Notulen OR vergadering           - Vergadering 5 februari 2019

  Het team heeft een tweede scholing dag betreffende de kernwaarden.
Kan het resultaat ook een kernwaarde zijn? Ellen geeft aan dat het resultaat in allerlei vakken terug komt en tevens valt onder de kernwaarde kennis en leren.
De onderwijsinspectie beoordeeld het resultaat ieder jaar opnieuw. Vierjaarlijks is er een bezoek van de inspectie.
De kernwaarden van onze school zijn veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren. Mis je hier als ouder een kernwaarde? Het team staat open voor opmerkingen of aanvullingen.
  De kledingstukken voor de verschillende rollen waren geleendvan de werkgroep Middeleeuws Festijn (Luttenberg 700 jaar) en mogen op school blijven. Er wordt nog overlegd wat er gaat gebeuren met de andere kledingstukken die tijdens het Middeleeuws Festijn gebruikt zijn, deze zouden mogelijk ook op school gehangen kunnen worden. De kleding is voor openbare doeleinden.
  De groepen 1 en 2 gaan 4 juli naar de Blekkershoek.
De vertegenwoordigers van de groepen 3 en 4 zullen met de leerkrachten gaan overleggen over de datum, ze gaan naar de Krieghuusbelten.
Groep 5 gaat naar het Avonturenpark Hellendoorn. De vertegenwoordigers gaan overleggen met de leerkracht over de datum ivm vroegboekkorting.
De vertegenwoordigers van de groepen 6 en 7 zullen bekijken waar dit jaar het schoolreisje naar toe gaat. De kinderen hebben overlegd dat kinderen van groep 7 meespelen tijdens de handbalwedstrijden. Groep 5 heeft de volleybalwedstrijden gehad. Zij hebben de Fairplaybeker gewonnen. Een prijs om trots op te zijn!!    De volleybalvereniging heeft oude shirts en broekjes beschikbaar gesteld voor de schoolsporttoernooien.
 
   
Voor op de kalender!:   Krijgen de ouders van de kinderen in groep 0/1 informatie? Nieuwe ouders krijgen allemaal van Dyane een mail met de inhoud het klasbord. Tijdens de informatieavond verteld Dyane over de website en de nieuwbrief. Ouders zullen zelf actief moeten zijn in het verkrijgen van informatie via deze kanalen.
  Aandachtspunt voor de volgende keer: van te voren duidelijker communiceren wat het doel is en voor wie het is bestemd.
      De Fietsenstalling van groep 5 biedt te weinig ruimte vanwege de containers die er staan. Tevens zitten er gaten in het dak en liggen dakplaten niet goed. Eerst zal er weer gespaard moeten worden. Vergadering verder met Groepsvertegenwoordigers De Fanfare vroeg of we een datum wilden overleggen om plannen door te spreken. Erik Veldkamp benaderen voor datum om te horen wat zij graag willen.
Alfons koopt een partytent t.z.t.
Alvast een keer met de werkgroep een datum inplannen om te overleggen. Vanuit Edwin kwam de vraag of we onze gegevens wilden invullen op een vragenformulier. 
Lisette stuurt het formulier naar Gerrold voor het invullen van o.a. het doel statuten en hij stuurt het daarna door naar bestuurssecretariaat@mijnplein.nl. Actielijst
Wie To do
Alle groepsvertegenwoordigers Mis je als ouder een kernwaarde? Het team staat open voor opmerkingen of aanvullingen.
Groepsvertegenwoordigers groep 3, 4, 5, 6, 7 Schoolreisje bestemming datum regelen
Kim/Gerrold Nazoeken in de statuten of we Marc en Bea een cadeau geven bij het weggaan.
Ellen Status duikelrekken navragen bij Edwin
Lisette Manon Booijink voorstellen een groepsapp aan te maken voor de luizenouders en vragen of deze groep ervoor wil zorgen dat er in groep 1 een nieuwe luizenouder komt.
Werkgroep oranjemarkt Datum voor vergadering plannen
Lisette Met Erik Veldkamp van de fanfare de plannen bespreken voor de oranjemarkt.
Lisette/Gerrold Vragenlijst oudervereniging mijn plein doorsturen Gerrold. Gerrold vult de lijst verder in en stuurt deze door.

 
De volgende vergadering staat gepland op 26 maart 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering           - Vergadering 20 november 2018

 
Besproken
Welkom
·         Jaarvergadering.
Voor vanavond staat de jaarvergadering gepland. De opkomst is gelijk aan andere jaren. Ouders worden niet actief benaderd en er werd besloten dit beleid niet te veranderen. De secretariële- en financiële jaarverslagen zullen via de mail worden verstuurd en na goedkeuring van de OR leden op de website worden geplaatst.
 
·         Notulen.
De notulen van de vorige vergadering zijn definitief verklaard.
 
·         Verdeling taken kerst wandeling.
Kim wordt gevraagd voor het regelen van 8 balen stro.

Iedereen vraagt in de groepsapp glazen potjes aan de ouders.
De wandeling begint om 18 uur. Om 15.00 uur beginnen met de voorbereidingen. Om 17.00 uur beginnen met de koffie, thee en chocolademelk.
Iedereen denkt na over een oplossing voor het warm houden van chocolademelk.
Benodigde spullen zullen worden aangeschaft. 
De kerstcommissie komt voor de kerst nog bij elkaar.
 
·         Kerstklusje.
Alfons en Gerrold zullen na het Sinterklaasfeest de kerstkrans ophangen en de kerstboom neerzetten.
 
·         Vormsel.
Vormselkosten: Het is de bedoeling dat de bedankjes betaald worden uit de OR pot. Ouders van de groep hebben onderling al van alles betaald. Angela Dijkman bespreekt de kosten met Gerrold.
 
Vergadering gaat verder met vertegenwoordigers team
·         Veilig schoolklimaat.

Er zijn geen signalen van pestgedrag binnen de groepen. Het blijft op de agenda staan als terugkerend punt. De opleiding Rots en water wordt verder door Ineke en Ellen geïmplementeerd. Er zijn materialen aangeschaft, er is een rooster gemaakt wie er wanneer in de spelzaal kan werken. De oefeningen / spelletjes zullen een inzichtgevend werken bij kinderen en kinderen worden zich bijvoorbeeld bewust van de eigen ademhaling. We zullen er als ouders wellicht meer van gaan merken bij de kinderen in de thuissituatie. Het team hoort graag terug wat ervaringen zijn van de ouders.  
 
·         Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren.
o   Het team is constant bezig met de kernwaarden. Voorbeelden worden genoemd; Topografie en Engels zijn gekoppeld aan 4 x wijzer.
o   Het nieuw geïntroduceerde klasbord helpt om thuis te communiceren over wat er op school is gebeurd, vooral bij de jongere leerlingen.
o   Ellen vraagt Niek of het systeem beveiligd kan worden waar werkstukken in gemaakt worden door de leerlingen. Nu is er de mogelijkheid om in het werkstuk van een ander te werken.  ·Update schoolactiviteiten:
o   Sinterklaas.
Paulien, Kim en Lisette helpen 4 December bij de aankomst van Sint op school met o.a. het schenken van ranja en verwelkomen van de gasten
        . Het verhaal rondom de aankomst wordt nog nader uitgewerkt. De Sint komt aan met paard en wagen. Lisette regelt een bedankje voor de koetsier. Tijdstip aankomst Sint zal rond 8.40 uur zijn.
De fanfare komt met een klein groepje sfeer brengen op het plein. Gerrold kijkt na of de fanfare een geldbedrag krijgt.  
Patricia Veldhuis zal foto’s maken gedurende de dag. De foto’s zullen via we transfer verstuurd worden naar de klassenouders voor verdere verspreiding naar de ouders in de eigen groep.
De cadeaus voor de kinderen van groep 1 t/m 4 zijn geleverd door Esther Veldman. We hebben de cadeaus zelf ingepakt. De cadeaus voor de kinderen van groep 1 staan op de zolder van de kleuterschool. De cadeaus voor de kinderen van groep 2 t/m 4 staan op de zolder van het hoofdgebouw.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben geld gekregen voor het kopen van een cadeautje en maken surprise. Aandachtspunten hierbij: het geld eerder laten regelen, het is lastig om briefjes van 5 euro te krijgen. Geld in envelopje zodat de jongere kinderen dit niet zien.
Contact gegevens Jolyse Kogelman van de fanfare wordt uitgewisseld om contact te  
zoeken met haar.

 
o   Kerst – wandelroute.
De werkgroep is bij elkaar geweest. De briefjes waarop ouders konden aangeven of ze wilden helpen zijn binnengekomen. Er staan nog een aantal vacatures open. De rollen worden verdeeld door de leerkrachten. Er hebben zich geen ouders uit groep 8 opgegeven, een aantal uit groep 7. Dyane vraagt aan de leerkrachten van deze groepen of ze nogmaals willen vragen om hulp bij de wandeling.
 
·         Communicatie.
Inzetbaarheid ouders- jaarplanning; Ellen heeft nog geen overleg met Edwin gehad over dit punt, ze zal dit nog oppakken. In het verleden is een brief meegegeven voor inschrijving van vervoer en schoonmaak, is dit opnieuw een optie?
Punt opnieuw laten staan voor de volgende vergadering.  Ellen vraagt bij andere scholen hoe zij met dit probleem omgaan. Kunnen we ouders verplicht stellen?


·         Verkeerscommissie: Verkeersbrigadiers.
Er zijn voldoende vrijwilligers en onderling wordt er geruild, het loopt goed. Het punt kan voorlopig van de agenda. De kinderen van groep 7 en 8 zijn uiteindelijk niet geschoold vorig jaar, dit was niet meer nodig.
De kinderen uit Luttenberg zijn goed vertegenwoordigd in het dragen van hesjes. Compliment voor de ouder van de verkeerscommissie voor de campagne!
 
·         Team lief & leed
Ellen Neppelenbroek is bevallen van een dochter Linde. Het gaat goed met haar en haar gezin. Gerrold regelt een cadeautje namens de groep.
 
·         Punten aangedragen door het team.
Geen punten.
 
·         Verkiezing nieuw OR lid groep 1.
De stemmen zijn bekeken en een kandidaat wordt gevraagd.
Idee van Dyane: Aan het begin van het schooljaar tijdens de kennismaking de brief van de verkiezing meegeven aan de ouders.
 
 

 
 
·         Pannakooi.
Een aantal leerlingen zijn naar gevallen tijdens het voetballen in de pannakooi. De ondergrond wordt glad door het zand dat op de tegels komt. Vanuit een ouder is de vraag gekomen of het mogelijk is om kunstgras te regelen. Dit is met Edwin besproken. Er is geen geld over vanuit het schoolfonds. Een offerte is aangevraagd en het zou neerkomen op een bedrag van €3000,-
Ellen vraagt Edwin over de stand van zaken.
 

Actielijst
Wie To do
Gerrold en Lisette Mailen financiële jaarverslag en secretariële jaarverslag schooljaar 2017/2018
Gerrold Kosten vormsel met Angela Dijkman bespreken
Paulien, Kim en Lisette Helpen 4 December bij de aankomst van Sint
Gerrold €25,- voor de fanfare aan Lisette geven ivm bijdrage sinterklaasfeest
Lisette Bedankjes regelen voor het sinterklaasfeest
Dyane Aan de leerkrachten van de groepen 7 en 8 vragen of ze nogmaals willen vragen om hulp van ouders bij de kerstwandeling.
Alfons en Gerrold Na het Sinterklaasfeest de kerstkrans ophangen en de kerstboom neerzetten.
 
Allen In de groepsapp glazen potjes aan de ouders vragen, schoon en zonder etiket/deksel
Allen Helpen bij de kerstwandeling, liefst vanaf 15 uur.
Allen Nadenken over een oplossing over het warm houden van chocolademelk
Ellen Niek vragen of het systeem beveiligd kan worden waar werkstukken in gemaakt worden door de leerlingen.
Ellen Bij andere scholen navragen hoe zij met het probleem van de ouder inzet bij schoolse activiteiten omgaan.
Gerrold Regelen kraamcadeautje voor Ellen Neppelenbroek en dochter Linde namens de groep.
Alfons Benaderen kandidaat nieuw OR lid groep 1
Ellen Edwin vragen over de stand van zaken betreffende de pannakooi

 
 
De volgende vergadering staat gepland op 5 Februari 2019.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering           - Vergadering 27 september 2018

 
Besproken           Kerst (Donderdag 20 december)
          Dit jaar wordt er een kerstwandeling georganiseerd. Jesse geeft namen van de werkgroep  
          door aan Dyane.
 
          Openingsviering schooljaar
Dit jaar was de openingsviering op de dinsdag. Eerder werd besloten om de dag te laten rouleren, zo probeert het team rekening te houden met alle ouders. De directie werd gemist bij de openingsevenementen. Niek en het verdere team hebben het goed opgepakt.  
  Tijdens de laatste vergadering van het afgelopen schooljaar kwam aan de orde, dat het steeds lastiger wordt om hulp van ouders te krijgen voor alle activiteiten.
Edwin is bezig met het maken van een overzicht van activiteiten die al bekend zijn, het zal niet lukken om alle activiteiten vooraf te plannen. Het onderwerp zal nog terug komen op de agenda van een volgend overleg.   
  Klasbord is een nieuw geïntroduceerd communicatiemiddel. Er wordt actief gebruik van gemaakt door de leerkrachten, positief! Irene v/d Vegte heeft de verkeersbrigadiers onder haar hoede, dit loopt goed. De scholing is gevolgd. Er zijn genoeg vrijwilligers om het draaiende te kunnen houden, meer mensen blijven welkom.
De hesjesactie zal als onderwerp in de commissie worden besproken en worden ingepland. 
     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 10-09-2018 

 
Besproken
Taken nieuwe schooljaar verdeeld en deze zijn opgenomen in het handboek.
Handboek versie 22-7-2018 doorgenomen en deze wordt gewijzigd door Jesse.
Aanpassingen handboek aanleveren aan Jesse Onderwerpen volgende vergadering: Actielijst vanuit vorige notulen: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 3-4-2018

 
Besproken
 
Rots en Water Hulp van ouders
Bij de volgende activiteiten is de hulp van ouders gewenst: Schoolplein  
Witte donderdag Schoolreisjes  
Communicatie Verkeersbrigadiers Cultuur Oranjemarkt  
Kascontrole ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notulen OR vergadering d.d. 6-2-2018

 
Besproken
 
Rots en water  
Huiswerk  
Schoolactiviteiten                     De kerstviering is prima en sfeervol verlopen.                     Herma regelt 230 eieren, 230 bolletjes, 460 paaseitjes, een doosje kindersurprise en servetjes.  
Schoolplein  
Communicatie  
Verkeerscommissie  
 
Inval bij zieke leerkrachten  
Lief en leed Schoolbezoek Oranjemarkt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 28-11-2017
 
Besproken
 
Welkom Jaarverslagen 12 december staking Sinterklaas Veilig schoolklimaat Kerst Vormsel Schoolplein Communicatie Verkeerscommissie Lief en leed Esmoreitdagen De reus en de kleine berg Oranjemarkt ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 10-10-2017
 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat  
Rots en water  
Schoolactiviteiten                    Groep 2: 17 8 meisjes 9 jongens
                   Groep 3: 24 10 jongens 14 meisjes
                   Groep 4: 19 13 meisjes 6 jongens  
Schoolplein  
Openingsviering Verkeerscommissie  
Lief en Leed  
Ouderavond start schooljaar  
Gezamenlijke ouderavond  
Gereedschapskistjes  
Nieuw lid  
Nieuwe vergaderdata
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 19-09-2017

 
Besproken
 
Speelplaats
Ontwikkelingen over de speelplaats zijn besproken. 7 en 14 oktober wordt er verder gewerkt. Voor de groene aankleding wordt een plan gemaakt.  Er wordt nagedacht over de verdere invulling: fietsen van de kleuters, belijning, moestuin, et cetera.
 
Commissies  
Nieuw OR lid
De brieven worden klaar gemaakt. De volgende vergadering maken we een keuze. Voor de derde vergadering wordt het nieuwe lid uitgenodigd.
 
Verkeerscommissie
De verkeerscommissie heeft nieuwe activiteiten gepland, zoals de fietsverlichting controle en het dragen van de hesjes.
 
Vergaderdata
Kim stuurt een voorstel. De dinsdagavond wordt in eerste instantie de vergaderavond. 10 oktober is de volgende vergadering.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 07-07-2017


 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat
De signalen rondom pestgedrag worden besproken. Deze signalen zijn bekend bij de leerkrachten. Ook wordt er gesproken over zitgroepen. In de huidige groep 7 is dit opgepakt en besproken met de ouders. Er worden geen zitgroepen samengesteld, om te voorkomen dat er kinderen buiten gesloten worden.
 
Musical
De voorbereidingen gaan goed. We zijn vanaf 18.30 aanwezig in Elckerlyc.

Afscheid leerkrachten
Er nemen drie leerkrachten afscheid van Esmoreit, Daniëlle, Sharina en Margriet. 19 juli staat in het teken van dit afscheid. Kim regelt de cadeautjes.
 
Laatste schooldag
We zorgen voor de ijsjes, koffie, thee, ranja en koekjes. De kinderen van groep 8 worden gevraagd om te helpen.

 
Schoolplein
Het nieuwe schoolplein wordt prachtig en de aanleg gaat volgens schema.
 
Website OR
Paulien gaat de website beheren. Ze krijgt informatie hierover van Reinart.
 
Kraamcadeau juf Kim
Herma zorgt na de vakantie voor een cadeautje voor juf Kim. Zij is bevallen van een prachtige dochter, Liv.
 
Draaiboeken
Iedereen denkt aan het updaten van het draaiboek en mailt dit naar Jesse.

 
Laatste vergadering
Deze laatste vergadering nemen we afscheid van Reinart als OR lid. Hij wordt in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn grote inzet. Dankjewel Reinart!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 31-05-2017

 
Besproken
 
Verkeersbrigadiers
Mensen die zich op hebben gegeven en de cursus hebben gevolgd worden nog niet ingezet. Ze hebben zich al in september aangemeld. Dit was op schoolniveau even blijven liggen. 
 
Gezamenlijke ouderavond
Marco Bastiaans, vier keer wijzer, heeft op korte termijn geen ruimte. Er wordt gezocht naar een andere spreker. Dit wordt niet op korte termijn opgepakt vanwege de tijdsinvestering voor het nieuwe schoolplein.
Er is een klankbordavond geweest met ouders uit alle groepen. Er is gesproken over verschillende thema’s, geclusterd middels ‘verdwijnen, verzwakken, vasthouden en versterken’. Deze avond wordt zowel door de school als de ouders als positief ervaren.
 
Veilig schoolklimaat
Bij de ouderraad zijn er signalen van pestgedrag binnen gekomen in één van de groepen. Hier wordt aandacht aan besteed. 1 juni is er een teamvoorlichting Rots en Water. N.a.v. deze voorlichting wordt er besloten of het team deze cursus gaat volgen.  Mogelijk dat dit ook een thema kan zijn voor de gezamenlijke ouderavond. Rots en Water is een psychofysieke training. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. 
 
Sportdag
De sportdag voor de bovenbouw was heel leuk opgezet. Er kwamen opmerkingen van ouders over het duiken. Was het daarvoor niet te koud? De kinderen werden wel goed in de gaten gehouden en begeleid. Mogelijk kan de sportdag wat later in het jaar gepland worden.
De activiteiten van de sportdag van de onderbouw zijn leuk. De dag zelf is door een aantal ouders als rommelig ervaren. Van 9.00 uur tot 12.00 uur was vrij lang. Het was moeilijk om voldoende ouders te vinden voor deze sportdag. Mogelijk kan er opnieuw nagedacht worden over de invulling.
 
Afscheid groep 8
De verschillende activiteiten lopen. De groepen zijn verdeeld. De musical wordt geoefend.   
 
Leerkrachten die afscheid nemen
Margriet, Sharina en Samantha nemen dit jaar afscheid. Danielle komt terug als vervanger van Kim Prins die met zwangerschapsverlof gaat.
 
Schoolreisjes
Groep 6 en 7: Geslaagd schoolreisje. De voorbereiding door middel van het vier keer wijzer thema sloot er heel mooi op aan. Burgers Zoo is een wat onoverzichtelijk park. Voor volgend jaar de kinderen telefoonnummers meegeven voor als er iets is.
De voorbereiding voor groep 1, 2, 3, 4 en 5 loopt. 3, 4 en 5 gaan 5 juli, 1 en 2 gaan 22 juni.
 
Laatste schooldag
De invulling zal grotendeels gelijk zijn aan andere jaren. Kim neemt contact op met Edwin voor de cadeautjes, Jesse regelt de benodigdheden voor de laatste schooldag. In de nieuwsbrief wordt een stukje geplaatst over dat het niet de bedoeling is dat ouders ‘grote’ afscheidscadeautjes geven. Eigen gemaakte knutselwerkjes, bloemetjes uit eigen tuin, et cetera zijn prima.
 
Oranjemarkt
(inclusief de aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de oranjemarkt)
 
Tops:
- Grote deelname aan de versierde fietsenoptocht
- De optocht door het dorp met fanfare voorop
- Henny Tijs als spreker
- Opkomst van ouders/bezoekers (mede door de optocht was het al vroeg, lekker druk)
- Aantal plaatsen op de rommelmarkt
- Aantal vrijwilligers
 
Tips:
- Checklist /draaiboek tijdig aanpassen en delen onder de commissie leden
- Koffie prijs verhogen naar €1,50? (i.v.m. omzet en wisselgeld)
- Poffertjes kraam bij de koffie kraam in de buurt. 
- Poffertjes, of (ook) wat anders verkopen?
- Open podium, blijven promoten of andere invulling?
- Route optocht lang genoeg?
- Thermoskannen voor thee
- Vrolijke slinger voor OR leden, zodat ze herkenbaar zijn
- Versiering kraam
- Minder ijs (dit jaar zijn er 10 dozen raketjes á 9 stuks retour gegaan)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notulen OR vergadering d.d. 23-03-2017
 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat
Kernwaarden van de school
Update schoolactiviteiten  
Schoolplein
Communicatie Verkeerscommissie  
Lief & leed  
Oranjemarkt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 25-01-2017
 
Besproken
 
Veilig schoolklimaat
Ellen Woertman en Ellen Rippe hebben de Rots en Water training gevolgd. Er wordt onderzocht hoe dit een plek kan krijgen binnen Esmoreit.
Rots en Water is een psychofysieke training voor PO, VO, MBO, speciaal onderwijs, hulpverlening, jeugddetentie en GGZ. Het richt zich op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, weerbaarheid en seksueel geweld. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.  
 
Gezamenlijke ouderavond
Door de directie en de voorzitters van de MR en OR wordt een overleg gepland.  Medio maart wordt de ouderavond georganiseerd. De vorige vergadering hebben we mogelijke onderwerpen besproken.
 
Topografie
Wat is de doelstelling van het leren van de topografie? Het leren leren of het beheersen van de plaatsen? Nu worden veel kleine, onbekende plaatsen geleerd. Na de toets worden ze niet herhaald, hierdoor beklijft het niet op de lange termijn.
 
Sportshirts
Is er een oplossing voor de grote shirts? Nieuwe shirts zijn afhankelijk van de schoolontwikkeling. Het is nog niet duidelijk op welke termijn er veranderingen plaats gaan vinden. Mogelijk is het innemen van de shirts door ouders die vaardig zijn met de naaimachine een tussenoplossing. Misschien zijn er nog shirts over bij SDOL. Mogelijk kan de Coop iets voor ons betekenen.
 
Schoolreisjes
Groep 5 gaat op 28 juni op schoolreisje. De andere groepen overleggen nog over een datum. Om rekening mee te houden: 21 juni is de meester- en juffendag en de wandeldriedaagse is op 6, 7 en 8 juni.
 
Evaluatie Sint
Het was een zeer geslaagd feest. Voor de komende jaren vragen we de scouting. Doordat Gerard Holtslag op 5 december bezet is vragen we ze voor 4 december.  De kinderen waren blij met de cadeautjes. Elk jaar even herhalen dat er niet alleen snoep in de surprise mag en dat er geen geld in mag.
 
Kerstviering
Ook de kerstviering was zeer geslaagd. Het was sfeervol en het kerstspel was prachtig. De plek van het kraampje was goed. De chocolademelk en slagroom waren snel op. Chocolademelk volgend jaar niet meer in de koffiekan opwarmen. Dit is bijna niet schoon te krijgen.
 
Schoolplein
1 februari komt er een kankbordgroep bij elkaar. N.a.v. deze bijeenkomst worden de volgende stappen gezet.

Verkeerscommissie
Er hebben zich vier ouders gemeld om te brigadieren. Zij gaan de bijbehorende cursus volgen.  
 
Team lief & leed
Kim is zwanger, 10 juli is de uitgerekende datum.
 
Krimp
Het leerlingaantal loopt terug.  Dit betekent dat er helaas een leerkracht moet stoppen op Esmoreit en op een andere school binnen Mijn Plein gaat werken.
 
Oranjemarkt
De oranjemarkt op koningsdag krijgt gedeeltelijk een andere invulling:
De werkgroep (Kim, Sharon, Alfons en Herma) overlegt maandag 27 februari bij Kim om 20.00 uur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 23-11-2016
 
Besproken
 
Welkom
Welkom Paulien, als groepsvertegenwoordiger voor groep 1 en welkom Sharon, als groepsvertegenwoordiger voor groep 3.
 
Jaarvergadering
Het secretarieel en financieel jaarverslag staan op de website. Er zijn geen opmerkingen en aanvullingen. Ook de kascommissie heeft geen opmerkingen. De boekhoudingen zijn goedgekeurd.
 
Veilig schoolklimaat
Er zijn geen signalen bekend over pestgedrag.
 
Schoolactiviteiten  
Schoolplein
Budget en plan komen dichter bij elkaar. Er wordt een commissie samengesteld om het plan kritisch te bekijken en projectmatig te kijken wat er nodig is, mede om zoveel mogelijk draagvlak te creëren. Met als doel een duidelijk projectplan, zodat er over gegaan kan worden naar de fase van uitvoering.
Het is de bedoeling om komende zomervakantie te starten met het veranderen van het schoolplein.
 
Communicatie
Er wordt de laatste tijd een groot beroep gedaan op de groepsouders om veel zaken die niet met school te maken hebben door te sturen naar ouders. We sturen alleen de zaken door die met school te maken hebben of gerelateerd zijn aan school. Bij twijfel stemmen we met elkaar af.
 
Verkeerscommissie
Er zijn twee aanmeldingen om te brigadieren. Er wordt contact gezocht.
 
Lief en leed  
Vergaderdata
Iedereen reageert deze week op de voorsteldata.
 
Draaiboek
Na elke activiteit wordt het draaiboek bijgewerkt. Bijgewerkte stukken worden gemaild naar Jesse.
 
Oranjemarkt
Er wordt verder nagedacht over de invulling. Het voorstel is om de rommelmarkt in stand te houden, aangevuld met een versierde fiets tocht, een heel Luttenberg bakt wedstrijd en een open podium. De volgende vergadering beslissen we wat we gaan doen.
 
Zolder
De kleding van Sinterklaas en de Pieten is uitgewassen en gestoomd.
 
In overleg met de MR
 
Gezamenlijke ouderavond
Vanuit het team:
Vanuit OR:
De samenwerking met andere scholen en Koos kan zinvol zijn om een duurdere spreker uit te kunnen nodigen. De lezing moet geschikt zijn voor alle leeftijden. Voor de kerstvakantie moet het thema duidelijk zijn.
 
Nieuwe samenstelling MR – afstemming OR/MR
Op dit moment zitten er drie teamleden en vier ouders in de MR. Voor de ouders zitten Natasja Luttenberg, Esther Veldman, Ilse Reimink en Mathilde Elshof in de MR. Vanuit het team zitten NiÑa Venneman, Kirsten de Jonge en Niek Nikamp  in de MR. Er wordt gesproken over het belang van de MR en OR. De samenwerking wordt gezocht en verder vorm gegeven. Twee keer per jaar heeft een delegatie van de OR en de MR overleg. Data moeten nog afgesproken worden. De vergaderagenda’s en notulen worden naar elkaar gestuurd.  
 
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt vastgesteld met toestemming van de MR.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 20-09-2016 en 11-10-2016
 
Besproken
 
Start schooljaar  
Veilig schoolklimaat  
Wensenlijst  
Werkgroepen  
Gerrold draait mee met Reinart dit jaar om het penningmeesterschap volgend jaar over te kunnen nemen.
 
Sinterklaas
Henk Nijbijvank is gestopt als Sinterklaas. Daarom vragen we dit jaar de scouting. Het past binnen het budget. De kleding wordt naar de stomerij gebracht. Er wordt een bedankje geregeld voor de pieten en Ciska. Er is nog één pietenpak zoek. Er is kort gesproken over de kleur van de pieten. We volgen de ontwikkelingen. Binnenkort wordt met Diana contact opgenomen over de sinterklaascadeautjes.
 
Financieel resultaat 2015/2016 en contributie vaststellen voor schooljaar 2016/2017
Financieel staan we er goed voor. Er is veel reserve. Dit wordt iets minder. Dit verloopt volgens plan. De contributie blijft daarom gelijk: 40 euro.  Zie overzicht van Reinart. De definitieve stukken komen nog, evenals de kascontrole.
 
Nieuw OR lid
Dit gaat door middel van een verkiezing onder de ouders van de kinderen van groep 1. Elk kind krijgt een formulier waarop ouders de keuze aan kunnen geven. Van daaruit wordt het nieuwe OR lid gekozen. Voor de herfstvakantie worden de brieven meegegeven aan ouders. Na de herfstvakantie wordt het nieuwe lid benaderd. Vanaf de vergadering in november draait hij of zij mee.  
 
Gezamenlijke ouderavond OR/MR/school
We zoeken de afstemming met de MR en school. Pesten, via social media, wordt genoemd als mogelijk onderwerp. Ook worden Marco Bastenmeijer en Mark Mieras genoemd. Peuterzaal wil er wel graag bij aansluiten. In de gaten houden of het binnen het budget past. Periode begin van het schooljaar (februari/maart) heeft de voorkeur.  Mogelijk kan op deze avond ook het nieuwe schoolplein toegelicht worden. We denken na over mogelijke onderwerpen.
 
Status schoolplein
Het plan dat er nu ligt is te duur. Er wordt gekeken hoe het plan en het budget bij elkaar gebracht kunnen worden. Er wordt op verschillende manieren geld bij elkaar gezocht. Eén ervan is de Jantje Beton actie. Er worden vier stuurgroepen gevormd: ontwerp, financiën, uitvoering en communicatie. Er is de wens om meer mensen te betrekken in de verschillende groepen, mensen die verstand hebben van het betreffende onderwerp, zodat er interactie ontstaat en van daaruit het meest ideale en haalbare idee uitgevoerd kan worden. Wordt vervolgd.
 
Verkeerscommissie
Ze stoppen met het regelen van verkeersbrigadiers, omdat het niet lukt om er genoeg ouders voor te vinden. School heeft en voorbeeldfunctie bij bijvoorbeeld het dragen van de hesjes aan van en naar de gym (voorste en achterste en leerkracht) en het stoppen voor het oranje stoplicht bij het oversteken.
 
Sporttoernooien
Groep 5 en 6 hebben een volleybaltoernooi in de herfstvakantie.
 
Vormsel
Zaterdag 5 november is het vormsel. 21 van de 29 kinderen doen mee.
 
Handboek
Dit jaar werken we allemaal het handboek bij na de verschillende activiteiten. Aan het eind van het jaar is het handboek dan weer up to date. Bij bijvoorbeeld boodschappenlijstjes aangeven voor hoeveel kinderen het is geweest.
 
Schoolreisje
Binnenkort even contact opnemen met de leerkrachten over het schoolreisje van groep 6 en 7. Naturalis lijkt minder geschikt, omdat kinderen dan minder actief kunnen zijn.
 
Zolder, spullen en afspraken   
We lenen geen spullen uit, omdat de ervaring leert dat spullen niet altijd of niet correct terugkomen.
 
Beheer website OR
Inlogcodes zijn bij Reinart. Reinart zet er met regelmaat iets op.  Reinart draagt dit in de loop van dit jaar over aan een ander OR lid. Er wordt nagedacht over de invulling.
 
KvK registratie
Reinart schrijft Marlies uit en Gerrold in.
 
Vergaderkalender 2016/2017
De vergaderingen worden op verschillende dagen gepland. De volgende vergadering is de jaarvergadering. Kim maakt een voorstel.
 
Extra vrije dagen voor de kinderen
Deze mogelijkheid is niet bij alle ouders bekend. Reinart pakt het op met Edwin. Dit is in de tussenliggende periode tussen deze twee vergaderingen gecommuniceerd via de nieuwsbrief. Deze ‘Esmoreitdagen’ zijn een pilot. In maart volgt de eerste evaluatie.
 
Afspraken
Er is bij de ouders de behoefte om aan het eind van het schooljaar te weten wat er in het volgende schooljaar nodig is: bijvoorbeeld handdoek mee voor het douchen, agenda voor groep 6, etc. Kan hier een document van gemaakt geworden? Het team is geen voorstander van een document, wel een voorstander van duidelijkheid. Tijdens de eerste ouderavond wordt er besproken wat er per groep nodig is.  
 
Communicatie
Dubbele mail: Nieuwsbrieven gaan centraal. De verdere mail gaat via de leerkrachten. Urgente mail gaat ook via de leerkrachten. Edwin is geen voorstander van het organiseren van deze mail in verband met de hoeveelheid werk in relatie tot hoe vaak het voorkomt dat de mail dubbel verstuurd wordt.
 
Lief en leed
Invulling oranjemarkt
Ideeën: rommelmarkt, sport en spel, versierde fietsentocht, bakwedstrijd, sporttoernooi, talentenjacht, optreden, sumovoetbal, attracties huren (Augie attractieverhuur).  We blijven nadenken over ideeën. Op tijd beginnen met de PR. Volgende vergadering nemen we een beslissing.

Rondvraag

Notulen OR vergadering d.d. 19-05-2016
 
Besproken:
 
Veilig schoolklimaat:  
Effectieve leertijd:  
Kernwaarden:  
Continurooster:
Schoolfeesten:  
Sportactiviteiten:  
Leesvirus:  
Schoolplein:  
Communicatie:  
Verkeerscommissie:  
Lief en leed:  
Wensenlijst:  
Laatste schooldag:  
Schoolreisjes:  
Draaiboek:  
Oranjemarkt:  
Zolder:   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notulen OR vergadering d.d. 17-03-2016

Besproken:
Op dit moment zijn er geen signalen bekend bij de OR rondom pestgedrag.
School is op dit moment bezig met een verandertraject rondom begrijpend lezen. Dit doen ze in samenwerking met de Dolfijn uit Heino, de Horizon uit Raalte en de Cyriacus uit Hoonhorst. 
 
Inspectiebezoek
Het bezoek is op maandag 21 maart. Naast de klassenbezoeken hebben de inspecteurs een gesprek met de verschillende geledingen (ouders, kinderen, leerkrachten, intern begeleiders, directie). De reden voor het bezoek zijn de eindopbrengsten. De tussenopbrengsten zijn positief. De eindopbrengsten zijn minder positief. Dit is niet logisch. De school probeert hiervoor een verklaring te vinden. De inspectie gaat hier in mee kijken op verzoek van de school. Ze bekijken de hele school en de onderwijsprocessen.
 
Ouderavond Pedagogisch Tact
Het team heeft het als positief ervaren. De opkomst was boven verwachting. Veel ouders hebben het eveneens als positief ervaren. 
 
Continurooster
We bespreken de argumenten voor en tegen en de verschillende varianten. Binnen de OR zijn de geluiden merendeel positief. Variant A heeft de voorkeur. Belangrijk om goed naar de argumenten van ouders te luisteren en indien nodig de plannen daar op aan te passen.
Kerstfeest
Het kerstfeest is sfeervol en goed verlopen. Kleine verbeterpunten zijn opgenomen in het draaiboek.

Baard Sinterklaas en kleding 5 december
De kleding wordt voor het volgende sinterklaasfeest naar de stomerij gebracht. De baard gaan we proberen zelf te wassen.

Witte donderdag
Om 9.30 uur krijgen de kinderen een bolletje met een ei en ranja. Daarna worden er eieren gezocht. Chocolade eitjes en de drie gouden eieren. Vanuit de OR zijn Alfons, Marlies en Kim aanwezig. De kinderen zijn om 14.30 uur vrij i.v.m. Passion Luttenberg. Er is een continurooster om toch voldoende uren te draaien. De fancy fair is van 12.45 tot 14.00 uur. De opbrengst van de fancy fair is voor onderzoek naar spierziekten. De koffiekannen worden ’s middags gebruikt.  ’s Middags is er vanuit de OR niemand aanwezig. De boodschappen worden door de OR gehaald.   
 
Oranjemarkt
Er wordt een afspraak gepland voor het eerste overleg. Nadenken over de opzet voor de komende jaren.


Sportactiviteiten
Groep 8 jongens waren kampioen bij de handbal. Ze gaan door naar de regionale kampioenschappen. De sfeer was prima. Het voetbaltoernooi voor groep 8 is binnenkort.
De speelplaats van Koos komt op een andere plek, omdat de huidige speelplaats om grond van de gemeente is. Dit gebeurt op korte termijn.
Er wordt gewerkt aan het projectplan realisatie natuurlijk speel- en leerplein.
Niek en Josefien zijn aan het onderzoeken of het mailverkeer voor alle leerlingen beperkt kan worden tot de oudste kinderen binnen het gezin. Als dit niet mogelijk is dan pakt de OR dit verder op. Er wordt gewerkt aan een richtlijn voor het sturen van de mail naar ouders.
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Er zijn dringend meer ouders nodig. Er is één nieuwe aanmelding.  Een belangrijk aandachtspunt is dat kinderen ook zelf uit blijven kijken. 
Ellen is weer terug in groep 3. Willem heeft afscheid genomen van groep 3 en is werkzaam op een andere school binnen Mijn Plein.
Groep 1/2    16 juni   Blekkerhoek
Groep 3/4    15 juni   Krieghuusbelten
Groep 5        15 juni   Avonturenpark
Groep 6/7    15 juni  Nemo, rondvaart, speeltuin Uchelen
Groep 8        kamp, week 27 juniAfscheidsavond, 12 juli
De kast is leeg. Er is een stang in geplaatst, zodat de kleding weer opgehangen kan worden. Er worden plannen gemaakt voor het verder aftimmeren en indelen van de zolder.
Met MR afstemmen dat de brief meegaat bij het informatiepakketje dat ouders bij de start krijgen.
Er zijn geen punten vanuit het team, naast de punten die al besproken zijn.
Er zijn schaakborden aangeschaft. Op het verlanglijstje staan nog:Gereedschapskisten, 8 stuks met inhoud. Een starterspakket. Voor elke groep één. Technisch lego.
Op dit moment zijn er geen punten die  samen besproken moeten worden. De lijn met de MR is  kort. Bij dringende zaken weten we elkaar snel te vinden
Draaiboek up to date houden.
Er is een voorstel voor een verdeling van de kosten voor de komende Jaren. We gaan akkoord met het voorstel. Jaarlijks wijzen we 200 euro budget toe aan de organisatie van een ouderavond.

Notulen OR vergadering d.d. 10-12-2015

Besproken:
 
 
 
 
 

Notulen OR vergadering d.d. 5-11-2015

Besproken:

Veilig schoolklimaat

Kernwaarden van de school: veiligheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, kennis en leren

Update schoolactiviteiten

Schoolplein

Communicatie

Bibliotheek

Verkeerscommissie

Lief & leed

Schoolreisjes

Zolder

Verkiezing nieuw OR lid

Nieuwe ouders informatie OR/MR

Punten vanuit het team

Draaiboek OR

Wensenlijst

Stukje nieuwsbrief over inspectiebezoek

Jaarvergadering 10 december

Oranjemarkt

Vergadering met MR

Notulen OR vergadering d.d. 10-09-2015
 
Actielijst:
Het lijkt van belang om meerdere commissies te maken: een commissie fondsenwerving en een commissie inrichting.
Herma neemt hierover contact op met José.
 
Afspraken:

Notulen OR vergadering d.d. 21-05-2015
 
Actielijst:
-Er zijn signalen dat kinderen veel boeken al gelezen hebben, dat de collectie beperkt is.
-Er is nog wel wat onduidelijkheid over hoe lang kinderen de boeken thuis mogen hebben.
-Er worden nog ouders gezocht om te helpen.
-Er wordt gewerkt aan een collectie voor de voorschoolse leeftijd.
-Het uitleensysteem werkt nog niet goed.  
-De zwerfbieb in het kleutergebouw werkt goed.
Er is nog veel onduidelijkheid over de bibliotheek.  Tijdens een volgende vergadering met het team de bieb op de agenda zetten.
 
Verder besproken:
-Groep 6 en 7. In Naturalis werd de groep in twee groepen verdeeld. Er zat een verschil in aanbod voor beide groepen. De rondleiding over fossielen was heel interessant. De rondleiding over superzintuigen was minder interessant. Bij een volgend bezoek aan Naturalis dit vooraf bespreken. Strand en Apeldoorn waren prima. Schoolreisje is goed verlopen.
-Groep 5. Avonturenpark Hellendoorn. De voorbereiding loopt. Navragen welke kinderen een abonnement hebben en bankpasje meenemen.
-Groep 3 en 4. Krieghuusbelten. Alles is geregeld. Ouderhulp is niet nodig.
-Groep 1 en 2. Blekkerhoek. Alles is geregeld.  
-Paasontbijt is goed verlopen.
-Fancy Fair/Witte Donderdag is ook goed verlopen.
-Koningsspelen: er zat schimmel in de jerrycans. Er op letten dat ze droog en open weggezet worden en checken of ze schoon zijn voor gebruik! Koningsspelen waren geslaagd.
-Oranjemarkt: Het is druk bij de koffie. Ervoor zorgen dat er altijd twee personen bij de koffie staan. Zorgen voor doorloop van de koffie, dat er genoeg koffie is. Dit is in het draaiboek aangepast. Als het door weersomstandigheden niet plaats kan vinden op het schoolplein, dan gaat de Oranjemarkt niet door. We wijken niet uit naar een andere locatie. De fanfare zorgt voor sfeer. Voor komende jaren in de gaten houden of we door kunnen gaan met deze invulling van de oranjemarkt of dat we het aan moeten passen. Dit is afhankelijk van of er genoeg kinderen zijn die iets willen verkopen en of er genoeg publiek is.  
 
Volgende vergadering:
Er wordt nog gezocht naar een geschikte datum via de Whatsapp of de mail. Vooralsnog staat het op de 19e juni. Jesse kan de 19e niet. Zijn er meer mensen die niet kunnen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 26-03-2015
 
Actielijst:
School werkt met pedagogisch tact om het schoolklimaat te verbeteren. Preventie van pestgedrag is een belangrijk speerpunt. Als er signalen zijn van pestgedrag is het belangrijk dat ouders dit komen melden. Het team heeft het idee dat het te weinig gemeld wordt. Genoemde redenen kunnen zijn: ouders herkennen signalen niet gelijk bij hun kind, ouders durven het niet te melden uit angst voor negatieve consequenties voor het kind. Ouders hebben het idee dat ze weinig gehoor krijgen bij enkele leerkrachten of dat ze niet op de hoogte gehouden worden van incidenten die plaats vinden. Als het niet lukt bij de eigen leerkracht dan is Ceciel aanspreekpunt binnen het team. Ook kunnen ouders bij de schoolverpleegkundige terecht voor advies. Belangrijk is om zo helder mogelijk te  communiceren over pestgedrag, niet via via, maar met naam. Alle partijen zijn daarin belangrijk: ouders, leerkrachten, kinderen en TSO.
Groep 1 en 2: Blekkerhoek – 11 juni
Groep 3 en 4: Krieghuusbelten  – 10 juni
Groep 5: Avonturenpark Hellendoorn – 10 juni
Groep 6 en 7: Naturalis en Katwijk – 28 april
Groep 8: Musical en afscheid - 30 juni
Koningsspelen 24 april: ontbijt en een activiteit. Over de activiteit wordt nog nagedacht door de werkgroep (leerkrachten). Er wordt ouderhulp gevraagd.
Fancy fair 2 april: Marlies en Herma helpen ’s morgens. ’s Middags kunnen we niet helpen.
Sportdag 3 juni:  Er wordt hulp gevraagd bij het halen en brengen van een soort van springkussen/klimtoestel vanuit Almelo. Kim werkt in Almelo. Ze vraagt na of dat te regelen is. Kim sluit het kort met Ellen.
Meest recente versie wordt rondgemaild. Aktie Jesse.
Wijzigen via dropbox. Aktie allen. 
 
Besluitenlijst:
 
Verder besproken:
Kerstviering: Verliep goed. Er zijn al elektrische kaarsjes, bruikbaar bij alle weersomstandigheden. Iedereen kijkt er positief op terug. Volgend jaar duidelijk in uitnodiging vermelden dat er voor alle ouders een borrel na afloop is op het plein. Er waren nu niet zo heel veel ouders.  Op tijd beginnen met alles klaarzetten.
Positief opvoeden: Er waren niet zo heel veel ouders. Het is niet helemaal duidelijk waar dat door komt. Het thema kwam uit de enquête naar voren.  Wel was er ook een avond op het Carmel. De avond is minder positief ontvangen:  De interactie werd wat gemist. Presentatie kon wat professioneler. Presentatie was wat onzeker. Ingaan op concrete voorbeelden had meer gekund. Te weinig dynamiek.  Presentatoren hebben zich niet voorgesteld. Geen gesprekken in gemengde groepen, ouders en team.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering d.d. 11-12-2014

Marieke welkom!
 
Actielijst:
 
Besluitenlijst:
 
Verder besproken:
Sloop oude gymzaal: Het wachten is op het vertrek van de vleermuizen.
Vernieuwen speelplaats: Er wordt aangesloten bij het concept vier keer wijzer. De commissie gaat kijken bij verschillende scholen. Wordt vervolgd.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notulen OR vergadering 23-10-2014
 
Actielijst:
 
Verder besproken:
 
Agendapunten volgende vergaderingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering 27-08-2014

 
Besluitenlijst:
         23 oktober
         11 december
         5 februari
         26 maart
         21 mei
         19 juni
         Start vergadering 19.30 uur, 20.00 uur met team.
         Sinterklaas: Herma, Marlies, Alfons
         Kerst: Francis, Reinart, Jesse, nieuw OR lid
         Oranjemarkt: Francis, Marlies, Herma, Alfons, nieuw OR lid
         Verkeerscommissie: Jesse
         Kledingaktie: Herma
         Contact MR: Kim
         Laatste schooldag: Kim
         Cadeautjes meesters en juffen laatste schooldag: Marlies
         Jaarvergadering: Reinart, Herma, Kim
         Ouderpanel: Jesse
         Pestprotocol: Kim
         Pasen: Marlies en Alfons
         Organisatie laatste OR vergadering: OR lid groep 7
Actielijst:
Agendapunten volgende vergaderingen:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulen OR vergadering 04 februari 2014
 
Besluitenlijst:
Wensenlijst opbrengst kledingactie:
 
Actielijst:
Luizencontrole:
Er blijken verschillen te zijn tussen de manier van controleren. Ellen neemt contact op met Edwin om de controlerende ouders te informeren.
 
Koningsspelen:
Esmoreit doet mee met de koningsspelen. Martijn Veldkamp denkt mee over de invulling. De koningsspelen zijn op vrijdag 25 april. De kinderen krijgen een gratis schoolontbijt. OR helpt mee met de organisatie. Ellen neemt contact op met Kim.  
 
Schoolreisjes:
Schoolreisje groep 1, 2, er wordt nog overlegd over een datum.
Schoolreisje groep 3, 4, 5 is op woensdag 14 mei, reservedatum is woensdag 21 mei.
Schoolreisje groep 6, 7, er wordt nog overlegd over een datum.
Schoolreisjes regelen – actie allen.
 
Oranjemarkt:
Op tijd beginnen met de PR voor de oranjemarkt – actie werkgroep oranjemarkt (Francis, Ronny, Marlies, Alfons, Herma)
 
Geboorte Bas:
Kirsten is bevallen van een zoon, Bas. Vader, moeder en Bas maken het goed. Marlies zorgt voor een cadeautje.
 
Volleybal:
Ellen vraagt aan Jacqueline wanneer de volgende wedstrijden zijn en informeert Marlies.
 
Resultaten Rekentoets Carmel:
Vrij veel kinderen uit Luttenberg hebben de rekentoets op het Carmel niet gehaald. Het is niet duidelijk of dat er in verhouding meer zijn dan uit de andere dorpen. Ellen overlegt met Edwin of het nodig is om contact op te nemen met het Carmel.
 
Ouderavond met gastspreker:
Er wordt in ieder geval één keer per jaar een ouderavond georganiseerd. Als er interessante onderwerpen zijn dan eventueel twee keer per jaar. Positief opvoeden heeft de voorkeur. Daarnaast zijn er door ouders andere interessante onderwerpen genoemd. Kim overlegt met de MR.
  
Draaiboeken:
Aangepaste draaiboeken mailen naar Jesse – actie allen.
 
Nog te bespreken:
Blijven staan:
D.d. 4 februari 2014 - geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
Opmerkingen:
School is bezig met het SOP. In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven ze als school wat de mogelijkheden op school zijn om leerlingen te ondersteunen. 
 
Klaar-overs: Op dit moment zijn er genoeg ouders. Mochten er nog ouders zijn, dan kunnen die zich aanmelden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda en notulen OR vergadering 29 oktober 2013
 
Aanvang 19.30 uur – groepsvertegenwoordigers
                20.00 uur – met team Esmoreit

Te bespreken punten:

Agenda groepsvertegenwoordigers
         
 
Agenda team Esmoreit
 
Besluitenlijst:
 
Actielijst:
 
Nog te bespreken:
Blijven staan:
 
Opmerkingen:
De organisatie rond de sporttoernooien is goed verlopen. Marlies was aanwezig bij het volleybal. Alles was prima geregeld en de kinderen hebben het heel goed gedaan.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda en notulen OR vergadering 10 september 2013
 
Aanvang 19.30 uur – groepsvertegenwoordigers
                20.00 uur – met team Esmoreit

Te bespreken punten:

Besluitenlijst:
Actielijst:
Nog te bespreken: