Wij willen op Esmoreit een inspirerende leef- en leeromgeving zijn, waar we ieder kind de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen door:
*      een beroep te doen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen;
*      een beroep te doen op de behoefte aan ontwikkeling van kinderen;
*      een beroep te doen op de behoefte aan communicatie van kinderen;
*      een interactief onderwijsaanbod en kennis op niveau aan te bieden;
*      talentontwikkeling van kinderen te stimuleren;
*      de kansen van kinderen te zien;
Dit willen wij bereiken door samen met ouders te zorgen voor een veilige en rijke leeromgeving voor de kinderen op onze school. Deze leeromgeving willen wij realiseren door functioneel gebruik van het gebouw, gericht op de diverse ontwikkelingsgebieden, met inzet van verschillende werkvormen en door gebruik te maken van zowel interne als externe kennis.
Wij weten dat de onderlinge verschillen tussen kinderen groot kunnen zijn, in belangstelling, in talent, in vaardigheden en in temperament. Wij willen goed omgaan met deze verschillen, zodat kinderen ervaren dat zij er mogen zijn (relatie), dat zij er toe doen ( competentie ) en dat zij mede-eigenaar zijn van hun eigen leren ( autonomie ). Hierbij zal de ontwikkeling van het eigen talent een steeds prominentere rol gaan spelen in ons onderwijs. Kinderen ervaren dat hun talent er toe doet, dat zij hun talent, dat zij al hebben,  kunnen inzetten om tot leren en kennis opdoen te komen en ook andere talenten kunnen ontwikkelen.
Kortom:
Esmoreit, waar talent zichtbaar is.