mijnplein

Het schoolbestuur van onze school is het college van bestuur van de stichting mijnplein. Het college van bestuur bestaat uit dhr. L.H.C. Zijderveld en dhr. M.G. Bauer. 
Het college van bestuur is het bevoegd gezag van 18 katholieke basisscholen, 4 protestants- christelijke basisscholen, 1 katholieke school  voor speciaal basisonderwijs(SBAO) en 1 katholieke school voor speciaal onderwijs(SO) en voorgezet speciaal onderwijs(VSO) aan zeer moeilijk lerende kinderen(ZMLK)
 
De scholen bevinden zich in de plaatsen: Lettele, Olst, Boskamp, Boerhaar, Wijhe, Broekland
Heino, Hoonhorst, Raalte, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw-Heeten en Heeten.
Door ongeveer 450 personeelsleden wordt goed verzorgd onderwijs gegeven aan zo’n 4300 leerlingen.
 
Bovenschools worden de personele zaken geregeld en de brede levensbeschouwelijke en onderwijskundige kaders van onze organisatie aangegeven. Binnen de algemene kaders blijft er grote autonomie op iedere school. De directeuren zijn daar ook integraal verantwoordelijk voor. De directeuren zijn verenigd in de directeurenraad, waar het bovenschoolse beleid wordt voorbereid. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur.
Ouders en personeel hebben onder andere via de medezeggenschapsraad een grote invloed op het beleid van de individuele school. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin alle scholen vertegenwoordigd zijn en die regelmatig met het college van bestuur overleg heeft.
De raad van toezicht, die op hoofdlijnen en op afstand toezicht houdt op de organisatie, vergadert ongeveer 6 keer per jaar met het college van bestuur.
 
Met het schoolbestuur zult u als ouders waarschijnlijk niet zoveel te maken krijgen. Het contact met het bestuur zal meestal via de directeur lopen. Mocht u contact willen opnemen met het bestuur, dan kan dat via het bestuursbureau: Postbus 143, 8100 AC in Raalte. Telefoon: 0572 – 352635.
Wanneer u contact wilt opnemen met de vertrouwenspersonen van mijnplein, dan kunt u bellen naar het bestuursbureau. Op de website van mijnplein (www.mijnplein.nl ) kunt u ook terecht voor informatie over de stichting.

Uitgangspunten en doelstellingen

Mijnplein is een christelijke stichting. De stichting heeft haar wortels in de  traditionele katholieke en protestants-christelijke gemeenschap. Zij laat zich inspireren door het leven van Jezus van Nazareth.
Zonder deze achtergrond te verloochenen wil mijnplein vanuit haar eigen verantwoordelijkheid zoeken naar antwoorden op de vraagstukken van vandaag en morgen. Er is met name verwantschap met de plaatselijke kerkelijke gemeenschap in het dorp of in de wijk.
Mijnplein wil werken vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een open christelijke en sociaal bewogen identiteit, waarmee we waarde(n) volle verbindingen leggen tussen scholen en partners om samen te werken aan de doorgaande ontwikkeling van kinderen. Juist als bijzonder onderwijs ontlenen wij ons bestaansrecht aan de wezenlijke bijdrage die we kunnen leveren aan opvoeding en onderwijs.
De  ankers van onze visie zijn:
De bedrijfscultuur kenmerkt zich door het werken vanuit morele principes en sturing op cultuur, we willen een waardegeoriënteerde organisatie zijn. De leidende principes zijn:
 
Mijnplein wil de komende jaren op al haar scholen werken aan de volgende opdrachten:
Het motto van de stichting is: verwonderwijs in Salland.
 
De complete tekst van het strategisch beleidsplan treft u aan op onze website www.mijnplein.nl