Om tot de door ons gewenste inspirerende leef- en leeromgeving te komen baseren wji ons op de onderstaande kernwaarden: 
 
 Veiligheid:
Op school is er een klimaat waarin kinderen zichzelf durven en kunnen zijn, waarin rekening met elkaar wordt gehouden en naar elkaar wordt geluisterd. Een voorspelbare omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen.
 
 
 
 

 
 
 
Zelfvertrouwen:                
Een kind ervaart/leert waar zijn/haar talenten liggen, is daar trots op, durft voor zichzelf te  kiezen en ervaart daardoor een groeiend zelfvertrouwen
 
 
 
 
 

                   
 
                                                                 
 
Verantwoordelijkheid:  
Leerkrachten, kinderen en ouders voelen zich en zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer,
het leren, de ontwikkeling van school en de kinderen.  
 
 
 
 

 
                   
 
Kennis / leren:                         
Als school stimuleren en begeleiden wij, aansluitend bij hun niveau, de kinderen bij het opdoen van kennis en het leren van vaardigheden. Daarbij dagen wij kinderen uit om hun talent te ontdekken.