Missie mijnplein
Mijnplein wil kinderen en medewerkers uitdagen om te leren van elkaar. mijnplein geeft ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Gelijkwaardigheid tussen kinderen en volwassenen is daarbij het uitgangspunt. Zo ontstaat een omgeving waarin de afstand tussen mensen kleiner wordt en iedereen elke rol vervult die op dat moment noodzakelijk is.

Wat wij  op Esmoreit met ons onderwijs willen bereiken, onze passie/ons doel, hebben wij vastgelegd in onderstaande belofte aan onze kinderen:

Belofte aan onze kinderen:
Door de jaren op Esmoreit heb je, door te experimenteren, het zelf te proberen en fouten te (mogen) maken, kortom te beleven, leren leren. Je hebt begrip ontwikkeld en jezelf goed leren kennen. Jij weet waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waar je minder goed in bent of wat je minder leuk vindt. Je hebt geleerd, door te ervaren, wie je bent, hoe je kunt reageren en welke wijze van leren het beste bij jou past. Hierdoor heb je vertrouwen in jezelf en in datgene wat je doet, en daar ben je trots op. Je hebt een onderzoekende houding, durft vragen te stellen en je weet waarin je je verder wilt ontwikkelen. Je hebt een goede basis aan lees-, taal- en rekenvaardigheden en je weet hoe je deze vaardigheden kunt inzetten.
Je hebt ervaren dat er verschillen zijn tussen mensen en dat, juist als je uit gaat van die verschillen, er dan mooie dingen of ontwikkelingen kunnen ontstaan.
Gedurende je hele schooltijd sta je er niet alleen voor, samen met je klasgenoten, je juffen en meesters en je ouders, kun je je ontwikkelen en je talent zichtbaar maken.


  je staat niet alleen