Wat doet de MR?


Taken van de MR:
In het algemeen hoort de MR op te komen voor de belangen van alle geledingen die bij de school horen. Dat wil zeggen voor de kinderen, de ouders en het personeel. De MR doet dit door:
 

 
Bevoegdheden:
De MR heeft de bevoegdheid te spreken over alle zaken die de school aangaan. Met of zonder de schoolleiding. De MR beoordeelt zelf of een onderwerp besproken wordt. De bevoegdheden in het kort:
 

 
De MR moet geïnformeerd worden, praat mee, denkt mee en beslist mee over het schoolbeleid.
 
Rechten:
Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsrecht, voor de meeste adviesrecht.
De rechten van de MR zijn vastgelegd in het Reglement Medezeggenschap en de CAO Primair Onderwijs.
 
Openbaarheid:
De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Dat wil echter niet zeggen dat iedereen zomaar binnen kan komen wandelen. Het wil ook niet zeggen dat niet-leden kunnen mee praten. Openbaar wil in dit geval zeggen dat ouders en teamleden welkom zijn om mee te luisteren. De directeur kan als adviseur aanwezig zijn bij een vergadering. De MR bepaalt  zelf of er behoefte is aan een adviseur en op welk moment dat gebeurt.
 
Overlegpartners:
De MR heeft te maken met de volgende overlegpartners:
 

 
De MR behartigt uw belangen en die van uw kinderen. Het is daarom van belang, dat u de MR voedt met informatie. Als u plannen of suggesties hebt, horen wij dat graag. Dat mag u doen via de ouderraad, die dan een soort  “doorgeefluik”  is en waarmee de MR regelmatig contact heeft. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks bij een van ons terecht.