Basisschool Esmoreit is een opleidingsschool
Mijnplein en Hogeschool KPZ vormen sinds 2009 een samenwerkingsverband Opleiden in de School. Dit samenwerkingsverband is gebaseerd op de subsidieregeling Opleidingscholen. Deze regeling is te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0025839/geldigheidsdatum_04-01-2011
 
Het partnerschap met Hogeschool KPZ kenmerkt zich door: