KBS Esmoreit is een opleidingsschool.
Mijnplein en de Katholieke PABO Zwolle vormen sinds 2009 een samenwerkingsverband Opleiden in de School. Dit samenwerkingsverband is gebaseerd op de subsidieregeling Opleidingscholen. Deze regeling is te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0025839/geldigheidsdatum_04-01-2011
 
Het partnerschap met Katholieke Pabo Zwolle kenmerkt zich door: