Schooltijden schooljaar 2020 - 2021Schooltijden unit 1.1 (4 jarigen)

Maandag 8:30-14:15  
Dinsdag 8:30-14:15  
Woensdag 8:30-12:30  
Donderdag 8:30-14:15  
Vrijdag geen school  

 

Schooltijden unit 1.2 (5 jarigen), 1.3 en unit 2.4 

Maandag 8:30-14:15  
Dinsdag 8:30-14:15  
Woensdag 8:30-12:30  
Donderdag 8:30-14:15  
Vrijdag 8:30-12:00  


Schooltijden unit 2.5. 2.6 en unit 3

Maandag 8:30-14:15  
Dinsdag 8:30-14:15  
Woensdag 8:30-12:30      
Donderdag 8:30-14:15  
Vrijdag 8:30-14:15  

Verplichte onderwijstijd basisschool
Iedere basisschool bepaalt zelf de indeling van de schooldag. Scholen mogen de tijden waarop een leerling op school moet zijn (schooltijden) zelf bepalen. We moeten ons natuurlijk wel houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Dit is het aantal uren dat leerlingen onderwijs krijgen in 8 schooljaren. De 5-daagse schoolweek is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool niet verplicht.
De Onderwijsinspectie let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven. Op Esmoreit maken de kinderen met bovenstaande schooltijden nog ruim voldoende schooluren.