De Ouderraad vergadert dit schooljaar op de volgende dagen:  In de regel start iedere vergadering om 19.30 uur in de koffiekamer van de school. Een deel van het overleg is een vertegenwoordiging van directie en leerkrachten aanwezig. Heeft u punten die de Ouderraad moet bespreken in haar overleg, laat het ons weten. Dat kan persoonlijk of via ons mailadres or.esmoreit@gmail.com. 

De vergadering van 20 november betreft de Algemene Ledenvergadering. Hiervoor wordt u van harte uitgenodigd:

Op 20 november houden wij, de Stichting Schoolfonds en Oudervereniging van basisschool Esmoreit onze jaarvergadering. U bent van harte welkom op school van 19.30 tot 20.00 uur. Tijdens deze vergadering presenteren wij het financiële jaarverslag en het secretarieel jaarverslag en is er gelegenheid om met het bestuur in gesprek te gaan over onze activiteiten.
Voor vragen en opmerkingen kunt u ons altijd bereiken op ons mailadres: or.esmoreit@gmail.com