presentje
gehad.
Besloten werd om nogmaals een open tikkie te doen. Het rekeningnummer van de stichting
eraan koppelen. Per klas een open tikkie sturen via de App. De penningmeester gaat een
bericht opstellen en stuurt dit rond.
Voor volgend jaar misschien goed om te bekijken wie gaat meekijken binnen de rol van
penningmeesterschap. Het automatische incasso systeem is al een oud systeem. Wellicht
goed om te bekijken of een ander systeem (tikkie ??) gemakkelijker is. Wie wil dit op zich
gaan nemen? Alvast over nadenken.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).
Per 1 Juli komt er een nieuwe wet waar kleine stichtingen aan moeten voldoen. Het is
bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels
opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil
met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking,
misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten.
Moeten wij hier iets mee? Bij ons gaat het niet om enorme geldstromen, we hebben geen
raad van toezicht e.a.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we aan de eisen voldoet van de wet. Doen we dit al? We
maken altijd inzichtelijk in notulen voor alle ouders wat is besproken, wat er wordt gedaan
door de ouderraad. We hebben het secretarieel jaarverslag inzichtelijk en deze wordt
akkoord bevonden door alle leden. Het financiële jaarverslag wordt gecontroleerd door 2
onafhankelijke ouders en wordt ondertekend en inzichtelijk gemaakt op de website. Er is
gelegenheid voor een open bijeenkomst. Of moet er nog meer geregeld worden? Die
informatie zouden we dan moeten uitzoeken.
Buurtwerk Luttenberg heeft meer informatie over de inhoud van de wet. Mail werd gestuurd
om informatie te krijgen. Andere OR werd gevraagd hoe zij dit aanpakken. OR Heeten gaat bij
mijn plein vragen of er een gezamenlijke actie kan komen zodat niet iedereen het wiel zelf
hoeft te gaan uitvinden.
We wachten nog even af..

Financieel jaarverslag
Het verslag van 2018/2019 staat nog op de site. De datum en de namen kloppen niet. Is niet
ondertekend met een handtekening van alle leden en ook niet door de kascommissie.
Ondertekenen van het jaarverslag 2019/2020 is nog niet door de kascommissie bekeken. De
penningmeester gaat dit nakijken, zodat we hierin transparant kunnen zijn.

Werving nieuw OR lid
Besloten werd een andere invulling te geven aan de werving. We gaan een bericht sturen in
de groepsapp met de vraag wie het leuk zou vinden om mee te helpen bij de OR. Ouders
vragen of ze een persoonlijk bericht terug willen sturen naar de OR. De voorzitter maakt een
stukje over inhoud OR voor op de website. Misschien goed om stukje in de eerste of tweede
nieuwsbrief te schrijven aankomend schooljaar.

Laatste vergadering
is 2 Juli; tijd nog te bepalen i.v.m. de corona maatregelen. De klassenvertegenwoordiger van
groep 7 regelt een cadeau voor de afzwaaiende klassenvertegenwoordiger.

Volgende vergadering is 2 juli 2021


_______________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering           - Online Vergadering 23 maart 2021 – groepsvertegenwoordigers en team

 
Besproken werden de volgende punten:
De groepsvertegenwoordigers hebben namens alle ouders het team bedankt voor hun inzet in deze corona periode. Het team bedankt de ouders voor deze waardering.  
Bedankje vanuit het team aan de ouders om Esmoreit corona vrij te houden (voor zover we dit zelf in de hand hebben) door aan de voorschriften te houden.
Update schoolactiviteiten Gekookt eitje met een bolletje mag. Chocolade eitjes worden per groep door de leerkracht verstopt.
De ouderraad zorgt voor de chocolade eitjes, bolletjes en gekookte eieren. Er zijn ongeveer 180 leerlingen, ongeveer 20 leerkrachten incl. stagiaires. Bij Schoenmaker wordt gevraagd of zij 200 gekookte eieren kunnen leveren. Bij de COOP worden de bolletjes en chocolade eitjes besteld.
Het team heeft een leuke actie bedacht voor het HomeRide team Luttenberg. Zij zullen in de zomer van 2021 voor het Ronald mc Donald Kinderfonds 500 km in 24 uur gaan fietsen. Het HomeRide team zal gevraagd worden om online aan alle leerlingen te vertellen over het doel waarvoor zij gaan fietsen. Alle leerlingen krijgen een envelop mee naar huis. Thuis mogen alle leerlingen een heitje voor een karweitje doen om zelf geld in te zamelen voor het Luttenbergse team. Communicatie
De verkeerscommissie zoekt versterking. Wat doet de verkeerscommissie precies? Een groepsvertegenwoordiger zorgt ervoor dat er vanuit de verkeerscommissie een stukje wordt geschreven voor in de groepsapp om ouders te benaderen. De meeste projecten staan in het draaiboek.
Het plan is om een ouder persoonlijk te benaderen. 
Punten aangedragen door het team Tot op heden gaat het goed. De situatie is wel heel erg kwetsbaar. In de invalpool zitten weinig tot geen vervangers.  
Team lief & leed Rondvraag

 

Ouderbijdrage
Ouderbijdrage in omliggende plaatsen is minder hoog, 15 en 20 euro per jaar. Wat betalen ze met deze bijdrage? Levert school zelf een financiële bijdrage? Goed om eens om ons heen te horen.
In Lemelerveld doet de school mee de Rabobank aan de clubactie om geld in te zamelen. De open tikkies zijn goed bevallen vorig schooljaar.
Ongeveer 5 jaar geleden werd gezegd dat 40 euro niet genoeg zou zijn voor de ouderbijdrage en dat de bijdrage omhoog zou moeten. We willen eerst de rekening laten inslinken. Nu nog niets veranderen aan de bijdrage. Misschien wel goed om beter geïnformeerd te worden door andere scholen.


Volgende vergadering is 18 mei


_____________________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering           - Vergadering 9 februari 2021

 
Besproken werden de volgende punten door groepsvertegenwoordigers en team
De vergadering vindt online plaats i.v.m. de nog geldende corona maatregelen. Het inbellen lukte niet voor iedereen. De volgende online vergadering zal middels de teams app opgestart worden. Een uitnodiging zal verstuurd worden door de penningmeester.
        Sinterklaas heeft een online bezoek gebracht in elke klas van de onderbouw. De jongste kinderen leken minder angstig doordat Sinterklaas op het scherm te zien was. Op deze manier durfden kinderen meer te laten zien aan de Sint. Het online bezoek in de klas was een mooi alternatief binnen de mogelijkheden. De kinderen waren blij met de cadeaus.
De bovenbouw heeft het gezellig gehad met surprises bekijken en uitpakken. De leerkrachten kregen allemaal een chocoladeletter.
Voor de ouderraad was het minder werk, wel misten ze de sfeer van de voorbereidingen. Hopelijk kan het sinterklaasfeest volgend jaar weer op de oude manier gevierd worden. De ouderraad heeft een prachtige kerstboom verzorgd en de dag na het sinterklaasfeest konden de lichtjes aan.
Door de lockdown ging de school dicht voordat het kerstfeest gevierd kon worden. Vanuit de ouderraad zijn kerstkransjes uitgedeeld. Vanuit het team lijkt het wel handig een datum te prikken en een activiteit vast te leggen. De groepsvertegenwoordiger zal contact zoeken met de leerkracht om kort te sluiten wat de bedoeling is. Alles valt en staat met wat er mag vanuit de overheid.
Het voorstel werd geopperd om met de leerlingen van de bovenbouw naar het Avonturenpark te gaan. Groep 5 gaat normaal gesproken. Groep 6 is vorig jaar niet geweest. Groep 7 vindt Avonturenpark ook super leuk. Het is dichtbij huis en vervoer is gemakkelijk te regelen. Het kan ook kosteloos geannuleerd worden. Dit lijkt een mooi alternatief. Er wordt nog verder over doorgesproken.
Unit 2 gaat normaal gesproken altijd naar de Krieghuusbelten. Vanwege de coronamaatregelen hebben veel leerlingen een stop op de zwemlessen gehad waardoor een aantal leerlingen uit groep 3 nog geen zwemdiploma hebben. Omdat zwemmen op het programma staat bij de Krieghuusbelten is het voor groep 3 wellicht geen goede optie om dit jaar naar de Krieghuusbelten te gaan. De groepsvertegenwoordiger zal inventariseren welke kinderen wel en niet een zwemdiploma hebben. Alternatieve activiteit zou de Flierfluiter kunnen zijn.
Unit 1 gaat normaal gesproken naar de Blekkershoek. De groepsvertegenwoordiger gaat informeren of een dag gereserveerd kan worden.   Terugblik op de schoolsluiting
-              Schakelen en wisselen zorgt voor onrust bij de kinderen.
-              Fysiek bezig zijn met de leerlingen is het allerfijnst voor de leerkrachten. Het schrijven van protocollen is niet waarvoor ze het beroep gekozen hebben.
-              Communicatie is goed verlopen in alle units. Contact met de leerkracht verliep goed.
-              Voor de kinderen was het duidelijk geregeld, weekplanning was goed voorbereid. De kinderen hadden de materialen thuis om te kunnen werken. De inbelmomenten waren goed. Het was goed zoals het was. De kinderen in groep 5 hadden een leuk tasje gekregen.
Alles liep gestroomlijnd en goed. De kinderen vonden het heel erg fijn om even op school te mogen komen en de juf te zien tijdens het ophalen van het huiswerk. Doordat de kinderen ook echt huiswerk kregen net als de andere units groeiden ze!  
Hoeveel chrome books zijn er op school? Het streven is om voor alle leerlingen een Chromebook op school te hebben. Nu hebben ongeveer 2 groepen nog geen Chrome Book. Elk jaar worden de Chrome Books op de begroting gezet. Corona geld is afgelopen jaar gebruikt om nieuwe Chrome Books aan te schaffen.
 
Heropening school
Er is verbazing over het feit dat de school al open is gegaan i.v.m. corona omdat het nog helemaal niet duidelijk is hoe het verder zal gaan. Hopelijk komt er niet nog weer opnieuw een sluiting.
Door de weersomstandigheden en code rood werd de school 1 dag later geopend dan de bedoeling was. Er moet snel geschakeld worden door de directie, het bestuur, de leerkrachten. Voor ouders die niet thuis werken is het lastig om opvang te regelen als een bericht rond 21.00 uur bij ouders komt. Had eerder gekund om de beslissing te nemen. Voor de kinderen was het ook moeilijk om s ochtends pas te horen dat de school niet open zou gaan. De kinderen hebben wel kunnen genieten van het spelen in de sneeuw. Kinderen wilden graag weer naar school.
Rondvraag
17 april is het vormsel. Angela regelt dit en die zal dit zelf regelen met het team. Groep 7 en 8 gaan dit jaar samen het vormsel doen.
Groepsvertegenwoordigers  
 
 

Op 23 maart is de volgende vergadering via Teams
___________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering - Vergadering 10 november 2020
Besproken werden de volgende punten met de Groepsvertegenwoordigers en het team via skype.
Agendapunten
ï‚· Veilig schoolklimaat: pestgedrag, welke signalen horen/zien we?
o Omgangsprotocol is gedeeld door het team. De groepsvertegenwoordigers hebben
niet voldoende tijd genomen om het te bekijken en te bespreken.
Het protocol is ook bij MR en bij het team neergelegd. Wanneer we punten ter
feedback hebben zal het team dit verwerken tot 1 document. Volgende keer
opnieuw op de agenda.
o Signaal van pestgedrag in groep 8. Team is op de hoogte en acties zijn ondernomen.
Goede reacties terug op de acties vanuit alle partijen.

ï‚· Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en
leren
o Kernwaarden/ belofte beeldend maken: Is het een idee om van de belofte een
mindmap te maken met steekwoorden en kleine tekeningen? Kinderen zouden zelf
tekeningen kunnen maken bij de steekwoorden. Zie de voorbeelden van andere
scholen hieronder.

ï‚· Update schoolactiviteiten
o Sint; 3 december wordt het sinterklaasfeest gevierd op school. De cadeaus voor de
onderbouw zijn besteld bij Blitz spul in Lemelerveld. Het geld is uitgedeeld in de
bovenbouw en de leerlingen zijn bezig met het maken van een surprise. I.v.m. de
corona regels komt Sinterklaas niet live op school, maar via het scherm in de
klassen/units. Het team heeft contact hierover met de scouting.
I.v.m. de huidige regels moeten lekkernijen voorverpakt worden voor de kinderen,
dit regelt de ouderraad. Kinderen krijgen geen ranja of een speculaasje zoals andere
jaren, ze hebben zelf drinken bij zich. De peuters vieren het feest niet gezamenlijk
met school.
o Kerst; i.v.m. de corona maatregelen kunnen bedachte activiteiten rondom kerst niet
doorgaan. Er mogen geen ouders in school of op het schoolplein bij elkaar komen.
Het idee is nu om overdag een kersstukje te maken met de kinderen en een kerstfilm
te kijken in de klas. Is het mogelijk om als ouderraad nog een kleinigheid te doen
voor de kinderen? Hierover zal nog overleg plaatsvinden.
Met kerst zal er geen kerstborrel zijn dit jaar. Informatie zal volgen over een evt.
alternatief.

ï‚· Communicatie
o Nieuw OR lid unit 1; Er is nog geen nieuw lid. Verschillende ouders zijn gevraagd,
zonder succes. Vanuit de lijst komt nog een ouder naar voren die nog niet is
gevraagd, de voorzitter zal deze ouder benaderen. Ouders zien het als een
belastende taak. Ligt het ook aan de benaming? Andere scholen noemen het
activiteitencommissie? Eigenlijk is dit hetzelfde. Wat we doen is zorgen voor de jus
bij de schoolse activiteiten voor de kinderen, meedenken met kerst, sinterklaas etc.
Beleidsmatige vraagstukken en het geven van advies is een MR taak. Voorbeeld: de
inhoud van het pestprotocol beoordelen is eigenlijk niet een OR taak. Het team vindt
het wel prettig om de openheid te geven aan de groepsvertegenwoordigers om erin
mee te denken. En punten die worden aangedragen worden meegenomen.
ï‚· Team lief & leed (ziek, zwanger, inval, nieuw, vertrekt, jubileum, pensioen)
o Vervanging juf van unit 2.4. Ivm de corona regels zal de juf al eerder stoppen met
haar directe werkzaamheden in de klas. De gesprekken met leerkrachten vanuit de
invalpoel zijn gaande. De leerkracht wordt betrokken bij de gesprekken omdat zij de
leerlingen kent.

ï‚· Punten aangedragen door het team
 Geen punten. Er zijn niet altijd nieuwe punten vanuit het team. De punten zijn
gericht op activiteiten.

ï‚· Rondvraag
Geen punten.

Besproken met de Groepsvertegenwoordigers

ï‚· Schoolcontributie; Vorig schooljaar is zoals gebruikelijk de eerste inning gedaan voor
de schoolcontributie tbv de stichting rond november gedaan. Omdat door de
maatregelen rondom het corona virus verschillende activiteiten niet door konden
gaan heeft de OR besloten om rond mei het tweede deel van de contributie niet te
incasseren. Voor nu is er opnieuw het voorstel om het eerste deel van de contributie
niet te innen. Alle leden gaan akkoord met het voorstel.
Het saldo van de vereniging is niet zo hoog. We zullen opnieuw inkomsten missen
aankomend half jaar doordat kerst niet gevierd mag worden. Ideeën om de kas van
de vereniging aan te vullen zijn: opnieuw een open tikkie later het jaar, de
flessenactie, een sponsorloop, kerstkaarten verkopen met daarop tekeningen van de
kinderen.
Hoe te communiceren? De penningmeester stelt een app op. Deze app zullen de
groepsvertegenwoordigers in de groepsapp versturen zodat we de ouders op de
hoogte brengen.
ï‚· Uitnodigen MR. Voor nu geen optie, wachten tot we weer live bij elkaar mogen
komen.

ï‚· Zorgen over pestgedrag vanuit rol OR. In hoeverre kan de leerkracht meekijken wat
er online op de telefoons gebeurt? De telefoons moeten bij binnenkomst in het
daarvoor bestemde bakje worden gelegd. Deze regel wordt niet goed nageleefd door
de leerlingen van groep 8. In de pauzes mogen de leerlingen de telefoon pakken.

Vernomen wordt dat er bijvoorbeeld foto’s van leerkrachten worden gemaakt, van
leerlingen, in de pauzes worden tiktok filmpjes opgenomen, pestgedrag kan hiermee
op de loer liggen. Misschien goed om dit punt met de MR te bespreken. Bij de BSO
mag de telefoon niet mee. In de klas hebben ze het over social media, informatief.
De voorzitter maakt een afspraak met de MR.
In groep 8 wordt de telefoon als agenda gebruikt en om dingen op te zoeken voor
bijvoorbeeld een werkstuk. Kan er verwacht worden van een kind van groep 8 dat ze
er geen andere dingen mee doen dan wordt gevraagd? Is het huidige beleid
voldoende of zal deze moeten worden veranderd?
ï‚· Een leerkracht van unit 1 en 2 is op 22 december 40 jaar in onderwijs. Vragen of de
groepsvertegenwoordiger een bos bloemen regelt de laatste vrijdag voor de
vakantie.
ï‚· Secretarieel en financieel jaarverslag; Financieel jaarverslag: kopie is nu niet mogelijk
om te delen, wordt via mail verspreid. Stichting waar de inningen binnenkomen,
positief saldo. Vereniging een aantal activiteiten misgelopen en alternatieven
moeten worden gezocht na de corona tijd. Flessenactie, pakketje samenstellen en
kopen. Overzicht is gemaakt en samengevat in jaarverslag. Dit moet nog
gecontroleerd worden door een kascommissie. Dit jaar is Sander aftredend en Anita
moet worden gevraagd. De getekende versie komt nog. Na ondertekening kan deze
op de website. Secretarieel jaarverslag werd goedgekeurd en kan op de website
geplaatst worden.
ï‚· De website is nog niet update gemaakt.
ï‚· Kim wil graag uit de KVK. Als een nieuw OR lid is aangemeld, zal dit geregeld worden.


______________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering - Vergadering 8 september 2020
Besproken met groepsvertegenwoordigers en team
* Corona: School is in augustus gestart en de maatregelen zijn hetzelfde als voor de
zomervakantie. Binnen mijn plein worden leerkrachten nu meer getest, omdat er meer
verkoudheidsklachten spelen. Binnen het team wordt dit zoveel mogelijk zelf opgelost of met
invalkrachten. Iedereen doet zijn best om zo goed mogelijk de regels te hanteren. Hopelijk
blijft iedereen zoveel mogelijk gespaard.
* Veilig schoolklimaat:
o Vorig jaar werd besproken dat er een omgangsprotocol is met daarbinnen aandacht
voor het onderdeel pesten. Gedacht werd om een aanpassing te maken met rots en
water en dit communiceren naar ouders. Het omgangsprotocol heeft nu geen
doorgang op de website, de doorklik link zal worden hersteld op de site. Het team en
ouders vinden het belangrijk om de kinderen bewust te maken van gewenst en
ongewenst gedrag en dit is in het protocol opgenomen. Vraag vanuit het team: graag
het protocol bekijken en voorzien van feedback waar nodig.
Communicatie over protocollen etc loopt via de website. Ouders worden niet apart
ingelicht, het de verantwoordelijk van ouders zelf om op de website te kijken en te
zoeken naar informatie. Nieuwe ouders worden op de hoogte gebracht van de site
en de informatie die erop te vinden is.
o Stagiaire groep 7/8. Pestgedrag van de kinderen naar de stagiaire toe in de gaten
houden.

* Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en
leren
o Zijn deze kernwaarden nog van toepassing? Het team heeft ipv de kernwaarden een
belofte gemaakt aan de leerlingen. Het is talig opgeschreven en team wil het
concreet maken voor de leerlingen zodat deze begrijpen wat de belofte betekend.
Hoe kunnen we de belofte zichtbaar maken voor kinderen? Vraag vanuit het team
aan de ouders om hier over na te denken. De belofte wordt rondgestuurd.
o Verbinding met kinderen en ouders wordt nu gemist in de kernwaarden. Komt het
stuk verbinding zoeken met elkaar terug in de belofte?
Het team hecht waarde aan de cultuur in het dorp, de communicatie onder de
ouders en kinderen is over het algemeen goed.

* Update schoolactiviteiten
o Verhuizing kleuters en peuters: In de zomervakantie is bekend geworden dat de
peuters toch aan het begin van schooljaar in het hoofdgebouw starten. Dit was aan
het einde van het vorige schooljaar nog niet bekend. Tijdens de 5 e vakantie week zijn
alle spullen verhuisd en klaargemaakt voor heel unit 1, inclusief peuters. Nieuwe
routines moeten ontwikkelt worden en dat kost even tijd en energie. Het is ook nog
zoeken hoe het onderwijs en praktische zaken (zoals pauzes) in te vullen. De
betrokken leerkrachten hebben na de herfstvakantie een evaluatie voor zichzelf
gepland.
Vanuit de directie en de andere units voelt het meer als dat je 1 school samen bent,
nu heel unit 1 in het hoofdgebouw aanwezig zijn. Het doet nog meer met de
dynamiek tussen de oudere en jonge leerlingen.

o De eigenaar van 4 keer wijzer was op school ter ondersteuning van het team. Het
team kreeg positieve feedback; zij en de kinderen zijn goed bezig met 4 keer wijzer.
Het werken met 4 keer wijzer past in het team. Het team blijft zich ontwikkelingen
en wordt positief gestimuleerd door de eigenaar. Als leerkracht en als kind krijg je de
ruimte om zelf doelen te stellen en dat werkt prettig.
Invalkrachten en nieuwe leerkrachten hebben wel moeite om eerst in te komen in
het werken met 4 keer wijzer en er wordt veel van ze gevraagd, maar ze merken al
snel dat de kinderen heel zelfstandig aan de slag kunnen gaan met 4 keer wijzer.
o Sinterklaas: Zwarte pieten? Vorig jaar werd er vanuit de vrijwilligers aangegeven dat
zij het niet zagen zitten om de huidskleur te veranderen, omdat ze dan wellicht
herkend zullen worden door kinderen.
Gaat sinterklaas door ivm corona? Sinterklaas valt zelf in de risicogroep en wellicht
gaat hij ivm corona niet komen vanuit Spanje. Veel intochten gaan niet door. Nog
niet duidelijk hoe het zal gaan. We wachten de informatie van het jeugdjournaal af.
Hardop denkend werd er bedacht dat Sinterklaas wellicht via google meet kan
inbellen vanuit Spanje? En de cadeautjes bezorgd kunnen worden door een
pakketdienst.
Kerst 2020: De geplande musical kan niet doorgaan ivm corona. Een kerstwandeling,
maar ook het kerstdiner is dit jaar geen optie zoals deze normaal gesproken bedacht
werd. De vraag vanuit het team om allemaal na te denken over alternatieven. De
ouders hebben een idee geopperd om een kerstontbijt te regelen? Kinderen in
pyama naar school? Zij willen wel helpen met bijvoorbeeld inpakken van een corona
ontbijtzakje per kind o.i.d. Daarna een kerstfilm in de klas bekijken? Of in de klas zelf
een kerstspel (na) spelen? Dit moet nog met het team besproken worden tijdens de
volgende vergadering.

* Communicatie
o Tijdige communicatie: Op tijd ouders meenemen in communicatie is opnieuw
aangehaald. Blijft voor alle partijen belangrijk.
o Bij slecht weer mogen leerlingen naar binnen. Tijdens de eerste week was deze
‘regel’ niet duidelijk voor met name nieuwe ouders. Goed om nieuwe ouders van
deze ‘regel’ op de hoogte te brengen. Er staat een juf van Unit 1 bij het hek om
kinderen op te vangen.
o Begintijd van school. Er is een afspraak gemaakt dat 8.25 uur de aankomsttijd is. In
groep 7 en 8 blijkt het moeilijk om de regel te handhaven. Doordat leerlingen geen
vaste plek hebben en graag op tijd naar school willen gaan om een plekje te
bemachtigen. Goed om dit in de groepen met de leerkrachten te bespreken.
o Ophalen van kinderen. Vooral voor de jonge kinderen is het goed om duidelijk af te
spreken waar je als ouder staat te wachten, dit voorkomt spanning/onzekerheid bij
het kind. Ouders staan toch dicht bij elkaar ivm de beperkte ruimte die er is. Op het
schoolplein wachten is geen optie. Advies om zelf als ouder de ruimte te zoeken
waar het kan.
o Informatieavond: Dit verloopt nu via mail of filmpje. Unit 1 gaat een filmpje laten
zien met daarin de dagactiviteiten. Elke unit doet dit op z’n eigen manier.
o Kennismakingsgesprekken: Deze gesprekken lopen via google meet. Als ouders
samen kun je inloggen, je hoeft fysiek niet bij elkaar te zijn. In heino zijn de
kenningsmakingsgesprekken wel face to face. Onze school wil wel graag een
voorbeeld functie zijn en wil daarom op een andere manier contact met elkaar. Is de
code op naam of op tijdstip?

Unit 1 heeft met de nieuwste kinderen die binnenkomen wel
kenningsmakingsgesprekken. Huisbezoeken mogen niet, optie om deze ook online te
laten plaatsvinden?
o Rapport moet worden aangepast: Terminologie zal passend gemaakt moeten
worden bij het onderwijs met werken in doelen. Is in ontwikkeling. Het blijft een
portfolio.
o De website is verouderd, graag updaten. De week voor dat school begint graag
gymrooster en vakantierooster updaten in de kalender. Ouders vinden het prettig
om de informatie er te kunnen vinden. .
o Schoolreisjes. Hoe gaat dit het komende jaar? Gaan we per klas of per unit?
Waarschijnlijk zal er per unit op schoolreisje gegaan worden. Unit 4 bekijken hoe dit
aan te pakken omdat het laatste jaar normaal gesproken op kamp gaat.
o Telefoon gebruik in groep 7 en 8. In groep 8 mogen de kinderen de telefoon mee en
dan mogen ze het in de bak leggen en gebruiken wanneer dit nodig is. In groep 7
hebben niet alle kinderen een telefoon. Tijdens de lessen worden de telefoons
gebruikt voor kahoot etc maar deze lessen kunnen ook op het Chromebook gedaan
worden. Regels zijn opgesteld door de leerkracht. De leerlingen hebben zich niet aan
alle regels gehouden en zijn aangesproken.
o Verkiezing voor nieuw OR lid. De brieven zijn bij de start van het schooljaar
rondgedeeld en zijn inmiddels teruggekomen. De stemmen zijn bekeken. Een nieuw
lid wordt gevraagd. Liefst een mannelijk lid, omdat een man ons komend jaar gaat
verlaten.
o Vanuit Unit 1 komen vragen van ouders over leeftijdgenoten: Welke kinderen zijn er
4 jaar, welke 5 jaar en welke 6 jaar. Er zijn 2 mentor groepen waar de kinderen in de
verschillende leeftijden samen komen aan het begin van de dag en afsluiten.
Hoe dit bijvoorbeeld te doen met een kinderfeestje? Alle jongens en alle meisjes
uitnodigen zoals dit tot nu de gewoonte was is niet voor alle kinderen en ouders
wenselijk, zeker niet naarmate de groepen groter worden het komende jaar.
Ouders moeten zelf keuzes maken voor de feestjes etc. Wellicht goed om dit als
ouders onderling te bespreken.
Ouders vinden het prettig om een lijst te ontvangen met namen van de
leeftijdgenoten. Onderling contact opbouwen/kennismaken zoals dit normaal
gesproken gestart werd tijdens de informatie avond worden hierin gemist.
o Open dagen en informatie avonden in het vervolgonderwijs: Wanneer er informatie
bekend is wordt dit in groep 8 gedeeld. Ouders van groep 7 vinden het ook prettig
om de informatie te krijgen. Hoe zullen de scholen dit jaar de open dagen gaan
invullen? Is per school verschillend.
o N.a.v. De vorige vergaderingen kwam de vraag om met de MR een gezamenlijke
vergadering te hebben. Omgangsprotocol en gezamenlijke ouderavond zouden
agendapunten kunnen zijn. Gevraagd werd of we samen met ouders of ook met
team erbij willen vergaderen? Er wordt een voorstel gedaan met eerst het
agendapunt kennismaking en verduidelijken van de rol van MR en OR naar elkaar.
Bespreken waar we elkaar kunnen opzoeken en versterken etc.

* Team lief & leed (ziek, zwanger, inval, nieuw, vertrekt, jubileum, pensioen) zodat we geen
dingen over het hoofd zien
o Een juf van unit 2 is zwanger. De groepsvertegenwoordiger zal tzt een cadeautje
regelen.
o De juf van muziek is zwanger. Vrouwelijke voorzitter zal een cadeautje regelen.
o De juf van gym is zwanger. Vrouwelijke voorzitter zal een cadeautje regelen.
o De vrouw van de meester van unit 3 is zwanger. De groepsvertegenwoordiger zal tzt
een cadeautje regelen.

o Een juf van unit 2 is 22 december 40 jaar in het onderwijs. Ze wil geen receptie of iets
dergelijks. Vanuit de ouders leuk om iets te regelen. De groepsvertegenwoordiger zal
t.z.t. een cadeautje regelen.
* Punten aangedragen door het team
o geen extra punten.
* Rondvraag
- Vergaderdata zijn afgestemd voor het komende jaar: 8 sept - 10 nov – 9 feb – 23 mrt – 18 mei
- De volgende vergadering is op 10 november, dan is ook de jaarvergadering. Normaal gesproken
is dit een open vergadering, vanwege corona kan dit niet doorgaan. Het secretarieel jaarverslag
en het financieel jaarverslag zullen worden besproken. Voor het financieel jaarverslag is het
gebruikelijk om 2 controleurs te regelen.
- MR is gevraagd om 10 november van 19.30 – 20.00 uur samen te vergaderen. Kennismaken en
rol duidelijk maken aan elkaar. Evt gezamenlijke punten voor vervolg zijn gezamenlijke informatie
avond, omgangsprotocol.
- Voorzitterschap. Nagedacht over de vorm tussen de twee voorzitters.
- Duikelrek: Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Moet het dit jaar? We
weten niet welke inkomsten en kosten we gaan maken door corona.. misschien goed om dit punt
in de ‘ijskast’ te bewaren.

______________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering - 25 augustus 2020

De start van het nieuwe schooljaar 2020/2021 met alleen de Groepsvertegenwoordigers. De
volgende vergadering is gezamenlijk met het team.
Besproken werden de volgende punten
* Veilig schoolklimaat:
Vragen aan team hoe dit punt te bespreken in toekomst. Het is een vast agendapunt, maar
tijdens de vergadering wordt niet besproken of er ook daadwerkelijk sprake van pestgedrag
is. Vanuit het team horen wij niet iets terug over pestgedrag.
Vorig schooljaar werd besproken dat het pestprotocol zou worden aangepast ivm nieuwe
aanvulling van rots en water. Op de site werkt de doorklik link niet naar een document
betreffende het onderwerp. Vraag aan het team om dit aan te passen en ouders te
informeren over protocol of de omgangswijze.
* Kernwaarden van de school:
In de voorgaande jaren stonden de volgende kernwaarden als vast punt op de agenda:
veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren.
Zijn deze kernwaarden nog aan de orde, het plan was om dit te veranderen? Afgesproken
werd om dit te bespreken met het team erbij. Dit agendapunt zal wellicht aangepast worden.
* Update schoolactiviteiten
o Terugblik musical/ afscheid groep 8: Beide zijn goed verlopen. Door het corona gebeuren
hebben de activiteiten op een alternatieve wijze plaatsgevonden. Geen kamp, wel 2
leuke dagen. De musical werd in 2 keer voor de ouders uitgevoerd, vanwege de aantallen
die aanwezig mochten zijn in een ruimte. Er waren niet veel leerkrachten aanwezig, dit
vonden kinderen jammer. Vanuit de ouders is een slaapparty georganiseerd bij de Cent.
Er is een leuk boekje en een leuke film door ouders gemaakt voor de kinderen. De
kinderen hebben een leuk afscheid gehad.
o De verhuizing van de kleuter- en de peuterspullen vanuit het nevengebouw naar het
hoofdgebouw heeft plaatsgevonden in de zomervakantie. Unit 1, incl peuters zijn na de
zomervakantie gestart in het hoofdgebouw. Aan het team vragen hoe de verhuizing is
verlopen en hoe het gaat.
o Door het initiatief van een team enthousiaste ouders, de gulle giften van ouders, de
sponsoren en subsidies heeft de pannakooi een heuse kunstgrasmat. Het team van
enthousiaste ouders heeft de pannakooi in de zomervakantie aangepast. Het is erg mooi
geworden, fijn dat het geregeld is.
Voor de oude tegels zijn gegadigden, nog niet alles is opgehaald. Uiteindelijk zullen er
reclameborden van de sponsoren opgehangen worden en dan is het geheel klaar.
o Laatste schooldag: het was opmerkelijk dat sommige leerkrachten al een cadeau uit de
doos gepakt hadden, terwijl nog niet alle cadeau’s waren binnengebracht of er iets over
gezegd was. Bescheidenheid hierin zou op z’n plaats zijn geweest.
Juffrouw Ellen bedankte de ouderraad voor het cadeau, dat was attent.
o Hoe gaan de schoolreisjes eruit zien aankomend jaar? O.a. Ivm units, corona en de
normale indeling en activiteiten. Hierover willen we graag overleggen met het team.

* Heilig Vormsel en de Eerste Heilige Communie (EHC):

Afgelopen schooljaar heeft het Vormsel en de EHC niet plaatsgevonden ivm corona. A.s. 10
sept is een overkoepelend overleg vanuit het Heilig Kruis met de werkgroepen uit alle
dorpen.
Ouders/kinderen hebben een brief gekregen vanuit de Vormsel werkgroep.
De werkgroep EHC zal een informatie avond voor de ouders en kinderen van groep 5 houden
na 10 sept.
* Communicatie:
- Vraag vanuit de ouders aan het team: ouders willen graag eerder meegenomen worden
bij komende veranderingen/ belangrijke informatie. Veel informatie komt niet of laat bij
ouders terecht. Ouders vinden het fijn om betrokken te worden en mee te denken in
beslissingen, niet wanneer een beslissing al gemaakt is de informatie pas horen. Dan kan
er vaak niets meer veranderd worden aan de beslissing.
- Vraag vanuit Unit 1: bij slecht weer staat er geen juf, kinderen mogen/ gaan naar binnen.
Er is geen juf op het plein om kinderen op te vangen en naar de klas te brengen. Ouders
mogen niet op het schoolplein komen. Voor nieuwe ouders en kinderen onduidelijk hoe
het dan loopt. Graag nieuwe ouders informeren hierover.
- Vraag vanuit Unit 4: Groep 7 en 8 krijgen hetzelfde huiswerk op bij topgrafie. Blijft dit zo?
Voor groep 8 is dit herhaling van groep 7? Is er genoeg uitdaging? In de gaten houden of
er in groep 8 nog nieuwe dingen worden aangeboden.
- Vraag over de begintijd van school: De afspraak is om rond 8.25 uur op school te komen
en dan naar binnen te gaan. Kinderen komen vroeger op school en met name in unit 4
blijkt dit lastig te zijn voor sommige kinderen. In groep 7 en 8 hebben de kinderen geen
vaste zitplekken en om nog zelf een goede plek te vinden in de klas komen kinderen toch
vroeger. Is het tijdstip van komen goed gecommuniceerd, of moet dit nogmaals? En
wanneer kinderen toch eerder komen, leerkrachten de kinderen hierop aan laten
spreken? Of toch vaste plekken in de klas?
- Vraag over de Informatie avonden: Hoe worden de avonden ingevuld voor groep 1, 3 en
8. Ouders vinden de avonden belangrijk. Op andere scholen binnen ‘Mijn Plein’ zijn de
avonden in aangepaste vorm gepland vanwege de corona maatregelen.
- Hoe gaan de ouder kind gesprekken/ 10 minuten gesprekken? Liefst willen ouders face-
to-face contact, dat werkt fijner en kan ook wanneer het in aangepaste vorm geregeld
wordt. Dit gebeurd ook op andere scholen binnen ‘Mijn Plein’.
- Opmerking over de gesprekken van groep 8 vorig schooljaar. Vanwege corona werden de
gesprekken met ouders en kinderen in het fietsenhok gehouden. Vanwege privacy is dit
niet handig op een tijdstip als andere ouders kinderen komen halen.
- Afsluitend rapport: afgelopen schooljaar werd het rapport op de laatste schooldag
meegegeven. Er kan dan niet meer over gecommuniceerd worden en dat is in sommige
gevallen wel gewenst. Niet alle rapporten zijn met veel zorg gemaakt, stukjes zijn geknipt
en geplakt en niet gelezen door de leerkracht waardoor er fouten in staan.
- Website updaten: Er staat veel oude informatie op de site en informatie is moeilijk terug
te vinden. Het zou fijn zijn als de site wordt bijgehouden, de kalender ingevuld wordt
voor het hele jaar met bijvoorbeeld de vakanties, gesprekken, activiteiten. De roosters
van de gym zijn moeilijk terug te vinden/verouderd.
* Team lief & leed
De nieuwe leerkracht voor Unit 3 heeft zich voorgesteld in de nieuwsbrief, Meester Wout. Hij
wordt door de kinderen enthousiast ontvangen.
* De werkgroepen zijn opnieuw ingedeeld:

o Sinterklaascommissie: Jurrie, Lisette, Linda en groepsvertegenwoordiger van groep 1.
Cadeaus met Esther Veltman regelen. Wie zitten er vanuit team in de commissie dit
jaar? Contact zoeken hierover.
o Kerstcommissie: Marieke, Sharon, Jurrie, Paulien, Gerrold.
Dit jaar wordt de musical door de leerkrachten uitgevoerd
o Pasen: Gerrold
o Oranjemarkt: Alfons, Paulien, Marieke, Jurrie, Linda, Sharon, Gerrold en Lisette.
Ideeën om het anders te gaan doen werden nog weer teruggehaald: rommelmarkt,
sponsorloop, veiling.
Koningsdag valt dit jaar midden in de vakantie. Dit lijkt ons geen handige dag om de
oranjemarkt te houden, omdat veel mensen weg zullen zijn of iets anders zullen gaan
doen. In verhouding veel tijd kwijt voor weinig opbrengsten.
Doel: Hoe kunnen we zorgen voor een mooie opkomst en de opbrengsten
vermeerderen?
De Koningsspelen zijn eerder gepland, wellicht is het een idee om 23 april in de
avond iets te organiseren, koningsnacht. Het is de avond voor de vakantie.
Ideeën: een kleedjesmarkt, een veiling (activiteiten door kinderen laten uitvoeren,
oude attributen van school, ondernemers langs of ze iets willen schenken om te
kunnen veilen. Reclame maken voor de ondernemers. Ondernemersvereniging
benaderen hierover.) een enthousiaste presentator vragen, de Burgemeester vragen
om te openen. Denken aan goede PR in samenwerking met fanfare!
o Verkeerscommissie: kan uit het handboek. OR heeft hierin geen rol meer.
o Kledingactie: kan uit het handboek.
o Materiaalbeheer: kan uit het handboek. Spullen worden niet uitgeleend aan derden.
o Contact met MR: Marieke en Jurrie.
Nadenken over onderwerpen voor gezamenlijk overleg. Lisette heeft MR gevraagd
wanneer samen te komen.
o Laatste schooldag: Linda
o Verkiezing nieuw lid: Linda
Linda mailt met de leerkracht over de namen van de nieuwe ouders.
o Jaarvergadering: Marieke, Lisette en Gerrold
o Musical: Alfons
o Eindvergadering: Marieke en Sharon
Bij Schoenmaker
o Pestprotocol: Marieke
o Voorzitters: Marieke en Jurrie
o Penningmeester: Gerrold
o Secretaris: Lisette
o De werkgroep van het kindje wiegen heeft gevraagd of we wellicht in de toekomst
samen iets kunnen doen wanneer aantallen van kinderen teruglopen. Voor nu nog
niet aan de orde.

* Planning van de komende vergaderingen incl team:
o 8 sept.
o 10 Nov
o 9 Feb
o 23 Maart
o 18 Mei
o 2 Juli bij Schoenmaker
De data moeten nog met het team worden afgestemd en er moet (natuurlijk) nog
afgesproken worden wie de versnaperingen verzorgd!

o Er zal een vergadering samen met MR gepland worden, hoevaak wil MR? 1 of 2 keer?
* KvK registratie
Handtekeningen regelen nadat nieuwe ouder is gevraagd. Excel bestand updaten en
afdrukken en handtekeningen verzamelen zodat het naar KVK kan.
* Website:
kledinginzameling mag van de site.
* Rondvraag
o Hoe wordt het voorzitterschap opgepakt? We hebben de keuze gemaakt om 2
voorzitters te benoemen. Dit zullen we ook uitdragen naar het team en de
uitwerking zal praktisch van aard zijn.__________________________________________________________Notulen OR vergadering 16-6-2020
 
Besproken werden de volgende punten met de groepsvertegenwoordigers en het team:
 
Het schooljaar verloopt anders door het corona gebeuren. In maart werd besloten dat de kinderen niet meer naar school mochten, later werd dit versoepeld en konden de kinderen deels naar school opbouwend tot dat ze weer volledig naar school mochten. De zomervakantie is in zicht. Het is afwachten hoe de schoolactiviteiten na de zomervakantie weer opgepakt gaan worden.
 
Een eerdere vergadering werd geannuleerd. Deze vergadering werd ingelast om het jaar gezamenlijk te kunnen afsluiten.
 

 
Welke punten kunnen meegenomen worden voor een evt nieuwe thuiswerk periode:
 
 Welke punten kunnen blijvend toegepast worden:
 
 
(Voor de duidelijkheid J) Onder unit 1 vallen de peuters en kleuters. Unit 2 bestaat uit groep 3 en 4. Unit 3 bestaat uit groep 5 en 6 en unit 4 bestaat uit groep 7 en 8.
Het is de bedoeling dat (bijna) 2 leerkrachten samen twee klassen draaien.
De ene leerkracht geeft instructie in een klein groepje, de andere leerkracht loopt rond voor vragen (als voorbeeld). Leerkrachten kunnen elkaar scherp houden, talenten van de leerkrachten kunnen goed benut worden en ze kunnen elkaar versterken.
Leerkrachten bereiden samen de taken en kunnen zo op elkaar inspelen. Thema’s/projecten worden over 2 jaar uitgezet. Kinderen behouden een eigen groep waar ze pauze mee hebben, waar de verjaardag mee gevierd wordt. De gedachte is om kinderen op het eigen niveau te laten leren en het unit onderwijs zal dit mede vergemakkelijken.  
Het is de bedoeling dat er vaker na schooltijd een individueel gesprek is met de kinderen (en ouders) over het proces en de doelen. Waarbij het kind uiteindelijk de gespreksleider kan worden.
Het leerlingvolgsysteem Iep past goed binnen de ontwikkelingen.  
Taal en rekenen blijft belangrijk om goed te volgen en geeft houvast en inzicht.
Kind krijgt zelf inzicht in hoe verder, wat er voor nodig is.
De 5 jarigen gaan 5 dagen naar school, waaronder de vrijdag ochtend. Doordat juist de leerkracht van groep 2 weg moet kwamen veel ouders in opspraak, er was roering in het dorp. De leerkracht staat 35 jaar aan de school en veel ouders hebben haar als juf meegemaakt. Een kracht met veel kwaliteiten gaat onze school verlaten. Ouders zijn hier bezorgd over.
De directie had graag gewild dat mensen naar hem toe waren gekomen, zodat hij vragen had kunnen beantwoorden. Een ouder heeft een mail gestuurd.
Het is een compliment voor de school dat leerkrachten willen blijven. Dat maakt het extra lastig om iemand weg te moeten sturen, vanwege krimp.
    De adjunct-directrice zal aanwezig zijn de laatste schooldag. Ouders mogen niet komen. Ouderraad staat niet met koffie en thee. Er moet nog gekeken worden naar een leuke manier om iedereen gedag te zeggen. De ouderraad zou wel voor ijsjes kunnen zorgen.
 
De indeling is gemaild naar de ouders. S’morgens generale repetitie.
Er zal een live stream zijn zodat anderen kunnen meekijken.
De disco naderhand mag niet doorgaan.
De beheerder van Elcerlyck regelt de catering zelf. Ouderraad hoeft niet te helpen.
  Er is 1092 euro aan vrije giften gegeven door 60 gezinnen.
De OR wil ouders graag bedanken voor deze gulle giften en zal een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief.
De directie wil graag betrokken worden bij het proces van aanschaffen.
 
Mededelingen:

 
Afsluiting:
De voorzitter wordt door het team bedankt voor het vervullen van haar taak de afgelopen jaren. De betrokkenheid van de voorzitter is groot geweest. Ze durfde de vragen te  stellen en dit werd gewaardeerd. Ze nam haar rol als voorzitter. Vasthoudendheid. Ze zal gemist worden.
De voorzitter vond het mooi om extra betrokken te zijn bij school.
Oproep vanuit het team aan ouders: Blijf vragen stellen!
 
We hebben twee opvolgers die de rol van het voorzitterschap op zich gaan nemen. 


 _____________________________________________________________

 Notulen OR vergadering           - Vergadering 12 mei 2020

Besproken met groepsvertegenwoordigers
Vanwege de verspreiding van het corona virus is een eerder geplande vergadering geannuleerd. Omdat er een aantal punten spelen is besloten een online vergadering in te lassen zonder afgevaardigden van het team. Eventueel ter voorbereiding op een vergadering met het team. De groepsvertegenwoordiger van groep 8 heeft contact met de leerkrachten van groep 8 en de beheerder van Elcerlyck om te bekijken of de musical toch kan door gaan. De Corona maatregelen zullen per 1 juli (als alles goed blijft gaan) versoepeld worden, wat betekent dat 100 mensen bij elkaar mogen komen. De musical kan dan wellicht doorgaan. Besloten werd dat het feest nadien wordt geannuleerd. We zullen het nieuws/ de persconferenties blijven volgen en de groepsvertegenwoordigers houden contact met de leerkrachten.
  Vanwege de corona maatregelen is door mijn plein besloten dat het kamp van groep 8 niet door mag gaan. Alternatief voorstel: is het mogelijk om groep 8 een nacht op school te laten logeren? De groepsvertegenwoordiger houdt hierover contact met de leerkrachten.
Er is nog geen besluit gekomen vanuit mijn plein betreffende de schoolreisjes van de andere groepen. Wel kregen we bericht vanuit het Avonturenpark Hellendoorn dat dit schooljaar de schoolreisjes worden geannuleerd.
Besloten werd om alle schoolreisjes dit jaar annuleren.
  Vanwege het Corona virus zijn allerlei schoolactiviteiten afgelast. We hebben gezamenlijk besloten de tweede inning van de ouderbijdrage te annuleren. Dit betekend dat de ouders per kind 20 euro besparen, voor de kinderen die instromen betekend het dat ouders 25 euro besparen. Er zal een brief/app opgesteld worden die alle groepsvertegenwoordigers zullen verspreiden in de groepsapp.
  In de app waarin we aangeven dat de ouderbijdrage wordt geannuleerd willen we vragen of ouders wellicht wel een vrijwillige bijdrage willen geven voor speel attributen op het schoolplein. Kunstgras tbv het pannaveldje en een duikelrek.
 
Actieve ouders hebben dmv verschillende subsidies en sponsoren al een behoorlijk bedrag bij elkaar gekregen voor het kunstgras. Op dit moment is er een tekort van zo’n 600 euro.
De kosten voor het duikelrek zijn nog zo’n 700 euro.
 
Met de vrijwillige bijdrage hopen we een deel van de speelattributen te kunnen bekostigen. Middels een open tikkie willen we het gemakkelijk maken voor de ouders om een vrijwillige bijdrage te geven. De bijdrage wordt niet vanuit de vereniging gevraagd maar vanuit de stichting, zodat de bedragen losgekoppeld worden van de schoolse activiteiten.
 
Daarnaast zal met de eigenaar van de supermarkt overlegd worden wanneer de flessenactie van start kan gaan. Wanneer hier meer over bekend is, zullen we een brief/filmpje maken waarin de kinderen de ouders en andere Luttenbergs enthousiast maken.
We merken dat er vanuit de directie minder betrokkenheid is bij de wensen voor de speelattributen. Voorstellen komen niet van de grond of worden afgeslagen.
  Middels de nieuwsbrief kregen we te horen dat we na dit schooljaar afscheid moeten nemen van juf Ineke. Vanwege het krimpende aantal leerlingen is er een teveel aan formatie en moest de keuze noodgedwongen gemaakt worden. Door de directie is een procedure gevolgd waardoor uiteindelijk Ineke naar voren kwam. Helaas kunnen we niets aan het besluit veranderen. De MR heeft de taak om te bekijken of de procdure goed gevolgd is, maar kan ook niets veranderen aan het besluit.
Ouders en andere betrokkenen in het dorp zijn erg teleurgesteld over dit besluit. Mensen zijn het niet eens dat juist deze juf weg moet, ze is kwalitatief een zeer goede leerkracht, ze is betrokken bij het dorp, werkt al 35 jaar op onze school, ze kent velen uit het dorp en velen kennen haar. We willen haar heel graag houden als leerkracht op onze school.
 
We zijn teleurgesteldin het feit dat we niet zijn meegenomen in het proces, wat ons wel beloofd was door het team. Wanneer het weer mogelijk is om gezamenlijk af te spreken en te vergaderen willen we met een afvaardiging van de OR bovenstaande bespreken met de directie.
 
Ineke zou graag de mogelijkheid krijgen, om van iedereen die dit wil, afscheid te nemen. Vanuit het team is een juf betrokken bij het organiseren van het afscheid.
De groepsvertegenwoodiger van groep 2 zal het initiatief nemen om met de betrokken juf het afscheid van juf Ineke te bespreken. Vanwege het corona virus is het afwachten wat mogelijkheden zijn. Wellicht kunnen we creatief meedenken over de mogelijkheden hoe we ouders en overige mensen uit het dorp afscheid kunnen laten nemen. Voorstel kwam om PR voor de afscheidsdag te maken in de alleman en de app, zodat mensen buiten gaan staan en iets kunnen zeggen of kunnen doen voor de juf. Juf komt dan langs in een bakfiets of ander vervoermiddel (klomp/gekke fiets??)en haar een fietsende afscheidsreceptie door het hele dorp te geven.
  We zullen allereerst afwachten welke afspraken er vanuit de regering worden gemaakt over het samenkomen van groepen. Het idee werd geopperd om evt ipv de schoolreisjes op de laatste schooldag iets extra’s te doen voor de kinderen.
De groepsvertegenwoordiger van groep 1 denkt na over een cadeau voor de leerkrachten ( 15 euro p.p. )
   

 

______________________________________________________________________________________________
Notulen OR vergadering - Vergadering 4 februari
Besproken met groepsvertegenwoordigers en team

Geen signalen van pestgedrag.

- De gezamenlijke ouderavond van OR, MR en team heeft dit jaar het thema 4x Wijzer
en is op 20 april 2020.
- Vraag van de groepsvertegenwoordigers aan het team om de uitnodiging
hiervoor op tijd uit te doen naar alle ouders. Misschien is het goed om te
bekijken naar de manier van uitnodigen zodat het ouders prikkelt om te
komen. Het idee wordt geopperd om een filmpje te plaatsen op klasbord..
- De groepsvertegenwoordigers zullen in de groeps-app een ‘save the date’
bericht sturen.
- Vanuit het team de vraag of de groepsvertegenwoordigers input willen
leveren voor de invulling van de ouderavond. Aangegeven wordt dat het fijn
is als er in ieder geval uitleg gegeven wordt over de meervoudige
Intelligenties en dat het vooral belangrijk is om de ouders te laten ervaren
hoe de kinderen met 4x wijzer werken. Het team wil zelf graag laten zien
waar zij staan in het werken met 4 x wijzer.

 

- Sinterklaas – evaluatie;
Het sinterklaasfeest was geslaagd. Sinterklaas kwam met de boot aan. De fanfare
zorgde voor de muzikale sfeer op het plein en betrok een leerling van school. De
cadeaus werden goed ontvangen door de kinderen.
- Kerstactiviteit – evaluatie
Het kerstdiner in de klas was geslaagd, verliep rustig in de klassen. Voor de kinderen
is het heel erg speciaal om in het donker naar school te gaan en dan samen te eten in
de klas. De combinatie van diner voor de kinderen in de klas en het eten verzorgd
door de groepsvertegenwoordigers op het plein voor de ouders was goed. Het weer
was goed. De duur was prima, 1 uur, waardoor ouders bleven om te eten. Voor de
ouderraad een goede opbrengst van de hamburgers en broodjes knakworst.
Tip voor volgend jaar: bouwlamp bij de bbq en de buren uitnodigen.
De keuze van de activiteit is al gemaakt voor volgend jaar: Een kerstmusical door de
leerkrachten.
- Pasen
Graag voor de bovenbouw eitjes verstoppen in het bos. Dit was vorig jaar een succes.
Voor groep 1 en 2 de eitjes verstoppen op het gedeelte bij de waterpomp en voor
groep 3 en 4 de eitjes op de andere delen van het plein verstoppen.
Graag een bolletje met een gekookt ei regelen voor alle leerlingen. Het plan voor
pasen zal nog verder besproken moeten worden binnen de
groepsvertegenwoordigers.
- Koningsspelen
Dit jaar zijn de Koningsspelen op 17 april. Het idee is om een vossenjacht te doen.
Over de verdere uitwerking hiervan zal het team nog een terugkoppeling doen.
- Het School brede 4 x wijzer thema is dit jaar ‘beestenboel’. Dinsdag 17 maart is de
opening. Vrijdag 3 april is de afsluiting. We worden op de hoogte gehouden hierover.
- Sportdag
Op 17 juni staat de sportdag gepland. Er is gecommuniceerd met de wandel3daagse
over de datum. In de week na Pinksteren is dit jaar de wandel3daagse.
- Schoolhandbal en – voetbal.
Groep 8 zal mee doen aan de schoolhandbal en – voetbal. Riky Kroeze gaat mee als
coach bij de handbal.
- Schoolreisje; verzoek om data door te geven en te overleggen met de leerkracht.
Rekening houden met de sportdag en andere activiteiten.

 

- Tijdstip oudergesprekken groep 8:
In groep 8 is gecommuniceerd dat de verwijsgesprekken op de middag zouden
plaatsvinden. Ruilen mocht maar in de beschikbare tijden die waren aangegeven. Er
is onvrede ontstaan onder de ouders vanwege het feit dat dit kort voor de
gesprekken werd aangegeven. Voor sommige ouders is het moeilijk om vrij te
kunnen regelen. Ouders vinden de gesprekken belangrijk en willen hier graag aan
deel nemen. De groepsvertegenwoordigers vragen uitleg hierover.
De leerkrachten ervaren werkdruk en in het team is gekeken naar wat verlichting zou
kunnen geven. Het team heeft bekeken welke avond activiteiten verplaatst konden
worden naar overdag.
Er werd besloten dat de verwijsgesprekken voor groep 8 naar de middag zouden
worden geschoven. Dit zijn gesprekken van een half uur.
De leerkrachten hebben in de brief aangegeven dat de mogelijkheid bestaat om te
overleggen wanneer het voor ouders echt niet haalbaar zou zijn.
De 15 minuten gesprekken in alle klassen blijven ingepland vanaf 16 uur.
De vraag werd gesteld hoe de indeling van de gesprekken tot stand komt. Eerst
worden de ouders ingevuld met kinderen in meerdere groepen. En daarna wordt
willekeurig de planning ingevuld. Overleg is altijd mogelijk.
- Voeding
Er is geen schoolafspraak over voeding. Groepsvertegenwoordigers horen dat er
donuts en ander ongezond eten wordt meegegeven door ouders. Wat kunnen we
hieraan doen? Idee wordt geopperd om in een nieuwsbrief te laten zien wat
mogelijkheden zijn om mee te geven in de broodtrommel.
Het schoolfruit wordt dit jaar uitgedeeld van woensdag tm vrijdag. Niet alle kinderen
kennen de verschillende soorten fruit die worden uitgedeeld. Wat gebeurd er als een
kind het fruit niet lust? Hoever wordt er gegaan in het leren proeven.
Op klasbord wordt in een aantal klassen aangegeven welk fruit er gegeten gaat
worden, met de opmerking erbij dat als een kind het fruit echt niet lust ouders iets
anders mogen meegeven wat gezond is.

 

Geen bijzonderheden.

Geen punten.

In de nieuwsbrief stond een punt over het vernieuwde rapport. Het team is bezig met het
ontwikkelen van het rapport meer passend bij IEP. Het zal een veranderproces zijn. Het
rapport zal in de vorm van een portfolio blijven bestaan. Uiteindelijk is het idee geen cijfers

meer te geven. Een cijfer zegt niet zoveel over de ontwikkeling. De leerlingen werken met
ontwikkelingsdoelen. Vanaf groep 5 gaat het verder met referentieniveaus en vanaf groep 6
ook over bijvoorbeeld over hoe sociaal wenselijke antwoorden een leerling geeft. Je krijgt
een beter inzicht in wat bij een kind zou gaan passen voor het vervolgonderwijs. Alle
vakgebieden, alle domeinen zullen worden vermeld en analyses kunnen worden gemaakt.
De uitleg van IEP is gegeven in vorige nieuwsbrief.
Bij het komende oudergesprek van groep 3 tm 8 zullen de ouders kunnen meekijken naar het
volgsysteem. Het team hoort graag van de ouders terug hoe dit ervaren is.
Unit onderwijs is passend bij IEP. Een aantal leerlingen vanuit groep 3 gaan nu in groep 4
lessen meedraaien. Elly Marwitz van SlimFit begeleidt het team hoe hier mee om te gaan.
Leerlingen zullen op eigen niveau de uitleg van een vak gaan krijgen. In groep 8 ook. In het
systeem wordt gelegenheid geven voor de leerlingen die wat meer aankunnen en voor
leerlingen die onder gemiddelde niveau zitten. Er zal wel een basisgroep blijven.
Alle leerlingen zullen uiteindelijk wel een bepaald niveau moeten halen. Eind niveau groep 6
1F, 2F moet elk kind na groep 8 behalen om door te kunnen stromen naar niveau 2 in het
voortgezet onderwijs. Het streefniveau zal hoger zijn.
Besproken door de groepsvertegenwoordigers