Jaaragenda / vergaderdata


Agenda:
 
De agenda van de MR wordt voor een belangrijk deel bepaald door zelfgekozen speerpunten en het voorgenomen beleid van de directie.
 

Vergaderdata 202016 - 2017

11 oktober 2016
29 november 2016
31 januari 2017

7 maart 2017

18 april 2017

23 mei 2017

27 juni 2017